Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Повне найменування юридичної особиОрганізаційно-правова форма юридичної особи

                                                                     
                                                                     

Назва юридичної особи

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

Скорочене найменування юридичної особи (відповідно до установчих, розпорядчих документів)

                                                                     
                                                                     

                                                                                                                                                          

Місцезнаходження юридичної особи: У К Р А Ї Н А  

 

Область     АР Крим                                                            Поштовий індекс          

 

                                                                     

 

Район області                                                                                                            Район міста  

 

                                                                     

 

Місто                       Селище міського типу   Селище                 Село  

 

                                                                     

Вулиця (інший тип елементу вулично-дорожньої мережі) — зазначається разом з назвою

                                                                     
                                                                     

 

Будинок         Корпус           Тип приміщення*                        

  Розмір статутного фонду (грн.)                         ,    

 

 Розмір сплаченого внеску до статутного фонду (грн.)                         ,    

 

 Дата закінчення формування статутного фонду (ДД.ММ.РРРР)     .     .        

 

 

Відомості про фізичних осіб – платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, (згідно з відомостями, що містяться в установчих або у розпорядчих документах) — про керівника юридичної особи

Прізвище

                                                                     

Ім’я, по батькові

                                                                     

 

Ідентифікаційний номер                    

 

Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи

                                                                     
                                                                     
Відомості про фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, в тому числі підписувати договори (згідно з відомостями, що містяться в установчих або у розпорядчих документах)

Прізвище

                                                                     

Ім’я, по батькові

                                                                     

 

Ідентифікаційний номер                    

 

Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи

                                                                     
                                                                     

 

 

*Зазначається тип приміщення – або квартира, або кімната, або кабінет, або офіс тощо

Сторінку заповнив:  _______________________ _______________________ _________________

                                               (Прізвище, ініціали)                      (підпис)                         (дата)

 

 

Сторінка 2 реєстраційної картки „Форма № 1”

Засновники юридичної особи*

Повне найменування (відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію) або прізвище, ім’я, по батькові засновника

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

 

Ідентифікаційний код (ідентифікаційний номер) засновника**                    

Місцезнаходження (місце постійного проживання) засновника

Країна резидентства або громадянство засновника

                                                                     

 

або  УКРАЇНА   Область     АР Крим   Поштовий індекс          

 

                                                                     

 

Район області                                                                                                                  Район міста  

 

                                                                     

 

Місто                          Селище міського типу     Селище                          Село  

 

                                                                     
                                                                     

Вулиця (інший тип елементу вулично-дорожньої мережі) — зазначається разом з назвою

                                                                     
                                                                     

 

Будинок         Корпус           Тип приміщення***                        

 

Розмір внеску до статутного фонду (грн.)                         ,    

 

 

Повне найменування (відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію) або прізвище, ім’я, по батькові засновника

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

 

Ідентифікаційний код (ідентифікаційний номер) засновника**                    

Місцезнаходження (місце постійного проживання) засновника

Країна резидентства або громадянство засновника

                                                                     

 

або  УКРАЇНА         Область      АР Крим   Поштовий індекс          

 

                                                                     

 

Район області                                                                                                                 Район міста  

 

                                                                     

 

Місто                           Селище міського типу       Селище                       Село  

 

                                                                     
                                                                     

Вулиця (інший тип елементу вулично-дорожньої мережі) — зазначається разом з назвою

                                                                     
                                                                     

 

Будинок         Корпус           Тип приміщення***                        

      

Розмір внеску до статутного фонду (грн.)                         ,    

  

 

*У разі якщо засновників більше 2-х, – заповнюється відповідна кількість аркушів 2-ї сторінки реєстраційної картки „Форма № 1”

**Якщо засновником виступає іноземна юридична особа – зазначене поле не заповнюється

***Зазначається тип приміщення – або квартира, або кімната, або кабінет, або офіс тощо

Сторінку заповнив: ______________________ _______________________ ______________          

                               (Прізвище, ініціали)                               (підпис)                                    (дата)

 

Сторінка 3 реєстраційної картки „Форма № 1”

Види економічної діяльності юридичної особи
№ з/п

Код виду економічної діяльності (заповнюється державним реєстратором відповідно до КВЕД)

Назва виду економічної діяльності заповнюється відповідно до КВЕД

(на момент реєстрації вид економічної діяльності, який записаний першим, вважається основним)

      .     .                                                      
      .     .                                                      
      .     .                                                      
      .     .                                                      
      .     .                                                      
      .     .                                                      
      .     .                                                      
      .     .                                                      
      .     .                                                      
      .     .                                                      
      .     .                                                      
      .     .                                                      
      .     .                                                      
      .     .                                                      
      .     .                                                      
Відомості щодо органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб
Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено орган державної влади, орган місцевого самоврядування (непотрібне викреслити)  

Найменування розпорядчого акта

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

 

Номер                                         Дата (ДД.ММ.РРРР)     .     .        

 

Дата створення (ДД.ММ.РРРР)     .     .        

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави в статутному фонді юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків

Найменування органу

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

 

Ідентифікаційний код органу                

 

 

Зв’язок з юридичною особою
 
Телефон1 + 3 8                     Телефон 2                          

Факс                                                                  Адреса сторінки юридичної особи в Інтернеті

                                                                     

 

Адреса електронної пошти                                          

Інші відомості

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

 

 

II. Спосіб отримання свідоцтва та оригіналів установчих документів (потрібне відмітити)
 
Видати заявнику  
Надіслати рекомендованим листом  

 

Сторінки       картки заповнив_______________________________________________________

                                                           (Прізвище, ініціали)            (підпис)                    (дата)

Сторінка 4 – додаток до реєстраційної картки „Форма № 1” (заявниками не подається)

III. Реєстраційні дані про проведення державної реєстрації юридичної особи – заповнюються державним реєстратором після проведення державної реєстрації з використанням даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

 

Номер запису                                                                                                                    Дата запису (ДД.ММ.РРРР)

                                        .     .        

 

Свідоцтво про державну реєстрацію:                серія                             номер            

 

Ідентифікаційний код юридичної особи                

 

Державний реєстратор

Прізвище

                                                                     

Ім’я

                                                                     

По батькові

                                                                     

 Последнее изменение этой страницы: 2019-04-01; Просмотров: 24; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2022 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.094 с.) Главная | Обратная связь