Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии 


Зав.кафедрою внутрішньої медицини № 3
Професор                     В.І.Денисюк

«_____» ____________200 р.

Кафедр а внутрішньої медицини №3

 

МЕТОДИЧН І ВКАЗІВКИ

для студентів 6-го курсу медичного факультету №1

Тема заняття: «Диференційний діагноз та диференційоване ступеневе лікування бронхіальної астми. Клінічна фармакологія бронхолітичних засобів»

2. Мета заняття: засвоїти сучасні стандарти діагностики та лікування бронхіальної астми; клінічну фармакологію бронхолітичних препаратів.

3 . Завдання на формування та перевірку початкового рівня знань та умінь:

3.1. Які процеси лежать в основі формування бронхообструкції?

3.2. Приведіть схему проведення тесту для виявлення зворотності обструкції у хворих з бронхообстуктивним синдромом?

3.3. Вкажіть основні групи бронходилятуючих засобів?

3.4. Вкажіть нормальні показники ОФВ1 та ПОШвид?

3.5. Перечисліть основні клінічні симптоми бронхіальної астми?

3.6. Намалюйте схему надання невідкладної допомоги при приступі бронхіальної астми.

4 . Питання, що підлягають вивченню:

4.1. Бронхіальна астма. Етіопатогенез, діагностика, клін. класифік (наказу №128 від 19.03.2007)

4.2. Диференційна діагностика бронхіальної астми.

4.3. Сучасні стандарти ступеневої фармакотерапії бронхіальної астми.

4.4. Стандарти діагностики та надання невідкладної допомоги при бронхіальній астмі в залежності від важкості загострення

4.5. Клінічна фармакологія бронхолітичних препаратів.

Література щодо вивчення теми:

1. Денисюк В.І., Денисюк О.В. Доказова внутрішня медицина. Таємниці, стандарти діагностики та лікування. – Вінниця: ДП ДКФ, 2006.- 704 с.

2. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів /за ред. д-ра мед. наук, проф. Ю.М. Мостового. – 4-е вид., доп. і перероб. - Вінниця, 2002. – 351с.

3. Наказ № 128 від 19.03.2007.- Київ, 2007. – 20с.

4. Інструментальні методи дослідження функції зовнішнього дихання при захворюваннях бронхо-легеневої системи: (Методичні рекомендації)/ Ю.М. Мостовий, Т.В. Константинович-Чічірельо, О.М. Колошко, Л.В. Распутіна .- Київ, 2001. – 35с.

5. Болезни органов дыхания: Руководство для врачей:В 4 т. Т.1./ Под общ. Ред. Н.Р. Палеева. – М.: Медицина, 1989. – 640с.

6. Зайков С.В. Пикфлоуметрия при обструктивних заболеваниях легких. – Киев, 1998. – 16с.

7. Организация работы по исследованию функціонального состояния легких методом спирографии и пневмотахографии и применение этих методов в клинической практике: (Метод. указания)/О.И. Турина, И.М. Лаптева, О.М. Калечиц и др. – Минск, 1999. – 56с.

8. Рис Дж. Диагностические тесты в пульмонологии: Пер. С англ.. – М.: Медицина, 1994.

 

Графологічна структура теми

 

Бронхіальна астма

Визначення:

БА – це хронічне запальне захворювання дихальних шляхів, яке характеризується зворотною бронхообструкцією та гіперреактивністю бронхів.

Діагностика:

Ø Потенційні фактори ризику:

· генетична схильність

· атопія

· гіперреактивність бронхів

Ø Фактори оточуючого середовища, що сприяють розвитку БА у схильних осіб

· домашні алергени (алергени домашнього пилу, свійських тварин, алергени тарганів, грибів, плісняви)

· зовнішні алергени (пилок рослин, гриби, пліснява, дріжджі)

· професійна сенсибілізація

· паління тютюну (активне, пасивне)

· респіраторні інфекції

· вади в дієті

· споживання деяких ліків (НПЗЗ, бета-блокаторів)

· ожиріння

Ø Фактори, що сприяють розвитку загострень та хронізації БА

· Домашні та зовнішні алергени

· Домашні та зовнішні повітряні полютанти

· Респіраторні інфекції

· Фізичні вправи та гіпервентиляція

· Зміни погоди

· Надмірні емоції

· Паління тютюну

· Окремі види їжі, харчові добавки, медикаменти

Ø Клінічні симптоми БА:

· Епізодичне свистяче дихання з утрудненням видиху

· Кашель, більше вночі та при фізичному навантаженні

· Епізодичні свистячі хрипи в легенях

· Повторна скованість грудної клітки

Ø Критерії порушення функції зовнішнього дихання:

· Наявність ознак бронхообструкції (ПОШвид та ОФВ1 <80% від належних)

· Добова варіабельність ПОШвид та ОФВ1>20%

· Виражена зворотність бронхообструкції – підвищення рівня ПОШвид та ОФВ1 >12% або 200 мл за результатами фармакологічної проби з бета2-агоністами короткої дії

Ø Алергологічне дослідження:

· Алергологічний анамнез (наявність у хворого екземи, сінної лихоманки, БА чи атопічних хвороб у родичів)

· Позитивні шкіряні проби з алергенами

· Підвищений рівень IgE

Ø Гіперреактивність бронхів (позитивний провакаційний тест з гістаміном, алергенами та інгаляційними сполуками, фізичним навантаженням)

Алгоритм фармакотерапії хворих на БА

 

Базисна терапія (протизапальна):                           Препарати швидкої допомоги

ü Інгаляційні ГКС                                                 b 2-агоністи короткої дії

ü b 2-агоністи пролонгованої дії

ü кромони

 

Рекомендуемые страницы:


Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 56; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2020 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.006 с.) Главная | Обратная связь