Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Місцезнаходження (місце постійного проживання) засновникаКраїна резидентства або громадянство засновника

                                                                     

 

або  УКРАЇНА         Область      АР Крим   Поштовий індекс          

 

                                                                     

 

Район області                                                                                                                 Район міста  

 

                                                                     

 

Місто                           Селище міського типу       Селище                       Село  

 

                                                                     
                                                                     

Вулиця (інший тип елементу вулично-дорожньої мережі) — зазначається разом з назвою

                                                                     
                                                                     

 

Будинок         Корпус           Тип приміщення***                        

      

Розмір внеску до статутного фонду (грн.)                         ,    

  

 

*У разі якщо засновників більше 2-х, – заповнюється відповідна кількість аркушів 2-ї сторінки реєстраційної картки „Форма № 1”

**Якщо засновником виступає іноземна юридична особа – зазначене поле не заповнюється

***Зазначається тип приміщення – або квартира, або кімната, або кабінет, або офіс тощо

Сторінку заповнив: ______________________ _______________________ ______________          

                               (Прізвище, ініціали)                               (підпис)                                    (дата)

 

Сторінка 3 реєстраційної картки „Форма № 1”

Види економічної діяльності юридичної особи
№ з/п

Код виду економічної діяльності (заповнюється державним реєстратором відповідно до КВЕД)

Назва виду економічної діяльності заповнюється відповідно до КВЕД

(на момент реєстрації вид економічної діяльності, який записаний першим, вважається основним)

      .     .                                                      
      .     .                                                      
      .     .                                                      
      .     .                                                      
      .     .                                                      
      .     .                                                      
      .     .                                                      
      .     .                                                      
      .     .                                                      
      .     .                                                      
      .     .                                                      
      .     .                                                      
      .     .                                                      
      .     .                                                      
      .     .                                                      
Відомості щодо органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб
Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено орган державної влади, орган місцевого самоврядування (непотрібне викреслити)  

Найменування розпорядчого акта                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

 

Номер                                         Дата (ДД.ММ.РРРР)     .     .        

 

Дата створення (ДД.ММ.РРРР)     .     .        

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави в статутному фонді юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків

Найменування органу

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

 

Ідентифікаційний код органу                

 

 

Зв’язок з юридичною особою
 
Телефон1 + 3 8                     Телефон 2                          

Факс                                                                  Адреса сторінки юридичної особи в Інтернеті

                                                                     

 

Адреса електронної пошти                                          

Інші відомості

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

 

 

II. Спосіб отримання свідоцтва та оригіналів установчих документів (потрібне відмітити)
 
Видати заявнику  
Надіслати рекомендованим листом  

 

Сторінки       картки заповнив_______________________________________________________

                                                           (Прізвище, ініціали)            (підпис)                    (дата)

Сторінка 4 – додаток до реєстраційної картки „Форма № 1” (заявниками не подається)

III. Реєстраційні дані про проведення державної реєстрації юридичної особи – заповнюються державним реєстратором після проведення державної реєстрації з використанням даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

 

Номер запису                                                                                                                    Дата запису (ДД.ММ.РРРР)

                                        .     .        

 

Свідоцтво про державну реєстрацію:                серія                              номер            

 

Ідентифікаційний код юридичної особи                

 

Державний реєстратор

Прізвище

                                                                     

Ім’я

                                                                     

По батькові

                                                                     

 

Місце проведення державної реєстрації

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

 

Підпис державного реєстратора:        _______________________ _________________

                                                                                       (підпис)                                    (дата)

 

 

IV. Відомості про отримання свідоцтва та установчих документів (заповнюються державним реєстратором після видачі свідоцтва та установчих документів або відправлення їх рекомендованим листом)
Свідоцтво про державну реєстрацію та 1 примірник оригіналів установчих документів отримав (потрібне відмітити):  
Власник, засновник  

 

Уповноважена особа (особа по довіреності)  

 

    _____________________ _______________________ _________________

                (Прізвище, ініціали)                              (підпис)                                   (дата)

 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію та 1 примірник оригіналів установчих документів відправлено рекомендованим листом ______________________________                                                                      (дата) Підпис державного реєстратора:        _______________________ _________________                                                                                        (підпис)                                    (дата)  


Додаток – 22

Начальнику Головного управління юстиції

У Тернопільській області

Р.Ю. КОТЛЯРОВУ

ЗАЯВА

Керівник структурного утворення _______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові, рік народження, місце постійного

___________________________________________________________________________________________________________

проживання, телефон)

Подає установчі документи на реєстрацію ________________________________________________________

(повна назва структурного утворення політичної партії і території, у

___________________________________________________________________________________________________________

межах якої воно діє)

Структурне утворення політичної партії утворено ________________________________________________

(рік, місяць, число, назва органу, який прийняв рішення

___________________________________________________________________________________________________________

про утворення політичної партії)

 

Місцезнаходження керівних органів структурного утворення політичної партії ______________________ ______________________________________________________________________________________________________     

 

 

Керівник структурного

утворення партії

 Последнее изменение этой страницы: 2019-04-01; Просмотров: 25; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2022 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.057 с.) Главная | Обратная связь