Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии 


Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань та умінь.
3.1. Знати ембріогенез, морфологію та метаболізм тканин, та функції сполучної тканини (матеріали та підручники з гістології та патфізіології)

3.2. Знати етіопатогенез склеродермії (ССД), дермоміозиту (ДМ), вузликового панартеріїту (ВП)

3.3. Знати клінічну фармакологію антифіброзних препаратів (матеріали та підручники з клінічної фармакології).

3.4. Вміти зібрати анамнез, обстежити хворого з захворюваннями ССД, ДМ, ВП) (підручники з пропедевтики)

3.5 Задача 1. Хвора 37 р., працює 19 років на вібростенді в умовах хронічного переохолодження. Скаржиться на мерзлякуватість рук, обмеження рухів в кистях, втрату чутливості в них, появу дискомфорту при ковтанні. Об-но: згинальні контрактури пальців кисті, шкіра над ними блискуча, витончена, на животі шкіра щільна – не береться в складку. Загострений ніс, велика кількість зморшок навколо рота. Температура тіла при обстеженні – 37,5о С).

В сечі – 0,99о/оо білка

Задача 2. Хворий 40 років, скаржиться на субфібрилітет, різку слабкість в м’язах плечового та тазового поясу, виливання рідкої їжі через ніс. Об-но: пігмінтація навкруги очей, набряк дельтовидний та трапецієвидних м’язів, їх болючість, неможливість підняти навіть зігнуту в коліні ногу. В крові різко підвищений рівень КФК..

Задача 3. У хворого 33 р. на тлі лихоманки відзначається підйом АТ до 180/120 мм рт.ст. Нд, ознаки транзиторної ішемічної атаки та напади стенокардії, що тривають по 30-35 хвилин. Лікар при обстеженні виявив „чіткоподібні” тяжисті утворення за ходом судинно-нервового джмутка).

а) поставте попередній діагноз

б) складіть схему обстеження

в) проведіть диференційну діагностику

г) складіть схему лікування відповідно ступеню загострення

д) дайте клініко-фармакологічну характеристику і обгрунтування необхідності призначених препаратів

Питання, що підлягають вивченню

4.1. Етіопатогенез, перебіг, діагностика та лікування СЧВ

Література для вивчення теми:

1. „Доказова внутрішня медицини” В.І. Денисюк, Вінниця 2006 р. стор. 622-652

2. „Дифференциальная диагностика и дифференцированное лечение основных диффузных заболеваний соединительной ткани. Дифференциальная диагностика суставного синдрома» М.Г. Шеверда, Е.В. Олейник, Вінниця, 2000 стр. 22-57

3. Тести Крок-2, Київ, 2005 стор. 108-144

4.2. Клінічна фармакологія основних груп репарантів хряща, урикозуричних та урикодепресивних

Література: підручники та матеріали з циклу „Клінічна фармакологія”

Граф теми

Порядок проведеня практичного звняття

1. Оцінка рівня теоретичних знань (усне або письмове опитування)

6.2. Інтерпретація лабораторних та інструментальних досліджень

6.3. Самостійна робота з хворими в ревматологічному відділенні (2-3 хворих)

6.4. Колективний розбір хворих по темі з деталізацією діагностики, диференційної діагностики, лікування, питань профілактики загострень та ускладнень

6.5. Вирішення ситуаційних задач, Крок-2

6.6. Чергування у відділенні (згідно графіка)

6.7. Участь у кафедральних конференціях

7. Перелік конкретних знань та умінь, які повинен набути студент в ході вивчення теми.

Повинен знати:

а) етіопатогенез, морфологічні зміни при ССД, ДМ, ВП.

б) клініку, характеристику ступеню активності. ССД, ДМ, ВП.

в) диференційний діагноз сполучної тканини.

г) принципи лікування ССД, ДМ, ВП.

д) профілактику та медико-соціальну експертизу хворих

ж) реабілітаційні заходи

Повинен уміти:

а) зібрати і деталізувати скарги, анамнез, провести фізикальне обстеження

в) скласти план обстеження і оцінити результати обстежень при ДОА, подагрі.

г) провести диференційну діагностику та поставити діагноз у конкретного хворого згідно класифікації

д) призначити комплексне лікування, виписати рецепти

       8. Тести самоконтролю знань та умінь

56. крок -2 № 590 стор. 144

57. –„-„      № 587 стор 143

58. –„-„      № 586 стор 143

59. –„-„      № 585 стор 143

60. –„-„      № 584 стор 143

61. –„-„      № 582 стор 142

62. „-„        № 581 стор 142

63. „-„        № 579 стор 142

64. „-„        № 577 стор 141

65. „-„        № 576 стор 141

66. „-„        № 575 стор 141

67. „-„        № 574 стор 141

68. „-„        № 573 стор 140

69. „-„        № 570 стор 140

70. „-„        № 569 стор 140

Завдання для самопідготовки

а) диференційна діагностика при дифузних захворюваннях сполучної тканини (системних васкулітах)

б) диференційоване лікування ДЗСТ

 

Методичну розробку склала асистент кафедри внутрішньої медицини №3,

к.мед.н. доц.. Олійник О.В.

 

Затверджено на засіданні кафедри "____" ___________200 р

 Протокол засідання N____.

Затверджую

Рекомендуемые страницы:


Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 47; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2020 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.006 с.) Главная | Обратная связь