Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Установчих зборів (конференції) (назва структурного утворення політичної партії)м. Тернопіль,

вул. Підгородня, 31                                                                                                                   __________ 20__ р.

 

Присутні: _________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова зборів: _________________________

Секретар: _____________________________

Порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря установчих зборів (назва структурного утворення політичної партії).

2. Про створення (назва структурного утворення політичної партії).

3. Обрання голови (назва структурного утворення політичної партії) та керівного органу (назва структурного утворення політичної партії).

Слухали:

По першому питанню ___________________________________________, який запропонував обрати головою установчих зборів (назва структурного утворення політичної партії) _________________________________, а секретарем установчих зборів (назва структурного утворення політичної партії) — ___________________________________.

Ухвалили:

Обрати головою установчих зборів (назва структурного утворення політичної партії) ___________________________, а секретарем установчих зборів (назва структурного утворення політичної партії) — __________________________________.

Голосували:

За — _____, проти — немає, утримались — немає.

Вирішили:

Обрати головою установчих зборів (назва структурного утворення політичної партії) ___________________________, а секретарем установчих зборів (назва структурного утворення політичної партії) — __________________________________.

 

Слухали:

По другому питанню виступив _______________________________________________ з пропозицією створити (назва структурного утворення політичної партії).

Ухвалили:

Створити (назва структурного утворення політичної партії).

Голосували:

За — _____, проти — немає, утримались — немає.

Вирішили:

Створити (назва структурного утворення політичної партії).

 

Слухали:

По третьому питанню виступив _______________________________, який запропонував обрати головою (назва структурного утворення політичної партії) _____________________________________ та керівний орган — Правління (назва структурного утворення політичної партії) в складі _____ осіб:

1.

2.

3.

Ухвалили:

Обрати головою (назва структурного утворення політичної партії) ______________________ та керівний орган Правління (назва структурного утворення політичної партії) в складі _____ осіб:

1.

2.

3.

Голосували:

За — _____, проти — немає, утримались — немає.

Вирішили:

Обрати головою (назва структурного утворення політичної партії) ______________________ та керівний орган Правління (назва структурного утворення політичної партії) в складі _____ осіб:

1.

2.

3.

Голова зборів              _________________        ___________________

                                                  (підпис)                (прізвище та ініціали)

Секретар зборів           ________________        ___________________

                                                  (підпис)               (прізвище та ініціали)Додаток – 18

 Додаток – 19

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

«____» ___________ 20__ р.                                                                                                                № ____ -з

М. Тернопіль

Про реєстрацію (назва структурного утворення політичної партії) із статусом юридичної особи

Відповідно до статті 11 Закону України «Про політичні партії в Україні», із змінами та доповненнями, рішення установчих зборів (назва структурного утворення політичної партії) від _______________ 20__ року, протокол № 1

Н А К А З У Ю :

1. Зареєструвати із статусом юридичної особи (назва структурного утворення політичної партії) як місцевий осередок політичної партії.

2. Внести відповідний запис до Реєстру обласних, міських, районних або інших структурних утворень, передбачених статутом партії та видати (назва структурного утворення політичної партії) свідоцтво про реєстрацію структурного утворення політичної партії № ___.

3. Повідомити про це Головне управління статистики у Тернопільській області, засоби масової інформації та державного реєстратора.

 

Підстава: рішення установчих зборів (конференції) (назва структурного утворення політичної партії) від ___________ 20___ року, протокол № 1.

Начальник управління підпис П.І.П.


Додаток – 20

П О Г О Д Ж У Ю ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________        (посада відповідальної особи)   _______________________ (П.І.П.)   “___” _______________ 20___ року З А Т В Е Р Д Ж У Ю ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________                                        (посада відповідальної особи)   _______________________ (П.І.П.)   “___” _______________ 20___ року    

  

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОКПоследнее изменение этой страницы: 2019-04-01; Просмотров: 24; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2022 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.01 с.) Главная | Обратная связь