Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Тема 2. Права та обов’язки осіб, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушенняКоло учасників провадження у справах про адміністративні правопорушення. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Втілення під час провадження у справах про адміністративні правопорушення конституційних прав людини (ст. 55 – захист прав і свобод у суді; ст. 56 – відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень; ст. 59 – право на професійну правничу допомогу; ст. 63 – відмова давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів). Потерпілий. Законні представники та представники. Захисник. Свідок. Експерт. Перекладач. Відшкодування витрат потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам.

 

Тема 3. Документування поліцією адміністративних правопорушень

Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення органам Національної поліції. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення. Складення протоколу про адміністративне правопорушення. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається.

Особливості оформлення адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. Особливості оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, вчинені повторно. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 124 КУпАП. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 130 КУпАП.

Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку (ст.ст. 173, 175-1, 178, 180, 182, 183, 184).

Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління (ст.ст. 185).

Особливості оформлення фактів домашнього насильства, насильства за ознакою статі (що мають ознаки адміністративного правопорушення). Межі адміністративних повноважень поліції щодо застосування спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству.

Особливості провадження у справах про порушення правил дорожнього руху іноземцями та особами без громадянства.

 

Тема 4. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення

Адміністративне затримання. Строки адміністративного затримання. Особистий огляд і огляд речей. Вилучення речей і документів. Тимчасове вилучення посвідчення водія. Тимчасове затримання транспортних засобів. Відсторонення осіб від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

 

Тема 5. Розгляд поліцією справ про адміністративні правопорушення

Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення. Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення. Розгляд справи про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі. Особливості розгляду справи про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення. Докази. Оцінка доказів. Постанова по справі про адміністративне правопорушення. Накладення стягнень.

 Последнее изменение этой страницы: 2019-04-01; Просмотров: 172; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2022 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.008 с.) Главная | Обратная связь