Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии 


Звдання на формування та перевірку вихідного рівня знань
Студент повинен знати:

 1. Етіологію та патогенез пневмонії.
 2. Сучасну класифікацію пневмонії.
 3. Клінічні особливості різних видів пневмоній та можливих ускладнень.
 4. Загальні прнципи та особливості лікування різних варіантів пневмоній та

 можливих ускладнень.

 1. Медико-соціальна експертиза пневмоній та її ускладнень.
 2. Клінічна фармакологія антибіотиків.

Студент повиннен вміти:

 1. Провести обстеження хворого на пневмонію й оцінити ступінь важкості та категорію цієї нозології.
 2. З урахуванням потреб диференційної діагностики скласти план обстеження хворого й оцінити результати додаткових методів дослідження.
 3. Провести диференційний діагноз легеневого інфільтрату.
 4. Обгрунтувати й сформулювати клінічний діагноз.
 5. Призначити індивідуальне лікування хворому, підібрати найбільш ефективний антибіотик або комбінацію в залежності від збудника, категорії та ступеня важкості пневмонії.
 6. Виписати рецепти на призначені медикаменти.
 7. Надати невідкладну допомогу при спонтанному пневмотораксі, набряку легень, легеневій кровотечі, гострій дихальній недостатності, інфекційно-токсичному шоці.

4. Питання, що підлягають вивченню:

1. Етіологія та патогенез пневмонії та її ускладнень.

2. Особливості клінічного перебігу пневмонії в залежності від передбачуваного збудника, категорії та ступеня важкості.

3. Сучасна класифікація пневмонії.

4. Диференційний діагноз легеневого інфільтрату.

5. Принципи лікування пневмонії в залежності від збудника, категорії та ступеня важкості.

6. Клінічна фармакологія антибіотиків.

 

Література:

 1. Наказ МОЗ України від 28.10.2003 №499;

2.Синопальников А.И. Внебольничная пневмония: стандарты эмпирической антибактериальной терапии//Антибиотики и химиотерапия – 1999 – т.44,№5-с.22-28.

3.Чучалін А.Г., Синопальников А.И. та співавт. Пневмонія – М., 2002.

 

5. Граф теми:

1. Тестування та опитування студентів - 30 хв.

2. Обстеження хворих з легеневим інфільтратом (2-3 хворх) - 120 хв.

3. Встановлення попереднього діагнозу з обговоренням особливостей перебігу пневмонії в конкретного хворого й складання плану додаткового обстеження - 20 хв.

4. Ознайомлення з результатами лабораторних та інструментальних досліджень та їх оцінка 20 хв.

5. Проведення диференційного діагнозу - 30 хв.

6. Формування заключного діагнозу - 10 хв.

7. Обговорення лікування хворого 20 хв.

8. Виписування рецептів.

9. Ознайомлення з ренгенограмами хворих з легеневим інфільтратом (робота в рентгенкабінеті) - 50 хв.

 

6. Порядок проведення практичного заняття:

1. Протягом 20 хв. студент доповідає про чергування в стаціонарі. Група бере участь в обговоренні діагнозу та лікування хворих, які надійшли у відділення.

90 хв. відводиться на курацію 3-4 хворих у відведених палатах під наглядом палатного лікаря.

2. Групами 2-3 студента збираються анамнез і проводитися фізікальне обстеження 4-6 хворих по темі заняття під наглядом викладача. Самостійно оцінюються дані лабораторного та інструментального обстеження, формулюються письмово діагноз і лікування в рецептах конкретному хворому.

3. Розбір проводитися в учбовій кімнаті за участю всієї групи з обговоренням всіх питань відносно конкретного хворого. При необхідності, або в разі особливо цікавого випадку (при наявності незвичайних, або симптомів , які рідко трапляються) всім студентам викладач демонструє хворого. Студенти також працюють у рентгенкабінеті, де займаються з рентгенограмами хворих на легеневий інфільтрат.

 

7. Перелік конкретних знань та умінь, яких набуватиме студент під година вивчення тими:

 1. Збирання скарг та анамнезу.
 2. Об'єктивне обстеження хворого.
 3. Невідкладна допомога при легеневій кровотечі, інфекційно-токсичному шоці, спонанному пневмотораксі.
 4. Ознайомлення з даними бронхоскопії, бронхографії, томографії.
 5. Підбір адекватних антибіотиків, їх комбінації та добових і курсових доз при лікуванні пневмонії та її ускладнень.

 

8. Тести для самоконтролю знань та умінь:

 1. Хворий 43 років, скаржиться на кашель з виділенням невеликої кількості безбарвного харкотиння, болі в правій половині грудної клітки при диханні, задишку, підвищення температури тіла до 39 С. Захворів гостро, приймав аспірін. Об'єктивно: на губах герпес. В проекції нижньої частки правої легені – притуплення перкуторного звука, посилення голосового тремтіння, бронхіальне дихання. Рентгенологічно – гомогенне затемнення частки з чіткими контурами. Яка етіологія пневмонії найбільш імовірна?

А. Стафілокок

В. Пневмокок

С. Мікоплазма

Д. Легіонела

Е. Клебсієла                                                               Відповідь: В

 

2. Чоловік 46 років, скаржиться на раптовий біль у верхній частині живота, нудоту, одноразову блювоту, слабкість, Об’єктино: стан середньої важкості, температура тіла 38 С, дихання поверхневе, ЧД – 28.хв. Праворуч нижче кута лопатки притуплення легеневого звуку, крепітація. Пульс – 92 /хв. АТ – 120/70 мм. рт. ст. Тони серця приглушені. Живіт здутий, помірно напружений в епігастральній ділянці та правому підребір’ї. На ЕКГ: негативні зубці Т. Яка найбільш вірогідна причина гострого абдомінального болю?

А. Нижньодольова плевропневмоеія

В. Гострий холецистит

С. Гострий панкреатит

Д. Інфаркт міокарда

Е. Гострий гастрит                                                 Відповідь: А

 

3. У чоловіка 46 років виявлено пневмонію із множинними порожнинами розпаду в обох легенях. Лікування цефазоліном було неефективним. З бронхопульмонального лаважного вмісту був висіяний золотистий стафілокок, який має стійкість до метициліну. Призначення якого з антибактеріальних засобів є оптимальним в даній ситуації?

А Тетрациклін

В. Карбеніцилін

С. Ампіцилін

Д. Ванкоміцин

Е. Амікоцин                                                               Відповідь: Д

 

4.У пацієнта 27 років, який зловживає алкоголем, діагностована правобічна нижньодольва пневмонія. На рентгенограмі інфільтративні зміни зправа у С6 та С10. Раніше захворювань бронхолегеневої системи не спостерігалось. З якого препарата слід розпочинати антибактеріальну терапію?

 

А. Бісептол

В. Амікоцин

С. Амоксіклав

Д. Тетрациклін

Е. Левофлоксацин                                                 Відповідь: С

 

5.Чоловік 60 років, знаходиться в терапевтичному відділенні з приводу правобічної негоспітальної нижньодольової пневмонії. Самопочуття хворого під впливом терапії поліпшилось. Коли хворому можна відмінити антибіотики?

А. Після зникнення симптомів інтоксикації

В. Наступного дня після нормалізації температури

С. Після зникнення вираженого лейкоцитозу (нормалізації картини крові)

Д. Після повного розсмоктування інфільтрату (рентгенологічно)

Е. На 5 добу після нормалізації температури         Відповідь: Е  

 

9. Завдання для самопідготовки з метою кращого засвоєння навчального матеріалу:

 1. Визначення терміну пневмонія.
 2. Особливості патогенезу та перебігу пневмонії в залежності від етіо-клінічного варіанту, категорії та ступеня важкості;
 3. Ускладнення пневмонії: клініка, невідкладна допомога;
 4. Особливості антибактеріальної терапії в залежності від передбачуваного збудника;
 5. Клінічна фармакологія антибіотиків;
 6. Питання медико-соціальної експертизи пневмоній та її ускладнень.

 

 Методичну розробку склала:                                        доцент Сізова М.П.

 

Затверджено на засіданні кафедри „____”________200__ р.,

Протокол №1

 

 

Затверджую

Рекомендуемые страницы:


Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 57; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2020 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.007 с.) Главная | Обратная связь