Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии 


Основні можливості текстових процесорів
 

Текстовий процесор - вид прикладної комп'ютерної програми, призначеної для виробництва (включає набір, редагування, форматування, іноді друк) будь-якого виду друкованої інформації.

Текстові процесори були одними з перших додатків для підвищення продуктивності роботи в офісі, і разом з розвитком комп'ютерів пройшли значний шлях еволюції зі збагачення функціональності і зручності роботи. Текстовими процесорами в 1970-і - 1980-і роки називали призначені для набору й друку текстів машини індивідуального й офісного використання, що складаються із клавіатури, вбудованого комп'ютера для найпростішого редагування тексту, а також електричного друкованого пристрою. Пізніше найменування "текстовий процесор" стало використовуватися для комп'ютерних програм, призначених для аналогічного використання

Текстові процесори, на відміну від текстових редакторів, мають більше можливостей для форматування тексту, впровадження в нього графіки, формул, таблиць й інших об'єктів. Тому вони можуть бути використані не тільки для набору текстів, але й для створення різного роду документів, у тому числі офіційних. Програми для роботи з текстами можна розділити на прості текстові процесори, потужні текстові процесори й видавничі системи.

Основні можливості текстових процесорів зазвичай включають:

· компоновку і форматування тексту;

· широкі можливості роботи зі змістом і сторінками;

· розширений набір доступних символів;

· перевірку орфографії;

· впровадження в документ гіперпосилань, графіки, формул, таблиць й об'єктів.

Деякі текстові процесори мають власну вбудовану скриптову мову для автоматизації операцій з обробки документів.

Типовими функціями текстових процесорів є:

· пакетне укладання листів за допомогою шаблонів і адресної бази даних;

· індексація ключових слів та їхніх сторінок;

· автоматичне укладання змісту документу і його секцій з відповідними сторінками;

· перехресні посилання між секціями зі вказівкою сторінок;

· оформлення зносок за номерами;

· варіантність документа за допомогою змінних (наприклад номер моделі, артикул тощо);

· підтримка версій документу.

Мовна підтримка з боку текстового процесора часто включає:

· перевірку орфографії;

· повідомлення про граматичні помилки, де такий висновок може зробити програма;

· "тезаурус" - пропозиція варіантів правильного написання для слів, які програма вважає набраними помилково.

Інші поширені функції текстових процесорів, це:

· спільні групова робота на документом;

· коментарі і анотації до документів;

· підтримка малюнків, ілюстрацій і діаграм;

· підтримка внутрішнього взаємопосилання [6, с.104].

Більшість існуючих текстових процесорів пропонують можливість зібрати статистику про редагований документ. Вона зазвичай включає:

· кількість символів, слів, речень, рядків, абзаців чи параграфів, кількість сторінок;

· довжину слів, речень і абзаців;

· час редагування.

Звичайно, ця статистика не є досконалою і часто трапляються помилки, пов'язані з тонкощами визначення того чи іншого поняття. Тим не менше, зі статистики можна отримати корисну інформацію згаданого характеру, якщо в ній виникає потреба.

Сьогодні саме текстові процесори посідають третє місце по поширеності серед всіх програм після операційних систем (без яких комп'ютери просто не працюють) і файлових оболонок. Відповідні програми діляться на чотири великі групи:

Продукти класу WordPad зі штатної поставки Wіndows (найбільш відомі C-WordPad, WordMagіc, YeahWrіte, російські "Байкал", Crypt Edіt й TextVіewer);

Потужні професійні текстові процесори, наприклад MS Word, Lotus WordPro, Corel WordPerfect;

Продукти, що займають проміжне положення між першими двома групами, де на нижньому рівні перебуває текстовий процесор з MS Works, а на верхньому - PC Text;

Спеціалізовані продукти: усілякі засоби розробки Web, редактори з функцією виправлення тексту після примусових перекодувань, редактори з можливістю введення тексту на східних або мертвих мовах й ін. [18]

Тестові процесори першої групи, як правило, безкоштовні. Але вони не цілком придатні для серйозної роботи з документами. Насамперед, у них звичайно відсутнє двостороннє вирівнювання абзаців, як того вимагають українські стандарти підготовки документів. Не можна в них розставляти й переноси. Це теж не цілком добре: українські слова часом довгі, і відсутність переносів погіршує зовнішній вигляд друкованого документа. Найбільш потужні два безкоштовних продукти: російський "Еверест" і західний WordWrіght.

Продукти, що належать до четвертої категорії, - це, як правило, продукти, які дозволяють уводити тексти на мовах з "нестандартною" писемністю, наприклад ієрогліфічною, потрібні лише вузькому колу фахівців. До того ж радикально поліпшені засоби багатомовної підтримки в основних сучасних операційних системах роблять цей клас програм просто непотрібними. Уводити японський, корейський або арабський текст можна за допомогою того ж Word або іншої звичної програми.

Але все-таки основній масі звичайних користувачів комп'ютерів для повсякденної роботи з текстом потрібні універсальні текстові процесори - потужні або "полегшені". Ці продукти належать до другої і третьої категорій у класифікації.

Серед потужних текстових процесорів повністю задовольняють вимоги коректної підтримки роботи з документами українською мовою MS Word, Lotus WordPro й Corel WordPerfect. З більше простих - WordWrіght, "Еверест", MS Works, Cognіtіve Edіtor, "Лексикон" для Wіndows й PC Text (з деякою натяжкою). "Вилетів" Star Wrіter з поставки Star Offіce, що не дозволяє оформляти документи відповідно до українського діловодного ДСТУ [18].

Щодо сфер застосування текстових редакторів, то вони найрізноманітніші.

У світі бізнесу текстові процесори - надзвичайно поширений інструмент. Його типово застосовують для укладання анкет, настанов, листів, договорів, інструкцій з експлуатації тощо. Бізнес має потребу в документах певного стилю, які укладаються в обмежений час. Тому текстові процесори з різнобічними можливостями редагування і схожими прийомами знаходять тут ґрунт для широкого розповсюдження.

Освітні заклади мають справу з численними і часто об'ємними документами. Викладачі і студенти створюють тексти, що можуть налічувати сотні сторінок. Крім того, часто навчати учнів роботі з комп'ютером

починають з освоєння текстових редакторів і процесорів. Ці навички стають першим досвідом.

Використання текстових процесорів у власній оселі часто є продовженням професійного зайняття в бізнесі чи освіті. Крім того, звичайно, редактор використовується і для власних потреб - від листування і до писання віршів.

Рекомендуемые страницы:


Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 54; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2020 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.009 с.) Главная | Обратная связь