Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии 


Тести самоконтролю знань та умінь
1. Які існують ступені гематурії:

1) І ст. - < 9 в п/з

2) ІІ ст. – 10-30 в п/з

3) ІІІ ст. – 30-100 в п/з

4) IV ст. - > 100 в п/з

2. Які клінічні критерії швидкопрогресуючого гломерулонефриту:

                   1) сечовий синдром

                   2) гіпертензивний синдром

                   3) астенічний синдром

                   4) мизковий синдром з ознаками енцефалопатії

                   5) синдром серцевої недостатності

                   6) синдром ДВЗ

3. Які циліндри присутні в сечі при ХГН

                       1) Еритроцитарні

2)  Зернисті

3) Епітальні

4) Восковидні

1. Які принципи дієтотерапії існують при ХГН

1) обмеження або повне виключення солі та рідини

2) екстраактивних речовин і білків до 1 г/кг маси тіло зі збереженням калоражу і вітамінів

2. Які механізми лежать в основі патогенезу гіпертензії

1) затримка Na і Н2О

2) активація ренін-ангіотензин-альдостеронової системи

3) зниження функції депресорних систем (калікреін-кінінової, простагландинів)

3. Що відображає нефротичний синдром

1) ступінь ураження гломерулярної мембрани, прогноз.

 

Завдання для самоконтролю з метою кращого засвоєння матеріалу

9.1. Найвражливіші препарати при агресивному перебігу ХГН

9.2. Чим відрізняється ураження нирок при СКВ та вузилковому периартериїті

9.3. Основна відмінність нефротичного синдрому при хворобі Рустицького-Калєра від інших, які протікають з нефротичним синдромом

 

Задача 1. Хворий С., 40 років, скаржиться на головний біль, загальну слабкість, запаморочення голови. Три тижні тому переніс ангіну.

При огляді: пульс – 90 на 1 хв., АТ – 100/105 мм рт. ст. Тони серця послаблені, акцент ІІ тону над аортою. З боку легень та органів черевної порожнини – без змін.

Аналіз сечі: реакція слабо-кисла, відносна щільність – 1028, білок – 1,65 г/л, еритроцити – 60-80 в п/з, лейкоцити – 20-25 в п/з, циліндри гіалінові – 4-6 в п/з, зерністі – 1-3 в п/з, сечовина крові -21,7 ммоль/л, креатинін – 0,27 ммоль/л, клубочкова фільтрація – 40,5 мл/хв.

Питання:

1. Ваш попередній діагноз.

2. Які необхідні допоміжні методи дослідження.

3. Ваша лікарська тактика

 

 

Методичну розробку склала доцент кафедри

Білоконна Н.С.

 

затверджено на засіданні кафедри

„____”_____________ 200 р.

протокол №

 

Затверджую

Зав.кафедрою внутрішньої медицини № 3

Професор                     В.І.Денисюк

«_____» ____________200 р.

Кафедр а внутрішньої медицини №3

Методичні вказівки

для студентів 6 курсу медичного факультету №1

 

1. Тема заняття: „Методи діагностики захворювань нирок. Диференційний діагноз при сечовому синдромі. Диференційний діагноз та лікуваня при пієлонефритах”

2. Мета практичного заняття: Засвоїти діагностику та диференційну діагностику хронічних пієлонефритів за синдромами. Знати особливості перебігу різних форм ХП. Вміти призначати адекватне лікування виписати рецепти і знати фармакологічні ефекти базисних препаратів.

3.  Завдання на формування та перевірку початкового рівня знань та умінь:

Питання 1. Що таке ХП (неспецифічне інфекційно-запальне захворювання ниркової паренхіми, переважно інтерстиції (чашечно-лоханну систему) Питання 2. Які опричини виникнення ХП (патологічні процеси в нирках і сечових шляхах, камінці стафілокок, кишкова паличка, ентерокок), аномалії, запальні процеси в черевній порожнині – коліт, аднексит, апендицит, простатит, функціональні порушення сечових шляхів – рефлюкси, застій) загальні захворювання, хронічні інтоксикації.

Питання 3. Які сучасна класифікація ХП (первинний гематогенний), вторинний (уражений, однобічний, двобічна фаза загострення нестійкої ремісії та ремісії, стадія догіпертазивна, гіпертензивна, хронічної ниркової недостатності.

Питання 4. Які методи дослідження необхідно провести для підтвердження діагнозу ХП (Заг. Ан. сечі, крові, добова протеінурія, ан. сечі на активні лейкоцити або клітини Шитиргаймера-Мельбіна, лейкоцитарна форма сечі, ан. сечі на наявність бактерій, креатинін крові, електроліти).

Питання 5. Які зміни в сечі характерні для ХП (протеінурія < 1 г/л, бактеріурія до 10.10 6, лейкоцитурія > 4-8 в п/зору, активні лейкоцити, ізогіпоетенурія

Питання 6. Які препарати є препаратами вибору при лікуванні ХП (пеніциліни, тетрацикліни, аміноглікозиди, цефалоспорини, макроліди, фторхінолони, фурадоніни, похідні налідиксової кислоти, рослинні уроантисептики

Задача 1

У дівчини 15 років скарги на фібрильну температуру тіла в поперековій області, який посилюється при фізичній активності і сечовиділенні. Різко позитивний см Пастернацького.

Загальні аналізи – бактурія, білок сечі 0,0994,, ШОЕ, лейкрцитоз

Який найбільш імовірний діагноз (Хр. пієлонефрит, ст. загострення)

Задача 2

У хворого 46 років, який довгий час хворів сечокам’яною хворобою підвищилась температура тіла до 37,5 0С, з’явилась слабкість, часте сечовиділення, головні болі.

Об’єктивно: шкіра бліда, набряки обличчя. Рs-88, АТ – 170/110 мм рт.ст. В ан. сечі лейкоцити, активні лейкоцити, зниження питомої ваги. Яка форма ХП у хворого?

Дз. Вторинно-хронічний пієлонефрит, гіпертензивна форма, фаза загострення)

Питання, що підлягають вивченню на занятті

В.І. Денисюк Доказова внутрішня медицина. 2006 р. ст. 547-554.

1. Етіологія, патогенез хронічного пієлонефриту.

2. Особливості клінічного перебігу різні форми хронічного пієлонефриту (ХП).

3. Принципи лікування ХП.

4. Які інструментальні методи дослідження доцільно застосовувати при ХП ?

5. Клінічна фармакологія антибіотиків, сульфаніламідів, нітрофуранів, прохідних налідіксової кислоти.

Рекомендована література

  1. Практична нефрологія. Пелещук, 1983 р.
  2.  Окороков А.Н. Лікування хвороб внутрішніх органів” 1997.
  3.  Передерій В.Г. Ткач С.М. Клінічні лекції з внутрішніх хвороб. – 1998 р.

 

5. Граф теми: етіологія Патогенез, клініка, диференційна діагностика, лікування, профілактика ХП.

Рекомендуемые страницы:


Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 37; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2020 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.007 с.) Главная | Обратная связь