Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Повне найменування юридичної особиОрганізаційно-правова форма юридичної особи

                                                                     
                                                                     

Назва юридичної особи

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

                                                                                                                                              

 

ІІ. Підстава для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв’язку з ліквідацією юридичної особи (необхідне відмітити)
 
Рішення засновників (учасників) про ліквідацію юридичної особи, запис про яке внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  

 

Судове рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з банкрутством юридичної особи, запис про яке внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  

 

Сторінку заповнив:  _______________________ _______________________ _________________

                                             (Прізвище, ініціали)                      (підпис)                         (дата)

 

Сторінка 2 – додаток до реєстраційної картки „Форма № 7” (заявниками не подається)

ІІІ. Реєстраційні дані про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв’язку з ліквідацією або на підставі судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством – заповнюються державним реєстратором після проведення державної реєстрації з використанням даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Номер запису                                                                                                                    Дата запису (ДД.ММ.РРРР)

                                            .     .        

Державний реєстратор

Прізвище

                                                                     

Ім’я

                                                                     

По батькові

                                                                     

Місце проведення державної реєстрації припинення                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

Підпис державного реєстратора:        _______________________           _________________

                                                                                       (підпис)                                        (дата)Додаток – 27

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

«____» ___________ 20__ р.                                                                                                               № ____ -з

М. Тернопіль

Про скасування запису про реєстрацію у зв’язку із ліквідацією (назва юридичної особи) шляхом саморозпуску

Відповідно до рішення (назва вищого керівного органу) (назва юридичної особи) від ___________ 20___ року, протокол № __, рішення ліквідаційної комісії (назва юридичної особи) від _____________ 20___ року, протокол №___, суду

Н А К А З У Ю :

1. Скасувати запис про реєстрацію в Реєстрі (назва реєстру) у зв’язку із ліквідацією (назва юридичної особи) шляхом саморозпуску.

2. Повідомити про це Головне управління статистики у Тернопільській області, засоби масової інформації.

3. Повідомити про прийняте рішення ліквідаційну комісію або уповноваженого представника.

Підстава: рішення (назва вищого керівного органу) (назва юридичної особи) від ___________ 20___ року, протокол № __, рішення ліквідаційної комісії (назва юридичної особи) від _____________ 20___ року, протокол № ___, рішення суду.

Начальника управління підпис П.І.П.


Додаток – 28

 

 

П О Г О Д Ж У Ю ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________        (посада відповідальної особи)   _______________________ (П.І.П.)   “___” _______________ 20___ року З А Т В Е Р Д Ж У Ю ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________                                        (посада відповідальної особи)   _______________________ (П.І.П.)   “___” _______________ 20___ року  

 

 

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК

Про скасування запису про реєстрацію (назва юридичної особи) у зв’язку із ліквідацією шляхом саморозпуску

 

(Назва юридичної особи), зареєстрована (ий) (назва легалізуючого органу) «__» _____________, свідоцтво № __ подано рішення (назва вищого керівного органу) (назва юридичної особи) від ___________ 20___ року, протокол № __.

Рішення про припинення діяльності (назва юридичної особи) прийнято (загальними) зборами (конференцією, з’їздом), судом від _____________ 20___ року, протокол № ___.

Правовою експертизою встановлено:

Рішення про припинення діяльності шляхом саморозпуску прийнято з дотриманням вимог статуту. (Назва юридичної особи) здійсненні заходи стосовно ліквідації. На підтвердження завершення процедури ліквідації надані відповідні довідки про зняття (назва юридичної особи) з обліку.

Висновок:

Вважаю, що запис про реєстрацію (назва юридичної особи) у зв’язку із ліквідацією шляхом саморозпуску може бути вчинений.

 

 

Посада виконавця підпис П.І.П.

 

Висновок підготовлено ________________ 20__ року.

Висновок та інші документи прийняті _________________________________Последнее изменение этой страницы: 2019-04-01; Просмотров: 24; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2022 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.024 с.) Главная | Обратная связь