Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


На установчі документи, поданих на реєстрацію (назва структурного утворення політичної партії)«___» ____________ 20___ р. до (назва легалізую чого органу) подано заяву та статутні документи з приводу реєстрації (назва структурного утворення політичної партії) із статусом юридичної особи.

Правовою експертизою встановлено:

Статутні документи (назва структурного утворення політичної партії) відповідають вимогам Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні».

Висновок:

Вважаю, що (назва структурного утворення політичної партії) може бути зареєстрована як місцевий осередок політичної партії.

 

Посада виконавця                                                                           підпис                                                                         П.І.П.

Висновок підготовлено ________________ 20__ року.

Висновок та інші документи прийняті _________________________________Додаток – 21

Форма № 1                                                РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи
І. Відомості про юридичну особу
 

Повне найменування юридичної особи

Організаційно-правова форма юридичної особи

                                                                     
                                                                     

Назва юридичної особи

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

Скорочене найменування юридичної особи (відповідно до установчих, розпорядчих документів)

                                                                     
                                                                     

                                                                                                                                                      

Місцезнаходження юридичної особи: У К Р А Ї Н А  

 

Область     АР Крим                                                            Поштовий індекс          

 

                                                                     

 

Район області                                                                                                            Район міста  

 

                                                                     

 Місто                       Селище міського типу   Селище                 Село  

 

                                                                     

Вулиця (інший тип елементу вулично-дорожньої мережі) — зазначається разом з назвою

                                                                     
                                                                     

 

Будинок         Корпус           Тип приміщення*                        

 

 Розмір статутного фонду (грн.)                         ,    

 

 Розмір сплаченого внеску до статутного фонду (грн.)                         ,    

 

 Дата закінчення формування статутного фонду (ДД.ММ.РРРР)     .     .        

 

 

Відомості про фізичних осіб – платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, (згідно з відомостями, що містяться в установчих або у розпорядчих документах) — про керівника юридичної особи

Прізвище

                                                                     

Ім’я, по батькові

                                                                     

 

Ідентифікаційний номер                    

 

Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи

                                                                     
                                                                     
Відомості про фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, в тому числі підписувати договори (згідно з відомостями, що містяться в установчих або у розпорядчих документах)

Прізвище

                                                                     

Ім’я, по батькові

                                                                     

 

Ідентифікаційний номер                    

 

Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи

                                                                     
                                                                     

 

 

*Зазначається тип приміщення – або квартира, або кімната, або кабінет, або офіс тощо

Сторінку заповнив:  _______________________ _______________________ _________________

                                            (Прізвище, ініціали)                      (підпис)                         (дата)

 

Сторінка 2 реєстраційної картки „Форма № 1”

Засновники юридичної особи*

Повне найменування (відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію) або прізвище, ім’я, по батькові засновника

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

 

Ідентифікаційний код (ідентифікаційний номер) засновника**                    

Місцезнаходження (місце постійного проживання) засновника

Країна резидентства або громадянство засновника

                                                                     

 

або  УКРАЇНА   Область     АР Крим   Поштовий індекс          

 

                                                                     

 

Район області                                                                                                                  Район міста  

 

                                                                     

 

Місто                          Селище міського типу     Селище                          Село  

 

                                                                     
                                                                     

Вулиця (інший тип елементу вулично-дорожньої мережі) — зазначається разом з назвою

                                                                     
                                                                     

 

Будинок         Корпус           Тип приміщення***                        

 

Розмір внеску до статутного фонду (грн.)                         ,    

 

 

Повне найменування (відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію) або прізвище, ім’я, по батькові засновника

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

 Последнее изменение этой страницы: 2019-04-01; Просмотров: 19; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2022 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.029 с.) Главная | Обратная связь