Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии 


Зав.кафедрою внутрішньої медицини № 3
Професор                     В.І.Денисюк

«_____» ____________200 р.

Кафедр а внутрішньої медицини №3

Методичні вказівки

для студентів VI курсу лікувального факультету на практичному занятті

 

1. Тема: ”Диференціальний діагноз та лікування при дифузних захворюваннях сполучної тканини. Системний червоний вовчак: критерії діагностики, диференційна діагностика, лікування. Клінічна фармакологія глюкокортикоїдів”.

2. Мета заняття: засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу, який відображає етіопатогенез, перебіг та лікування при дифузних захворюваннях сполучної тканини.

Студенти мають засвоїти і вміти застосувати на практиці принципи діагностики та лікування системного червоного вовчака, клінічну фармакологію глюкокортикоідів

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань та умінь.

3.1. Знати ембріогенез, морфологію та метаболізм тканин, та функції сполучної тканини (матеріали та підручники з гістології та патфізіології)

3.2. Знати етіопатогенез системного червоного вовчака (СЧВ)

3.3. Знати клінічну фармакологію глюкокортикоідів (матеріали та підручники з клінічної фармакології).

3.4. Вміти зібрати анамнез, обстежити хворого з захворюваннями СЧВ (підручники з пропедевтики)

Задача 1.

Хвора С., 32 роки поступила в ревматологічне відділення зі скаргами на болі у суглобах рук та ніг, м’язах, Обмеженість об’єму рухів, високу температуру тіла, лихоманку, біль у ділянці серця, серцебиття, задишку, кашель, загальну слабкість. Хворіє 2 роки, захворіла після місячної відпустки, яку провела на південному узберіжжі Криму. В цей період були біль у суглобах, слабкість, зміни на шкірі у вигляді стійкої еритеми, яка через декілька місяців пройшла самостійно. На протязі наступного року почувала себе задовільно. Під час чергового перебування на сонці стан різко погіршився: з’явились набряки і біль у суглобах рук та ніг, підвищилась температура тіла до 38о С, ШОЕ - 60 мм/год. Хвора була госпіталізована в терапевтичний стаціонар з діагнозом – ревматоїдний артрит. Лікування бутадіоном, антибіотиками і стероїдними препаратами дало позитивний але тимчасовий ефект. На протязі останніх 6 місяців хвора втратила у вазі біля 15 кг. Лікування в амбулаторних умовах стало неефективним, у зв’язку з чим хвора була госпіталізована.

Об-но: стан хворої важкий, шкіра бліда, на обличчі, грудній клітці та руках бліднорожеві висипання, збільшення шийних і пахвинних лімфатичних вузлів, м’язи атрофовані, тонус їх понижений. Суглоби рук (крім плечових) дефігуровані за рахунок набряків, їх пальпація болісна. Руки в цих суглобах різко обмежені за рахунок болі та скутості. Пульс 100 за 1 хв, аритмічний (часті екстрасистоли), АТ 100/80 мм рт.ст. Межі серця зміщені вліво, тони приглушені, а перший тон на верхівці різко послаблений, в цій же точці систолічний шум, акцент другого тону над легеневою артерією. Легеневий звук звичайної гучності, в нижніх долях прослуховуються дрібнопузирчаті дзвінкі хрипи. Печінка збільшена, під час пальпації болюча, м’яка, селезінка виступає за край реберної дуги на 2 см.

а) поставте попередній діагноз

б) складіть схему обстеження

в) проведіть диференційну діагностику

г) складіть схему лікування відповідно ступеню загострення

д) дайте клініко-фармакологічну характеристику і обгрунтування необхідності призначених препаратів

Питання, що підлягають вивченню

4.1. Етіопатогенез, перебіг, діагностика та лікування СЧВ

Література.  Основна

1. „Доказова внутрішня медицини” В.І. Денисюк, Вінниця 2006 р. стор. 622-652

2. „Дифференциальная диагностика и дифференцированное лечение основных диффузных заболеваний соединительной ткани. Дифференциальная диагностика суставного синдрома» М.Г. Шеверда, Е.В. Олейник, Вінниця, 2000 стр. 22-57

2. Тести Крок-2, Київ, 2005 стор. 108-144

4.2. Клінічна фармакологія основних груп протизапальних засобів цитостатиків

Література: підручники та матеріали з циклу „Клінічна фармакологія”

Граф теми

Рекомендуемые страницы:


Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 57; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2020 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.007 с.) Главная | Обратная связь