Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Начальнику Головного управління юстиціїУ Тернопільській області

Р.Ю. КОТЛЯРОВУ

 

 

ЗАЯВА

 

(прізвище, ім’я, по-батькові або їх уповноважених представників, рік народження, місце постійного проживання, телефон)

 

(прізвище, ім’я, по-батькові або їх уповноважених представників, рік народження, місце постійного проживання, телефон)

 

(прізвище, ім’я, по-батькові або їх уповноважених представників, рік народження, місце постійного проживання, телефон)

Подаються на реєстрацію засновницькі документи ________________________________________________

(назва об’єднання громадян і територія, в межах якої діє)

Статут (положення) прийнятий _________________________________________________________________

(дата – рік, місяць, число, назва органу, який прийняв статут (положення))

Основна мета діяльності об’єднання _____________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________

 

Назва та юридична адреса постійно діючого центрального статутного органу об’єднання громадян ____ ______________________________________________________________________________________________________

 

Прізвища засновників

_____________________                                                                                         Підпис

_____________________

_____________________

_____________________

 

Дата «____» __________ 20__ р.Додаток – 2

Розділи, які повинен містити статут

1. Загальні положення: назву об’єднання громадян, його статус та юридичну адресу.

2. Мета та завдання об’єднання громадян.

3. Умови та порядок прийому в члени об’єднання громадян, вибуття з нього.

4. Права і обов’язки членів об’єднання.

5. Порядок утворення та діяльності статутних органів об’єднання, місцевих осередків та їх повноваження.

6. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна об’єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань.

7. Порядок внесення змін та доповнень до статуту об’єднання.

8. Порядок припинення діяльності об’єднання і вирішення майнових питань, пов’язаних з його ліквідацією.Додаток – 3

Протокол № 1

Установчих зборів (назва громадської організації)

м. Тернопіль,

вул. Підгородня, 31                                                                                                                   __________ 20__ р.

 

Присутні: _________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова зборів: _________________________

Секретар: _____________________________

Порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря установчих зборів (назва громадської організації).

2. Про створення (назва громадської організації).

3. Прийняття Статуту (назва громадської організації).

4. Обрання голови (назва громадської організації) та керівного органу (назва громадської організації).

Слухали:

По першому питанню ___________________________________________, який запропонував обрати головою установчих зборів (назва громадської організації) _________________________________, а секретарем установчих зборів (назва громадської організації) — ___________________________________.

Ухвалили:

Обрати головою установчих зборів (назва громадської організації) _________________________________, а секретарем установчих зборів (назва громадської організації) — ___________________________________.

Голосували:

За — _____, проти — немає, утримались — немає.

Вирішили:

Обрати головою установчих зборів (назва громадської організації) _________________________________________, а секретарем установчих зборів (назва громадської організації) — ___________________________________.

 

Слухали:

По другому питанню виступив ____________________________________ з пропозицією створити (назва громадської організації).

Ухвалили:

Створити (назва громадської організації).

Голосували:

За — _____, проти — немає, утримались — немає.

Вирішили:

Створити (назва громадської організації).

 

Слухали:

По третьому питанню виступив __________________________, який запропонував прийняти Статут (назва громадської організації).

Ухвалили:

Прийняти Статут (назва громадської організації).

Голосували:

За — _____, проти — немає, утримались — немає.

Вирішили:

Прийняти Статут (назва громадської організації).

 

Слухали:

По четвертому питанню виступив _______________________________, який запропонував обрати головою (назва громадської організації) _____________________________________ та керівний орган — Правління (назва громадської організації) в складі _____ осіб:

1.

2.

3.

Ухвалили:

Обрати головою (назва громадської організації) ______________________ та керівний орган Правління (назва громадської організації) в складі _____ осіб:

1.

2.

3.

Голосували:За — _____, проти — немає, утримались — немає.

Вирішили:

Обрати головою (назва громадської організації) ______________________ та керівний орган Правління (назва громадської організації) в складі _____ осіб:

1.

2.

3.

Голова зборів _________________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Секретар зборів ________________ ___________________
(підпис) (прізвище та ініціали)


Додаток – 4

ВІДОМОСТІПоследнее изменение этой страницы: 2019-04-01; Просмотров: 23; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2022 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.012 с.) Главная | Обратная связь