Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии 


Банк завдань до модуля №3
Банк завдань до модуля №3

медичний факультет (2012)

 

Структура, катаболізм нуклеїнових кислот

1.Який характер зв’язку між білком і нуклеїновою кислотою:

 1.  водневий;
 2. іонний;
 3. ковалентний;
 4. електростатичний;
 5. донорно-акцепторний;

2. У препараті ДНК вміст гуаніну становить 28% від загальної кількості основ. Вміст тиміну у цьому препараті становить (%) :

 1.  28;
 2.  62;
 3.  22;
 4.  31;
 5.  45.

3.У препараті ДНК вміст тиміну становить 20% від загальної кількості основ. Вміст цитозину у цьому препараті становить (%) :

 1.  80;
 2.  20;
 3.  10;
 4.  40;
 5.  30.

4.Для транспортних РНК (т-РНК) характерними є такі властивості, крім:

 1.  кодують синтез білка;
 2.  містять один полінуклеотидний ланцюг;
 3.  транспортують амінокислоти до місця синтезу білка;
 4.  вторинна структура має вигляд листка конюшини;
 5.  мають відносно невелику молекулярну масу.

5.У препараті ДНК вміст аденіну становить 35% від загальної кількості основ. Вміст гуаніну у цьому препараті становить (%) :

A.  35;

B.  40;

C.  20;

D.  15;

E.  30.

6.У препараті ДНК вміст цитозину становить 22% . Вміст тиміну у цьому препараті становить (%) :

 1.  22;
 2.  11;
 3.  56;
 4.  28;
 5.  44.

7. У генній інженерії широко використовують ферменти рестриктази (ендонуклеази). Які зв’язки в молекулі ДНК розщеплюють ці ферменти? 

A. Водневі зв’язки

B. 3’-5’ фосфодіефірні зв’язки 

C. Пептидні зв’язки

D. 5’-5’ фосфодіефірні зв’язки

E. Глікозидні зв’язки

8.Нуклеїнові кислоти - лінійні полімери, в яких нуклеотидні залишки з'єднані між собою з допомогою:

A.  водневих зв'язків;

B.  іонних зв'язків;

C.  3', 5' – фосфодіефірних зв'язків;

D.  координаційних зв'язків;

E.  глікозидних зв'язків.

9.У біоптаті печінки виявлено: аденін, гуанін, тимін, цитозин, дезоксирибозу і фосфорну кислоту. До складу яких білків входять такі компоненти?

A ліпопротеїнів

B фосфопротеїнів

C глікопротеїнів

D нуклеопротеїнів

E гемопротеїнів

10. При перетворенні глюкози в пентозному циклі утворюються фосфати різних моносахаридів. Яка з цих речовин може бути використана для синтезу нуклеїнових кислот?

A. Еритрозо-4-фосфат

B. Рибулозо-5-фосфат

C. Рибозо- 5-фосфат

D. Седогептулозо-7-фосфат

E. Ксилулозо-5-фосфат

11.В виділеній з селезінки речовині виявлені дезоксирибоза, аденін, гуанін, тимін, цитозин, Н3 РО4, білок. Назвіть цю сполуку.

A ДНК.

B Дезоксирибонуклеопротеїд.

C іРНК.

D Рибонуклеопротеїд.

E тРНК.

12.Циклічні нуклеотиди володіють унікальною функцією в організмі. Виберіть її для цАМФ.

A Структурна.

B Захисна.

C Енергетична.

D Каталітична.

E Регуляторна.

13. Встановлено ураження вірусом ВІЛ Т-лімфоцитів. При цьому фермент вірусу зворотня транскриптаза (РНК-залежна ДНК-полімераза) каталізує синтез:

А.Вірусної і-РНК на матриці ДНК

В.ДНК на вірусній р-РНК

С.і-РНК на матриці вірусного білка

Д.ДНК на матриці вірусно і-РНК

Е.Вірусної ДНК на матриці ДНК

14. Встановлено, що деякі сполуки, наприклад, токсини грибів та деякі антибіотики, можуть пригнічувати активність РНК-полімерази. Порушення якого процесу відбувається в клітині у випадку пригнічення даного ферменту?

А.Транскрипція

В.Процесінг

С.Трансляція

Д.Репарація

Е.Реплікація

Жиророзчинні вітаміни

1.Для запобігання післяопераційної кровотечі 6-ти річній дитині рекомендовано приймати вікасол, який є синтетичним аналогом вітаміну К. Вкажіть, які посттрансляційні зміни факторів згортання крові активуються під впливом вікасолу?

А. Фосфорилювання радикалів серину

В. Карбоксилювання глутамінової кислоти

С. Частковий протеоліз

Д. Глікозилювання

Е. Полімеризація

2. При важких формах захворювань печінки порушується виділення жовчі. Авітаміноз по якому з перерахованих вітамінів найбільш ймовірний при важкій патології печінки?

A.   РР

B.   В1

C.   С

D.   Н

E.    А

3. У хворого м'язова дистрофія. Який вітамін слід назначити?

 1. Вітамін А
 2. Вітамін В1  
 3. Вітамін Е
 4. Вітамін С
 5. Вітамін Д

4. При дослідженні річної дитини лікар звернув увагу на пізнє прорізування зубів, неправильне їх розташування. Відсутність якого вітаміну може бути причиною такого стану?

 1. Вітамін С;
 2. Вітамін Е;
 3. Вітамін А;
 4. Вітамін D;
 5. Вітамін В2.

5. У хворого з нирковою недостатністю, незважаючи на нормально збалансовану дієту, розвилася ниркова остеодистрофія, що супроводжується інтенсивною демінерилізацією кісток. Порушення утворення біологічно активної форми якого вітаміну з'явилося причиною даного ускладнення? 

 1. Ретинолу
 2. Тіаміну
 3. Нафтохінону
 4. Кальциферола
 5. Рибофлавіну

6. Пацієнту 35 років із зниженим згортання крові перед видаленням зуба лікар стоматолог призначив вікасол – структурний аналог вітаміну К. Вкажіть, який процес активується під впливом вікасолу. 

  1. Гідроксилювання залишків проліну
  2. Гідроксилювання залишків лізину
  3. Декарбоксилювання амінокислот
  4. Карбоксилювання залишків глутамінової кислоти

E. Фосфорилювання залишків серину

7. При обстеженні хворого встановлено, що причиною гіпоплазії зубів є гіповітаміноз А та Д. Вітаміни призначили перорально, проте лікувального ефекту не досягли. Яка можлива причина незасвоєння вітамінів? 

 1. Знижена кислотність в шлунку.
 2. Підвищена кислотність в шлунку.
 3. Руйнування вітамінів в кишечнику.
 4. Закупорка жовчного протоку.
 5. Відсутність білків-переносчиків.

8. У дитини першого року життя спостерігається збільшення розмірів голови і живота, запізніле прорізування зубів, порушення структури емалі. Це є наслідком: 

  1. Гіповітамінозу вітаміну С
  2. Гіповітамінозу вітаміну А
  3. Гіповітамінозу вітаміну В1
  4. Гіповітамінозу вітаміну Д

E. Гіповітамінозу вітаміну В2

9. Недостатнє поступлення вітамінів супроводжується змінами обмінних і фізіологічних функцій організму. При якому гіповітамінозі спостерігається порушення репродуктивної функції і дистрофія скелетної мускулатури? 

A. Вітамін А 

B. Вітамін К 

C. Вітамін Е 

D. Вітамін Д 

E. Вітамін В1 

10. Яка речовина повинна надходити з їжею в організм хворого, що страждає авітамінозом А: 

 1. Кератин
 2. Креатин
 3. Карнітин
 4. Каротин
 5. Карнозин

11. У жінки 35 років із хронічним захворюванням нирок розвинувся остеопороз. Вкажіть дефіцит якої з нижче перерахованих речовин є основною причиню цього ускладнення. 

 1. 25 (OH) D3
 2. D3
 3. 1,25(ОН)2D3
 4. D2
 5. холестерин

12. У хворого спостерігається гемералопія (куряча сліпота). Яка із перелічених речовин буде володіти лікувальною дією? 

A. Карнітин 

B. Кератин 

C. Креатин 

D. Каротин 

E. Карнозин 

13.В процесі лікування парадонтозу застосовують антиоксидант природного та штучного походження. Вкажіть, яка з наведених природних сполук використовується в якості антиоксидантного засобу? 

A. Токоферол 

B. Тіамін 

C. Глюконат 

D. Піридоксин 

E. Холін

14.У хворих із хронічним захворюванням печінки і жовчовивідних шляхів розвивається остеомаляція з деформацією кістяка. Які вітаміни необхідно застосовувати для лікування? 

A. С; А; Д 

B. Е; В; Р 

C. К; В; А 

D. Е; К; С 

E. В2; РР; А

15.  У хворих із непрохідністю жовчовивідних шляхів пригнічується згортання крові, виникають кровотечі, що є наслідком недостатнього засвоєння вітаміну:

А. А

В.К

С. Д

Д. Е

Е.Каротину

16. У чоловіка, який тривалий час не вживав з їжею жирів, але отримував достатню кількість вуглеводів і білків, виявлено дерматит, погане загоювання ран, погіршення зору. Дефіцит яких компонентів є причиною порушення обміну речовин?

А. Пальмітинова кислота

В. Лінолева кислота, вітамін А, Д, Е, К

С. Мінеральні солі

Д. Вітаміни РР, Н

Е. Олеїнова кислота

17. У 6-ти місячної дитини спостерігались часті та сильні підшкірні кровотечі. Призначення синтетического аналога вітаміну K (вікасола) дало позитивний ефект. В гама-карбоксилюванні глутамінової кислоти якого з перерахованих нижче білків згортаючої системи крові приймає участь цей вітамін?

A.Протромбіну

B. Фібриногену

C. Фактора Хагемана

D. Антигемофільного глобуліну A

E. Фактора Розенталя

18. Окуліст виявив у хворого збільшення часу адаптації ока до темряви. Неостаність якого вітаміну може бути причиною такого симптому?

A. Вітаміну К

B. Вітаміну Е

C. Вітаміну С

D. Вітаміну А

E. Вітаміну D

19. У новонародженої дитини з’явились симптоми гемморагічної хвороби в зв’язку з гіповітамінозом К. Розвиток захворювання обумовлений особливою біологічною роллю вітаміну К, який:

A.Є кофактором гама-глутаматкарбоксилази

B. Є кофактором протромбіну

C. Є специфічним інгібітором антитромбінів

D. Впливає на протеолітичну активність тромбіну

E. Інгібує синтез гепарину

20. Інститут геронтології людям похилого віку радить вживати комплекс вітамінів, який містить вітамін Е. Яку головну функцію він виконує?

A. Антискорбутну.

B. Антигемогагічну.

C. Антиоксидантну.

D. Антиневричну.

E. Антидерматичну.

21. У хворого 37 років на фоні тривалого застосування антибіотиків спостерігається підвищена кровоточивість при невеликих пошкодженнях. У крові – зниження активності факторів згортання крові ІІ, VII, X, подовження часу згортання крові. Недостатністю якого вітаміну обумовлені зазначені зміни?

A. С

B. А

C. К

D. D

E. Е

22. При різноманітних захворюваннях рівень активних форм кисню різко зростає, що призводить до руйнування клітинних мембран. Для запобігання цьому використовують антиоксиданти. Найпотужнішим природнім антиоксидантом є:

A. Альфа-токоферол

B. Глюкола

C. Вітамін Д

D. Жирні кислоти

E. Гліцерол

23. У 2-річної дитини кишечний дисбактеріоз, на фоні якого появився геморагічний синдром. Найбільш імовірною причиною геморагій у цієї дитини є:

A. Гіповітаміноз РР

B. Активація тромбопластину тканин

C. Недостатність вітаміну К

D.  Дефіцит фібриногену

E. Гіпокальциємія

24.При хронічній печінковій недостатності у хворих спостерігається остеопороз кісткової тканини. Порушення обміну якого вітаміну приводить до цього захворювання.

A Вітамін C.

B Вітамін E.

C Вітамін A.

D Вітамін K.

E Вітамін D.

25.Які зміни в організмі дитини виникатимуть при непоступленні з їжею вітаміну D:

A Порушення росту і окостеніння, декальцифікація

B Порушення обміну білків

C Порушення обміну жирів

D Порушення обміну вуглеводів

E Порушення водно-сольового обміну

26.Для формування кісткової тканини системи плоду під час внутрішньоутробного розвитку необхідно надходження вітаміну Д. Похідним якої хімічної сполуки є цей вітамін ?

A Сфінгозину;

B Гліцеролу;

C Холестеролу;

D Інозітолу;

E Етанолу.

27.У 4-річної дитини з спадковим ураженням нирок спостерігаються ознаки рахіту, концентрація вітаміну Д в крові знаходиться у межах норми. Що із наступного є найвірогіднішою причиною розвитку рахіту:

A порушення перетворення вітаміну Д в активну форму (1,25 –диоксихолекальциферол)

B підвищена екскреція кальцію із організму

C гіперфункція паращитоподібних залоз

D гіпофункція паращитоподібних залоз

E недостатність в їжі кальцію

28.Вкажіть вітамін, який сприяє виношуванню вагітності.

A. Альфа-токоферол.

B. Фолієва кислота.

C. Ціанкобаламін.

D. Пірідоксальфосфат.

E. Рутин.

29.У хворого відмічені такі зміни: порушення зору в сутінках, підсихання кон'юнктиви та рогової оболонки. Такі порушення можуть бути при недостатності:

A. Вітаміну С

B. Вітаміну В

C. Вітаміну А

D. Вітаміну D

E. Вітаміну В12

30.Під дією радіації розвивається дістрофія м'язів. Яка речовина може протидіяти цьому порушенню?

A Ретинол

B 1,25- Діоксіхолекальціферол

C α – Токоферол

D Вітамін Д3

E Вітамін К

31.При обстеженні хворого зі скаргами на кровотечі був поставлен діагноз авітаміноз К. У якій реакції згортання крові бере участь цей вітамін?

A Перетворює глутамат у -карбоксіглутамат

B Перетворює глутамат у α – кетоглютарат

C Перетворює глутамат у ГАМК

D Перетворює глутамат у глутамін

E Перетворює глутамат в аланін

32.При обстежені дитини лікар виявив ознаки рахіту. Нестача якої сполуки в організмі дитини сприяє розвитку цього захворювання?

A 24,25 [ОН] - дигідроксіхолекальциферолу

B Біотина

C Токоферолу

D Нафтахінону

E Ретинолу

 

Водорозчинні вітаміни – 1

1.У хворого 45 років спостерігається дерматит, фотосенсибілізація, фуксиноподібний язик, діарея, деменція, зменшення екскреції з сечею метилнікотинаміду. Якою є коферментна форма вітаміну, недостатністю якого обумовлені зазначені зміни? 

A. Нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат 

B. Коензим А 

C. Тіаміндифосфат 

D. Піридоксальфосфат 

Е.  Флавінаденіндинуклеотид 

2.При недостатності тіаміна - вітаміна В1 виникає хвороба бері-бері (поліневрит) як наслідок порушення вуглеводного обміну. Який метаболіт при цьому накопичується в крові? 

A. Піруват 

B. Лактат 

C. Сукцинат 

D. Цитрат 

E. Малат  

3.Літня пацієнтка звернулась до лікаря зі скаргами на труднощі під час ходьби, парестезії та онімінням в ногах. Фізикальні данні відповідали периферійній нейропатії. В розмові з хворою було встановлено, що вона не отримує повноцінного харчування. Перед тим, як призначити жінці вітаміни, лікар взяв кров на аналіз для визначення активності транскетолази. Недостатність якого вітаміну в організмі може виявити цей тест? 

A. В3 

B. В2                

C. В1

D. В5 

E. В6 

4.У клініку поступила дитина 2-х років з наступними симптомами: запаленням слизової оболонки рота, язика, висипкою на відкритих ділянках тіла. При обстеженні встановлене зниження активності НАД-залежних дегідрогеназ. Недостатністю якого вітаміну обумовлені дані симптоми? 

А. Вітаміну С 

В. Піридоксину                                 

С. Біотину 

Д. Пантотенової кислоти 

Е. Нікотинаміду

5. Одним з наслідків хронічного алкоголізму є розвиток алкогольної енцефалопатії, яка викликана недостатністю вітаміну В1, що знижує використання глюкози нервовими клітинами. Які процеси обміну вуглеводів при цьому порушуються?                                 

A. Порушення аеробного окиснення глюкози 

B. Порушення анаеробного окиснення глюкози 

C. Порушення окиснення амінокислот 

D. Порушення b- окиснення жирних кислот 

Е. Порушення ліполізу в жировій тканині 

6. У хворого спостерігається глосит, тріщинки в кутиках губ, кератити. Такі симптоми зумовленні недостатністю вітаміну:

A. Холекальциферолу

B. Аскорбінової кислоти

C. Фолієвої кислоти

D. Рибофлавіну

E. Ергокальциферолу

7. У хворого в крові збільшена концентрація пірувату. Значна кількість його екскретується з сечею. Який авітаміноз спостерігається у хворого? 

 1. Авітаміноз вітаміну Е
 2. Авітаміноз вітаміну В3
 3. Авітаміноз вітаміну В6  
 4. Авітаміноз вітаміна В1  
 5. Авітаміноз вітаміну В2

8. В експериментальних тварин зі штучно викликаним поліавітамінозом у крові спостерігалося істотне збільшення концентрації a-кетоглутарової і піровиноградної кислот. З недостатністю якого вітаміну пов'язана ця патологія? 

A. Вітаміну В12

B. Вітаміну К 

C. Вітаміну Е 

D. Вітаміну В1 

E. Вітаміну В6 

9. При авітамінозі якого вітаміну може істотно знижуватися активність трансаміназ сироватки крові? 

A. В1

B. В2

C. В5

D. В6

E. Вс

10. У хворого 36 років, який страждає на хронічний алкоголізм, спостерігаються набряки, атрофія м’язів, серцево–судинна недостатність. У крові відзначається накопичення пірувату, в еритроцитах – зниження активності транскетолази. Якою є коферментна форма вітаміну, недостатністю якого обумовлені зазначені зміни? 

A. Тіаміндифосфат 

B. Коензим А 

C. Нікотинаміддинуклеотидфосфат 

D. Фосфопіридоксаль 

E. Флавінаденіндинуклеотид 

11. Визначення активності деяких трансаміназ широко застосовується в медичній практиці з метою діагностики пошкоджень внутрішніх органів. Кофактором цих ферментів є активна форма вітаміну: 

A. В6 

B. В1  

C. В12 

D. В2 

E. РР 

12. Після 2-ї світової війни в ряді країн спостерігалось масове захворювання пелагрою, причиною якого було харчування переважно кукурудзою і значне зниження в раціоні продуктів тваринного походження. Відсутність в раціоні якої амінокислоти привело до даної патології. 

A. Триптофану 

B. Ізолейцину 

C. Фенілаланіну 

D. Метіоніну 

E. Гістидину 

13. Після епілептиформного припадку педіатром було оглянуте немовля, що одержує штучну їжу. У дитини виявлений також дерматит. При лабораторному обстеженні встановлене зниження аланін- і аспартаттрансаміназної активності еритроцитів. Недолік якого вітаміну можна припустити?

A. Піридоксину

B. Аскорбінової кислоти

C. Кобаламину

D. Рибофлавіну

E. Кальциферолу

14. Вкажіть, який з перерахованих вітамінів входять до складу коферментів дегідрогеназ циклу трикарбонових кислот:

A.   Нікотинамід

B.   Піридоксин

C.   Токоферол

D.   Аскорбінова кислота

E.    Біотин

15. У хворого в крові збільшена концентрація пірувату. Значна кількість його екскретується з сечею.

   Який авітаміноз спостерігається у хворого? 

А. Авітаміноз вітаміну В6  

В. Авітаміноз вітаміну Е 

С. Авітаміноз вітаміну В3                          

Д. Авітаміноз вітаміна В1  

Е. Авітаміноз вітаміну В2 

16. Хворий 45 років скаржиться на загальну слабість, швидку стомлюваність, продовжує курс лікування ізоніазидом. При аналізі крові встановлено зниження активності амінотрансфераз та декарбоксилаз амінокислот. Хворому треба призначити : 

A. Вікасол

B. Кокарбоксилазу 

C. Аскорбінову кислоту                                  

D. Холекальциферол 

E. Піридоксальфосфат 

17. До клініки потрапила 1-річна дитина з симптомами психічного розладу. Після обстеження був поставлений діагноз - синдром Тада. Відомо, що біохімічною основою хвороби є недостатність тритпофанпіролази, яка призводить до дефіциту вітаміну РР та надлишку індольних похідних в організмі. Який кофермент утворюється в організмі дитини в недостатній кількості? 

A. ФАД 

B. ТПФ          

C. КоА 

D. НАД 

E. ПАЛФ 

18. У хворого 36 років, який страждає на хронічний алкоголізм, спостерігаються набряки, атрофія м’язів, серцево–судинна недостатність. Недостатністю якого з вітамінів зумовлений зазначений симптомокомплекс? 

A. Вітамін В12 

B. Вітамін В2  

C. Вітамін В3          

D. Вітамін В5 

E. Вітамін В1 

19. У хворого 45 років спостерігається дерматит, фотосенсибілізація, фуксиноподібний язик, діарея, деменція, зменшення екскреції з сечею метилнікотинаміду. З якої амінокислоти в організмі людини синтезується вітамін, недостатністю якого обумовлене виникнення зазначеного симптомо- комплексу? 

A. Тирозин                                  

B. Фенілаланін 

C. Цистеїн 

D. Триптофан 

E. Метіонін 

20. При ентеробіозі призначають акрихін – структурний аналог вітаміну В2. Порушення активності яких ферментів має місце при дії цього препарату?

A. амінотрансфераз

B. цитохромоксидаз

C. пептидаз                                                                         

D. НАД- залежних дегідрогеназ

E. ФАД-залежних дегідрогеназ

21. До лікарні потрапив чоловік 35 років з ознаками алкогольної інтоксикації. Після обстеження пацієнта був виявлений лактоацидоз, причиною якого став гіповітаміноз вітаміну В1 на фоні прийому вуглеводної їжі. Як було з’ясовано, недостатність вітаміну розвилась внаслідок зловживання пацієнтом алкоголю при незбалансованому харчуванні на протязі останніх 5 років. Порушення синтезу якого коферменту в організмі чоловіка призвело до лактоацидозу? 

A. ПАЛФ   

B. НАДФ                                       

C. ФАД 

D. ТПФ 

E. КоА 

22. ГАМК (4-аміномасляна кислота), яка належить до гальмівних медіаторів ЦНС, є продуктом декарбоксилювання глутамінової кислоти. Призначення якого вітаміну є доцільним при судомних станах, пов’язаних із зниженням утворення ГАМК?

A. В2

B. В9  

C. В1

D. В5

E. В6

23. Людина захворіла на пелагру. При опитуванні стало відомо, що протягом тривалого часу вона харчувалась переважно кукурудзою, мало вживала м´яса. Що стало причиною виникнення пелагри?

A.   Недостатня кількість білків

B.   Недостатня кулькість тирозину в кукурудзі.

C.   Тимчасовий гіповітаміноз вітаміну С

D.   Дефіцит триптофану у кукурудзі                 

E.    Відсутність у білках кукурудзи проліну та оксипроліну

24. Внаслідок дефіциту вітаміну В1 в їжі зменшується активність альфа-кетоглутаратдегідрогеназного комплексу, порушується окисне декарбоксилювання альфа-кетоглутарової кислоти. Порушення синтезу якого з наведених коферментів є основною причиною цих змін? 

A. Коензиму А 

B. Нікотинамідаденіндинуклеотид (НАД) 

C. Флавінаденіндинуклеотид (ФАД)                            

D. Ліпоєвої кислоти (ЛК) 

E. Тіамінпірофосфату (ТПФ) 

25. Після епілептиформного припадку педіатром було оглянуте немовля, що одержує штучну їжу. У дитини виявлений також дерматит. При лабораторному обстеженні встановлене зниження аланін- і аспартаттрансаміназної активності еритроцитів. Недолік якого вітаміну можна припустити?

A. Кальциферолу

B. Аскорбінової кислоти

C. Кобаламину                                          

D. Рибофлавіну

E. Піридоксину

26. На прийом до лікаря звернувся хворий із симетричним дерматитом відкритих ділянок шкіри. З бесіди із пацієнтом встановлено, що він харчується, в основному, крупами і їсть мало м˙яса, молока і яєць. Дефіцит якого з перерахованих вітамінів найбільш виражений у даного пацієнта?

А. Токоферолу

В. Кальциферолу

С. Фолієвої кислоти

Д. Біотину

Е. Нікотинаміду

27.У хворого виявлена болючість по ходу крупних нервових стволів та підвищений вміст пірувата в крові. Недостатність якого вітаміну може викликати такі зміни?

A.  РР

B. В2

C. В1

D.  Пантотенова кислота

E. Біотин

28.У хворого спостерігається дерматит, діарея, деменція. При анамнезі виявлено, що основним продуктом харчування є кукурудза. Дані порушення пов’язані з недостатністю:

A. Вітаміну РР

B. Вітаміну В1

C. Вітаміну В2

D. Вітаміну В9

E. Вітаміну В8

29. При обстеженні хворого виявлені дерматит, діарея, деменція. Вкажіть, відсутність якого вітаміну може бути причиною цього стану.

A. Біотину

B. Аскорбінової кислоти

C. Фолієвої кислоти

D. Нікотинаміду

E. Рутину

30. Під час патронажу лікар виявив у дитини симетричне шершавіння щік, діарею, порушення нервової діяльності. Недостатність яких харчових факторів є причиною такого стану?

A. Треоніну, пантотенової кислоти.

B. Лізину, аскорбінової кислоти

C. Нікотинової кислоти, триптофану

D. Метіоніну, ліпоєвої кислоти.

E. Фенілаланіну, пангамової кислоти.

31.У хворих на алкоголізм часто спостерігається гіповітаміноз B1, який є наслідком порушення харчування. Симптомами гіповітамінозу B1 є розлади нервової системи, психози, втрата пам'яті. Чому до дефіциту вітаміну B1 особливо чутливі клітини нервової тканини?

A. Порушується аеробний розпад глюкози

B. Посилюється ліполіз жирової тканини

C. Порушується окислення жирних кислот

D. Підвищується інтенсивність гліколізу

E. Знижується інтенсивність гліколізу

32.Для діагностики ряду захворювань визначають активність трансаміназ крові. Який вітамін входить до складу коферментів цих ферментів?

A. В1

B. В2

C. В6

D. В8

E. В5

33.У дитини 2 років після тривалої антибіотикотерапії розвинувся дисбактеріоз: майже повна відсутність кишкової палички. Недостатність вітамінів якої групи може виникнути у зв‘язку з цим:

A. С

B. А

C. В

D. Е

E. D

34.У немовляти спостерігаються епілептиформні судоми, викликані дефіцитом вітаміну В6. Це спричинено зменшенням у нервовій тканині гальмівного медіатора - гамма-аміномасляної кислоти. Активність якого ферменту знижена:

A. Глутаматдекарбоксилази

B. Аланінамінотрансферази

C. Глутаматдегідрогенази

D. Піридоксалькінази

E. Глутаматсинтетази

35.До лікаря звернувся хворий зі скаргами на зниження апетиту та м'язову слабкість. Було виявлено, знижену секрецію шлункового соку, атонію     кишечника, початкову атрофію м'язової тканини, що пов’язано з гіповітамінозом вітаміну В1. Яка ланка обміну порушується при такому стані?

A Окиснювальне декарбоксилювання ПВК

B Дезамінування амінокислот

C Трансамінування амінокислот

D Синтез жирних кислот

E     Окиснення жирних кислот

36.При недостатності B6 у хворого можуть спостерігатись епілептоподібні судоми. Поясніть причину цього явища.

A Зниження активності трансаміназ.

B Зниження активності глутаматдекарбоксилази.

C Збільшується утворення сечовини в печінці

D Гіперглікемія.

E Порушується синтез гена гемоглобіна.

37.Для покращання трофіки серцевого м’яза пацієнту призначено кардонат, до складу якого входить кокарбоксилаза (тіаміндифосфат) – коферментна форма вітаміну:

A В6

B В2

C В5

D В1

E В12

38.У хворого, що харчувався винятково полірованим рисом, причиною поліневриту стала недостатність тіаміну. Екскреція якої сполуки з сечею може бути індикатором цього авітамінозу?

A Піровиноградної кислоти

B Малату

C Метил-малонової кислоти

D Сечової кислоти

E Фенілпірувату

39.Дитина, яку годували синтетичніми сумішами, виказує ознаки дефіциту вітаміну В6. В яких реакціях бере участь цей вітамін?

A Гідроксилювання

B Карбоксилювання

C Ізомерізаціі

D Ацилювання

E Трансамінування

40.40-річному чоловікові, який хворіє на туберкульоз легень призначено ізоніазид. Нестача якого вітаміну може розвинутися внаслідок тривалого вживання даного препарату?

A Тіаміну

B Піридоксину

C Кобаламіну

D Біотину

E Фолієвої кислоти

41.У хворого, що страждає спадковою хворобою Хартнупа спостерігаються пелагроподібні ураження шкіри, порушення розумового розвитку в результаті нестачі нікотинової кислоти. Причиною цього захворюванн є порушення:

A Всмоктування і реабсорбція в нирках триптофану.

B Трансамінування фенілаланіну.

C Декарбоксилювання триптофану

D Всмоктування і реабсорбція в нирках метіоніну.

E Всмоктування і реабсорбція цистеїну

42.Збільшений вміст одного з нормальних компонентів сечі може вказувати на гіповітаміноз В1. Назвіть цей показник.

A Щавелево-оцтова кислота.

B Гіпурова кислота.

C Ацетооцтова кислота.

D Сечова кислота.

E Піровиноградна кислота.

43.У дитини грудного віку, що знаходиться на штучному годуванні, відмічаються зниження апетиту, блювота, болі в животі, ураження шкіри лиця у вигляді себорейного дерматиту, спостерігаються епилептоформні судоми. Недостатність якого вітаміна можна запідозрити в першу чергу?

A D

B B1

C PP

D В6

E C

44.При обстеженні хворого виявлено збільшення кількості пірувату в крові та зниження транскетолазної активності еритроцитів. Про нестачу якого вітаміну можна судити за даними біохімічними показниками?

A Тіаміну

B Ретинолу

C Фолієвої кислоти

D Токоферолу

E Біотину

45.Дитина 3 років із симптомами стоматиту, гінгівіту, дерматиту відкритих ділянок шкіри була госпіталізована. При обстеженні встановлено спадкове порушення транспорту нейтральних амінокислот у кишечнику. Нестачею якого вітаміну будуть зумовлені дані симптоми?

A Біотину

B Пантотенової кислоти

C Вітаміну А

D Кобаламіну

E Ніацину

Водорозчинні вітаміни - 2

1.У дитини, що не одержувала протягом зими свіжих овочів і фруктів, при огляді виявлені множинні підшкірні крововиливи, запалення ясен, каріозні порожнини в зубах. Комбінацію яких вітамінів варто призначити дитині? 

A. Аскорбінової кислоти і рутину 

B. Тіаміну і піридоксину 

C. Фолієвої кислоти і кобаламіну 

D. Рибофлавіну і нікотинаміду 

E. Кальциферолу й аскорбінової кислоти 

2.У пацієнта при повноцінному харчуванні розвинулася гіперхромна анемія. Напередодні він переніс операцію по резекції шлунка (2/3 шлунка вилучене). Яка причина анемії? 

A. Недостатність фактора Касла 

B. Недостатність вітаміну В12 у їжі 

C. Недостатність вітаміну РР у їжі 

D. Недостатність білка в їжі 

E. Недостатність фолієвої кислоти в їжі 

3.У лікарню поступила робітниця хімічного підприємства з ознаками отруєння. У волоссі цієї жінки знайдено підвищену концентрацію арсенату, який блокує ліпоєву кислоту. Вкажіть, порушення якого процесу є найбільш імовірною причиною отруєння             

A.   Відновлення метгемоглобіну

B.   Мікросомального окислення

C.   Окислювального декарбоксилювання ПВК

D.   Відновлення органічних перекисів

Е.Знешкодження супероксидних іонів

4.Хворому на гостре респіраторне захворювання призначено сульфаніламіди - структурні аналоги ПАБ (параамінобензойної кислоти), необхідної для синтезу фолієвої кислоти у мікроорганізмів. Вкажіть синтез яких сполук при цьому гальмується? 

A. Моносахаридів. 

B. Холестерину. 

C. Ацетил-КоА. 

D. Нуклеїнових кислот.                 

E.    Полісахаридів

5. Дитина, 1 рік, потрапила в клініку після грипу з симптомами кетоацидозу і гіперамоніємії. Результати лабораторного обстеження показали наявність анемії і лейкопенії. Екскреція з сечею метилмалонової кислоти була підвищена в 50 разів. Терапевтична дія якого вітаміну може бути ефективною в цьому випадку?  

A. А

B. РР          

C. В6 

D. С 

E. В12 

6. У хворого спостерігається збільшення проникності стінок кровоносних судин із розвитком підвищеної кровоточивості ясен, виникнення дрібнокраплинних крововиливів на шкірі, випадіння зубів. Ця патологія зумовлена:   

 1. Гіпервітамінозом вітаміну Д
 2. Гіпервітамінозом вітаміну С
 3. Гіповітамінозом вітаміну Д
 4. Гіповітамінозом вітаміну С
 5. Гіповітамінозом вітаміну А

7. У чоловіка 38 років на фоні гіповітамінозу С підвищена кровоточивість ясен. Порушенням якого процесу це обумовлене? 

 1. Згортання крові
 2. Синтезу гемоглобіну
 3. Розпаду тирозину
 4. Гідроксилювання залишків проліну та лізину
 5. Синтезу гідрокортизону

8. Порушення структури колагенових волокон при недостатності в організмі вітаміну С зумовлюється тим, що він є кофактором:

A. Колагеназ

    B.   Лізингідроксилази і лізиноксидази

C.   Глікозилтрансфераз

D.   Проколагенпептидаз

E.    Лізингідроксилази і пролінгідроксилази

9. Після тривалого курсу сульфаніламідних препаратів у хворого розвилася макроцитарна анемія. Утворення активних форм яких вітамінів порушується при цьому?

A.   Фолієвої кислоти

B.   Тіаміну

C.   Рибофлавіну

D.   Ретинолу

E.    Піридоксину

10. У хворого діагностовано мегалобластичну анемію.Вкажіть сполуку, недостатня кількість якої може приводити до розвитку цієї хвороби.

A.   Ціанокобаламін.

B.   Гліцин.

C.   Мідь.

D.   Холекальціферол.

E.    Магній.

11. Після видалення 2/3 шлунка у крові зменшилась кількість еритроцитів і гемоглобіну. Дефіцит якого вітаміну приводить до таких змін картини крові? 

A. Р

B. С 

C. В12 

D. В6

E. РР 

12.У хворого 43 років спостерігається хронічний атрофічний гастрит, мегалобластна гіперхромна анемія, підвищене виділення метилмалонової кислоти з сечею. Коферментом якого з наведених нижче ферментів є вітамін, недостатністю якого обумовлені зазначені зміни? 

A. Пролілгідроксилаза 

B. Транскетолаза                                                            

C. Ацетил-КоА-карбоксилаза 

D. Гомоцистеїнметилтрансфераза 

Е. Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа 

13.У медичній практиці застосовують сульфаніламідні препарати, які є антиметаболітами параамінобензойної кислоти, яка синтезується мікроорганізмами. Протимікробна дія їх базується на блокуванні синтезу та функції коферменту вітаміну: 

A Нікотинової кислоти 

B Пантотенової кислоти 

C Оротової кислоти 

D Фолієвої кислоти 

E Аскорбінової кислоти 

14.У хворого з частими кровотечами у внутрішні органи і слизові оболонки у складі колагенових волокон виявили пролін і лізин. Відсутність якого вітаміну приводить до порушення їх гідроксилювання? 

 1. Вітамін К                                
 2. Вітамін Е
 3. Вітамін С
 4. Вітамін А
 5. Вітамін Д

 

15. У пацієнта при повноцінному харчуванні розвинулася гіперхромна анемія. Напередодні він переніс операцію по резекції шлунка (2/3 шлунка вилучене). Яка причина анемії? 

A. Недостатність вітаміну РР у їжі             

B. Недостатність вітаміну В12 у їжі 

C. Недостатність фактора Касла 

D. Недостатність білка в їжі 

E. Недостатність фолієвої кислоти в їжі 

16. У хворого порушено еритропоез. Назвіть вітамін, утворення активних форм якого може бути інгібіровано у хворого.

А.    Пангамова кислота.

В.    Пантотенова кислота.

C.   Аскорбінова кислота.

D.   Фолієва кислота.

E.    Арахідонова кислота.

17.Який з вітамінів у сполученні з вітаміном С підсилює терапевтичний ефект лікування цинги:                                             

 1. Е                        
 2. А         
 3. Д                   
 4. Р                                  
 5. К                    

18.Результатом порушення якої біохімічної реакції є поява крововиливів при цинзі? 

 1. Фосфорилювання глюкози
 2. Гідроксилювання проліну
 3. Дегідрування ізолимонної кислоти  
 4. Ізомеризації фосфодиоксиацетона

Е. Дезамінування глутаміновой кислоти

19. Гідроксипролін є важливою амінокислотою у складі колагену. За участю якого вітаміну відбувається утворення цієї амінокислоти шляхом гідроксилювання проліну?

A. B1

B. D

C. C

D. B2

E. B6

20.Дівчинка 10 років часто хворіє на гострі респіраторні інфекції, після яких спостерігаються множинні точкові крововиливі в місцях тертя одягу. Вкажіть, гіповітаміноз якого вітаміну має місце в дівчинки.

A. А

B. В6

C. В1

D. С

E. В2

21.Встановлено, що до складу пестициду входить арсенат натрію, який блокує ліпоєву кислоту. Вкажіть, активність яких ферментів порушується:

A. ПВК - дегідрогеназного комплексу

B. Мікросомального окислення

C. Метгемоглобінредуктази

D. Глутатіонпероксидази

E. Глутатіонредуктази

22.Хворий скаржився на загальну слабкість та кровотечу з ясен. Недостатність якого вітаміну можна припустити?

A. Вітамін D

B. Вітамін Е

C. Вітамін РР

D. Вітамін С

E. Вітамін В1

23.Лікар-дієтолог радить хворому під час лікування перніціозної анемії вживати в раціоні харчування напівсиру печінку. Наявність якого вітаміну в цьому продукті стимулює процес кровотворення:

A. В 2.

B. В1

C. В12

D. С

E. Н

24.Після курсу терапії хворому на виразку дванадцятипалої кишки лікар пропонує вживання соків із капусти та картоплі. Вміст яких речовин в цих харчових продуктах сприяє профілактиці та заживленню виразок?

A. Вітамін В1.

B. Пантотенова кислота.

C. Вітамін С.

D. Вітамін U.

E. Вітамін К.

25.Після лікування хворого антибіотиками внаслідок пригнічення мікрофлори кишечника можливий гіповітаміноз вітамінів:

A. Р

B. С

C. А

D. В12

E. Д

26.Злоякісна гіперхромна анемія – хвороба Бірмера – виникає внаслідок нестачі вітаміну В12. Який біоелемент входить до складу цього вітаміну?

A. Цинк

B. Молібден

C. Кобальт

D. Залізо

E. Магній

27.У хворого різко підвищилась кровоточивість ясен. Які вітаміни слід призначити цьому пацієнту?

A. С, К.

B. В1, В2.

C. А, Е.

D. РР, В12.

E. Біотин, пантотенову кислоту.

28.У юнака 20 років, хворого на макроцитарну анемію, в сечі підвищений рівень метілмалонової кислоти, що в першу чергу зумовлено дефіцитом:

A. Нікотинової кислоти

B. Ціанкобаламіну

C. Пантотенової кислоти

D. Аскорбінової кислоти

E. Біотину

29.До лікаря звернувся хворий зі скаргами на зниження апетиту та м'язову слабкість. Було виявлено, знижену секрецію шлункового соку, атонію     кишечника, початкову атрофію м'язової тканини, що пов’язано з гіповітамінозом вітаміну В1. Яка ланка обміну порушується при такому стані?

A Окиснювальне декарбоксилювання ПВК

B Дезамінування амінокислот

C Трансамінування амінокислот

D Синтез жирних кислот

E     Окиснення жирних кислот

30.У пацієнта К. діагностовано атрофічний гастрит, ахілія. На фоні цього   захворювання розвинулась злоякісна анемія. Що є основною причиною анемії у пацієнта?

A Дефіцит гістаміну

B Відсутність HCl у шлунку

C Порушення синтезу пепсина

D Дефіцит В12

E Активація пепсину

31.У хворого через півроку після резекції шлунку спостерігалася макроцитарна анемія. Недостатність якого вітаміну призвела до такого ефекту?

A В1

B С

C В12

D Е

E В6

32.Біофлавоноїди (вітамін Р) рутин, кверцетин, гепередин застосовують у практичній медицині в поєднанні з вітаміном С. Це пов’язано з тим, що вітаміни С і Р :

A Мають доповнюючу один одного біологічну дію

B Вітамін С сприяє кращому всмоктуванню вітаміну Р в кишечнику

C Діють як синергісти в синтезі стероїдних гормонів

D Вітамін С каталізує утворення коферментних форм вітаміну Р

E Вітамін С захищає вітамін Р від руйнування тканинними ферментами

33.У хворого зі скаргами на біль у шлунку, під час біохімічного дослідження встановлено зменшення секреторної функції шлунка, що супроводжувалось    анемією. Вкажіть, який із вітамінів проявляє антианемічну дію:

A Кальциферол

B Тіамін

C Біотин

D Піридоксин

E Кобаламін

34.Після оперативного видалення частини шлунка у хворого Д. порушилось всмоктування вітаміну В12, він виводиться з калом. Розвинулась анемія Адісона- Бірмера. Який фактор необхідний для всмоктування цього вітаміну?

A Соляна кислота

B Гастрин

C Гастромукопротеїн

D Пепсин

E Фолієва кислота

35.У чоловіка, 55 років, що переніс рік тому субтотальну резекцію шлунку, лікар припускає гіповітаміноз одного з водорозчинних вітамінів. Які дослідження можуть швидше підтвердити дане припущення?

A Аналіз крові – мегалобластна анемія

B Визначення добової екскреції вітаміна з сечею

C Визначення добової екскреції вітаміна з жовчю

D Визначення добової потреби хворого у вітаміні

EВивчення активності вітамінозалежних ферментів

36.У чоловіка 38р. через два роки після субтотальної резекції шлунка виявлено зміни в аналізі крові: анемія, лейко- і тромбоцитопинія, наявність мегалобластів     та мегалоцитів. Порушення всмоктування якого вітаміну викликало ці зміни?

A С

B РР

C В12

D фолієвої кислоти

E В6

37.У пацієнта після вживання сирих яєць з'явилися дерматити. Який розвився авітаміноз?

A. фолієвої кислоти

B. біотину

C. пантотенової кислоти

D. параамінобензойної кислоти

E. інозиту

38.У хворого діагностовано себорейний дерматит, пов’язаний із дефіцитом вітаміну Н (біотину). Порушення активності якого з перелічених ферментів спостерігається у хворого?

A Ацетил-КоА-карбоксилази

B Піруватдекарбоксилази

C Алкогольдегідрогенази

D Амінотрансфераз

E Карбамоїлфосфатсинтетази

 

Гормони підшлункової залози

1.Хворий хворіє на цукровий діабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад 7,2 ммоль/л. Рівень якого білка плазми крові дозволяє ретроспективно (за попередні 4-8 тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії

A.   Церулоплазмін

B.   Альбумін

C.   Фібріноген

D.   С-реактивний білок

E.    Глікозильований гемоглобін

2.Хворій 58 років. Стан тяжкий, свідомість втрачається, шкіра суха, очі запалі, ціаноз, запах ацетону з рота. Результати аналізів: глюкоза крові – 15,5 ммоль/л, в сечі – 3,5 % глюкози. Причиною такого стану є: 

А.Гіповолемічна кома

В.Гіпоглікемічна кома 

С.Анафілактичний шок 

Д.Уремічна кома 

Е.Гіперглікемічна кома 

3.Хвора доставлена бригадою швикої допомоги. Об’єктивно:стан важкий, свідомість відсутня, адинамія. Шкірні покриви сухі, запалі очі, ціаноз обличчя, тахікардія, запах ацетону з рота. Результати аналізів: глюкоза крові – 20,1 ммоль/л, у сечі 3,5%. Який найбільш вірогідний діагноз?

 А. гіпоглікемічна кома

 В. гіперглікемічна кома

С. гостра серцева недостатність

Д. анафілактичний шок

Е. гостре алкогольне отруєння

4.У крові хворих на цукровий діабет спостерігається підвищення вмісту вільних жирних кислот (НЕЖК). Причиною цього може бути:

A. Накопичення в цитозолі пальмітоїл-КоА 

Гормони надниркових залоз

1.У чоловіка 35 років феохромоцитома. В крові виявляється підвищений рівень адреналіну та норадреналіну, концентрація вільних жирних кислот зростає в 11 разів. Вкажіть, активація якого ферменту під впливом адреналіну підвищує ліполіз.

A. Фосфоліпази А2

B. Ліпопротеїнліпази

C. ТАГ-ліпази

D. Фосфоліпази С

Е.Холестеролестерази

2. Взаємодія лігандів (норадреналіну, адреналіну) із β1 та β2- адренорецепторами супроводжується глікогенолізом у печінці та м’язах, ліполізом у жировій тканині. Зміна якого внутрішньоклітинного показника активує ці процеси? 

A. Зниження рівня цАМФ 

B. Зростання рівня цГМФ 

C. Зниження рівня цГМФ 

D. Зростання рівня цАМФ 

E. Зниження цАМФ/цГМФ 

3. При дослідженнях на культурі клітин печінки тварини було встановлено, що введення адреналіну фізіологічної концентрації не збільшує в цитоплазматичній фракції концентрації цАМФ. Назвіть можливу причину виявленого стану.

A.   Зниження рН цитозолю до 5,0.

B.   Збільшення кількості β-адренорецепторів на цитоплазмалемі.

C.   Збільшення концентрації АТФ в цитозолі.

D.   Пригнічення синтезу аденілатциклази.

E.    Активація цАМФ-залежних протеїнкіназ в цитоплазмі.

4. Глюкокортикоїди використовуються лікарями лікувальної фізкультури для активації протеосинтезу у спортсменів. Вкажіть ділянку в ланцюзі гормон-ген-білок (фермент), на яку впливають глюкокортикоїди: а) транскрипція генів; б) інгібування ДНК-полімерази; в) трансляція; г) реплікація генів; д) інгібування ДНК-залежної РНК-полімерази.

5. Жінка, 40 років, на протязі півроку страждає ядухою, приступоподібним головним болем, що супроводжується серцебиттям, високим кров,яним тиском. За цей час втрата маси тіла склала 10 кг. Після дослідження встановлений діагноз - феохромоцитома. Підвищення концентрації якої речовини буде спостерігатися в крові пацієнтки? 

A. Лактату 

B. Аміаку 

C. Жирних кислот 

D. Холестеролу 

E. Білірубіну 

6. У пацієнта, який страждає пухлиною кори надниркових залоз, взяли для дослідження сечу. Вкажіть кінцевий продукт катаболізму стероїдних гормонів, добова екскреція яких з сечею буде збільшена. 

 1. Кортизон.
 2. 17-кетостероїди.
 3. Тестостерон.
 4. Адренохроми.
 5. 17-(-оксипрогестерон).

7. Чоловік 50 років пережив миттєвий стрес. У крові різко збільшилась концентрація адреналіну і норадреналіну, вони інактивуються у мікросомах. Які ферменти каталізують цей процес? 

 1. Глікозидази
 2. Пептидази
 3. Моноамінооксидази
 4. Карбоксилаза
 5. Тирозиназа

9. При феохромоцитомі (пухлині мозкової речовини наднирників) підвищується синтез адреналіну. Які з перелічених змін при цьому спостерігаються?

A.   Нормальний вміст глюкози

B.   Важка гіпоглікемія

C.   Гіперглікемія

D.   Гіпоглікемія та кетоз

E.    Холестеринемія

10. У хворого відзначено слабкість м”язів, остеопороз, атрофію шкіри, погане загоювання ран, посилене відкладання жиру у верхній частині тіла (на лиці, шиї). При аналізі крові виявлено збільшення натрію і хлору, і зменшення калію. Яка хвороба у даного пацієнта? 

A. Аддісонова хвороба 

B. Хвороба Реклінгаузена 

C. Базедова хвороба 

D. Хвороба Іценко-Кушінга 

E. Синдром Конна 

11. Тривалий негативний емоційний стрес, що супроводжується викидом катехоламінів, може викликати помітне похуданння. Це зв'язано з

A.   Порушенням синтезу ліпідів 

B.   Порушенням травлення

C.   Посиленням окисного фосфорилювання

D.   Посиленням ліполізу

E.    Посиленням розпаду білків

12. При хворобі Іценко-Кушинга (гіперфункція кори наднирників) має місце гіперглікемія. Який процес при цьому стимулюється? 

A. Фосфороліз глікогену 

B. Глюконеогенез 

C. Цикл Кребса 

D. Пентозофосфатний шлях окислення глюкози 

E. Гліколіз 

13. Хворий напередодні операції знаходився в стані стресу. Збільшення концентрації якого гормону в крові супроводжує цей стан.

A.   Пролактин.

B.   Інсулін.

C.   Адреналін.

D.   Прогестерон.

E.    Глюкагон.

14. В клінічній практиці іноді виникає потреба гальмувати, або попереджати запальні процеси. З цією метою застосовують різні лікарські препарати, в тому числі гормони: 

A. Тиреоїдні 

B. Андрогени 

C. Кортикостероїди 

D. Естрогени 

E. Катехоламіни 

15.При емоційному стресі в адипоцитах активується гормончутлива тригліцеридліпаза. Вкажіть, концентрація якого вторинного посередника при цьому зростає.  

A. Диацилгліцерола 

B. цгмф

C. АМФ 

D. цамф

E. Іонів Са2+ 

16. При гіперфункції кори надниркових залоз спостерігається потоншення шкіри та кровоносних судин, остеопороз. Причиною цього може бути:  

A Зниження синтезу глікогену

B Підвищений синтез глікозаміногліканів 

C Пригнічення синтезу гліколіпідів 

D Пригнічення синтезу глікозаміногліканів і колагену 

E Пригнічення синтезу нуклеопротеїнів 

17.Розпад глікогену в печінці стимулюється адреналіном. Який вторинний месенджер (посередник) при цьому утворюється в клітині? 

A Триацилгліцерол

B ц-ГМФ 

C СО 

D NO 

E ц-АМФ 

18. Хворий 42-х років висуває скарги на сильне серцебиття, пітливість, нудоту, порушення зору, тремор рук, підвищення артеріального тиску. З анамнезу: 2 роки тому було встановлено діагноз феохромоцитома. Гіперпродукція яких гормонів зумовлює цю патологію?

A. Катехоламіни 

B. АКТГ 

C. Альдостерон 

D. Тиреоїдні гормони 

E. Глюкокортикоїди

19. Депресії, емоційні розлади є наслідком нестачі у головному мозку норадреналіну, серотоніну та інших біогенних амінів. Збільшення їх вмісту у синапсах можна досягти за рахунок антидепресантів, які гальмують фермент: 

A Диамінооксидазу

B Моноамінооксидазу

C Оксидазу L-амінокислот 

D Оксидазу Д-амінокислот 

E Фенілаланін-4-монооксигеназу 

20. У місцях тривалого введення кортизолу спостерігається атрофія шкіри. Який біохімічний процес при цьому порушений?

А. Ситез міозину та глікозаміногліканів

В. Ситез актину та глікозаміногліканів

С. Ситез колагену та глікозаміногліканів

Д. Розпад міозину та глікозаміногліканів

Е. Розпад колагену та глікозаміногліканів

21. Хворий 40 років госпіталізований зі скаргами на загальну слабість, судоми верхніх і нижніх кінцівок, АТ - 160/100 мм рт.ст. Результати дослідження: глюкоза крові - 6,5 ммоль/л, холестерин - 6 ммоль/л, кальцій - 2 ммоль/л, фосфор - 1 ммоль/л, натрій - 160 ммоль/л. Сечовиділення - 700 мл за добу. Яка патологія спричинила такий стан?

A. Рахіт

B. Гіпоальдостеронізм

C. Гіперпаратиреоїдизм

D. Тиреотоксикоз

E. Гіперальдостеронізм

22. Наслідком гіперкортицизму є розвиток остеопорозу. Який біохімічний процес при цьому порушується?

А. Синтез міозину

В. Розпад міозину

С. Синтез колагену

Д. Розпад колагену

Е. Синтез актину

23. Після довгострокового прийому глюкокортикоїдних препаратів у хворого спостерігалася стійка гіперглікемія. Клітини якої залози виснажуються у цьому випадку? 

A D-клітини підшлункової залози

B А-клітини підшлункової залози 

C В-клітини підшлункової залози   

D Клітини кори наднирників 

E Клітини мозкового шару наднирників 

24. У хворої жінки з низьким артеріальним тиском після парентерального введення гормону відбулось підвищення артеріального тиску і також підвищився рівень глюкози та ліпідів у крові. Який гормон було введено?

A. Адреналін

B. Глюкагон

C. Інсулін

D. Прогестерон

E. Фолікулін

25. Тестовим показником на розвиток пухлини мозкової частини наднирників є рівень гормонів:

A. Статевих гормонів.

B. Мінералокортікоїдів.

C. Глюкокортікоїдів.

D. Катехоламінів.

E. Кортиколіберинів.

26.До лікаря звернувся хворий із скаргами на постійну спрагу. Виявлена гіперглікемія, поліурія та підвищений вміст 17-кетостероїдів у сечі. Яке захворювання ймовірне?

A. Стероїдний діабет

B. Інсулінозалежний діабет

C. Мікседема

D. Глікогеноз I типу

E. Аддісонова хвороба

27.У хворого вміст натрію в плазмі крові становить 160 ммоль/л. Зміна вмісту якого гормону може призвести до такого стану?

A. Збільшення тиреоїдних гормонів

B. Зменшення альдостерону

C. Збільшення глюкокортикоїдів

D. Збільшення альдостерону

E. Збільшення Nа-діуретичного гормону

28.Пацієнт скаржиться на м’язову слабкість та потемніння шкіри всього тіла. При обстеженні виявлені такі зміни: артеріальний тиск –100/60 мм рт ст, рівень глюкози крові 3,0 мМ/л. Яку хворобу можна запідозрити?

A. Пелагру

B. Мікседему

C. Інсулому ( з підвищенною продукцією інсуліну)

D. Синдром Іценко-Кушинга

E. Хворобу Аддісона

29.У хворого вміст калію в плазмі крові становить 7 ммоль/л. Які можливі причини такого стану?

A. Зменшення альдостерону

B. Збільшення альдостерону

C. Зменшення тиреоїдних гормонів

D. Збільшення тиреоїдних гормонів

E. Збільшення статевих гормонів

30. У жінки 40 років хвороба Іценко- Кушинга –стероїдний діабет. При біохімічному обстеженні: гіперглікемія, гіпохлоремія. Який з перерахованих нижче процесів активується в першу чергу?

A. Глікогеноліз

B. Глюконеогенез

C. Реабсорбція глюкози

D. Транспорт глюкози в клітину

E. Гліколіз

31.При обстеженні пацієнта із скаргами на м'язову слабкість, втрату ваги, зміну    кольору шкіри на бронзовий відтінок йому зробили біохімічний аналіз сечі. Які характерні зміни у сечі були знайдені при цих порушеннях?

A Збільшення натрію у сечі

B Збільшення калію у сечі

C Збільшення кальцію та фосфору

D Збільшення 17-кетокортікостероїдів

E Глюкозурія

Гормони статевих залоз

1. Ризик розвитку атеросклерозу у жінок менший, ніж у чоловіків. Це зумовлюється головним чином тим, що: 

A. Естрогени стимулюють синтез аполіпротеїнів високої густини 

B. Естрогени стимулюють синтез рецепторів ліпопротеїнів низької густини 

C. Естрогени інгібують синтез холестерину 

D. Жінки менше споживають тваринних жирів і холестерин 

Е. Жінки більше споживають рослинних олій 

2. У вагітної з терміном вагітності 10 тижнів установлена загроза викидня. Оберіть гормон, який призначають у такому випадку, щоб урятувати вагітність.

A.   Вазопресин

B.   Тестостерон

C.   Кортикостерон

D.   Окситоцин

E.    Прогестерон

3. На основі тестостерону і дигідротестостерону синтезовані препарати, які використовують при захворюваннях, що супроводжуються виснаженням, при переломах і т.д. Який ефект в дії цих препаратів максимально посилений в порівнянні з вихідними структурами? 

A. Андрогенний 

B. Естрогенний 

C. Анаболічний 

D. Катаболічний 

E. Амфіболічний 

4. Яка з наведених нижче ознак хімічної будови характерна для естрогенів:

 1. наявність двадцяти одного вуглецевого атома в структурі молекули;
 2. наявність кетонної групи біля 3-го атома вуглецю;
 3. наявність подвійного зв’язку між 4-м і 5-м атомами вуглецю;
 4. наявність дев’ятнадцяти атомів вуглецю в структурі молекули;
 5. ароматичний характер кільця А.

5. Який з вказаних нижче стероїдних гормонів проявляє добре виражену анаболічну дію:

 1. Кортизон;
 2. Гідрокортизон;
 3. Тестостерон;
 4. Прогестерон;
 5. Естрадіол.

6. У вагітної пацієнтки є загроза передчасних пологів. Різке підвищення якого гормону в сироватці крові при цьому можна встановити:

А. Тестостерону;

В. Пролактину;

С. Естріолу;

Д.  Прогестерону;

Е.  Альдостерону.

7.У чоловіка 62 років діагностовано аденому передмірхурової залози. Йому призначено приймати синестрол – синтетичний естрогенний препатат. Що, в першу чергу, обумовлює терапевтичний ефект цього препарату?

A. Зниження транскрипції

B. Гальмування трансляції

C. Порушення гліколізу

D. Блокування рецепторів тестостерону

E. Гальмування синтезу ЛПДНЩ

 

 

Гормони ШКТ. Ейкозаноїди

1.Для стимуляції пологової діяльності жінки лікар призначив простагландин Е2. З чого синтезується ця сполука? 

A. Фосфатидної кислоти 

B. Пальмітинової кислоти 

C. Стеаринової кислоти 

D. Арахідонової кислоти 

Е.Глютамінової кислоти 

2.Пацієнту 25 років з підвищеною схильністю до тромбоутворення було запропоновано тривале застосування невеликих доз ацетилсаліцилової кислоти як гальмівника біосинтезу тромбоксана А2. Вказаний терапевтичний ефект аспірину грунтується на його здатності до:

A.   Незворотного інгібування циклооксигенази

B.   Оборотного інгібування ліпооксигенази

C.   Індукції синтезу триацилгліцеролліпази

D.   Активації фосфоліпази А2

 1. Гальмування синтезу карнітин-ацилтрансферази

3. Для терапії гіпертонічної хвороби застосовують препарати – інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту – каптопріл, еналапріл, які запобігають синтезу 

A. ангіотензину II 

B. ангіотензину I 

C. реніну 

D. ангіотензиногену 

E. альдостерону та вазопресину 

4. Хворому на ревматизм лікар призначив аспірин як протизапальний засіб, який блокує синтез речовин, пов’язаних з запаленням. Субстратом синтезу цих речовин є?   

A. Холестерин.  

B. Арахідонова кислота. 

C. Треонін. 

D. Аланін. 

E. Гліцин. 

5. При дуоденальному зондуванні у пацієнта 38 років з діагнозом гострий дуоденіт виявлено зміни секреції бікарбонатів. З порушенням продукції якої біологічно активної речовини можуть бути пов’язані ці зміни?

A.   Серотонін

B.   Гістамін

C.   Секретин

D.   Холецистокінін

E.    Простагландини

6. Який фермент продукується в нирках, надходить в плазму і бере участь в синтезі гормону ангіотензину, що підвищує артеріальний тиск?

A.   Трипсин

B.   Катепсин

C.   Плазмін

D.   Ренін

E. Хімотрипсин

8. Тривале вживання великих доз аспірину викликає пригнічення синтезу простагландинів в результаті зниження активності фермента: 

A. Пероксидази 

B. 5-ліпоксигенази 

C. Циклооксигенази 

D. Фосфоліпази А2 

E. Фосфодіестерази 

9. Простагландини використовуються в клініці як терапевтичні засоби. Що є основою для їхнього синтезу? 

A. Пальмітинова кислота 

B. Фосфатидна кислота 

C. Арахідонова кислота 

D. Стеаринова кислота 

  Е. Глютамінова кислота

10. Який із гормонів за хімічною природою є похідним арахідонової кислоти? 

 1. Норадреналін
 2. Тироксин
 3. АКТГ.
 4. Простацикліни
 5. СТГ.

11. Який широковідомий “старий” препарат виявився інгибітором фермента, що синтезує простагландини з арахідонової кислоти і таким чином проявляє антизапальну дію?

A.   Морфін

B.   Пеніцилін

C.   Сульфаніламіди

Д.    Новокаїн

E.    Аспірин

12. Обмін арахідонової кислоти супроводжується утворенням біологічно активних сполук. Вкажіть одну з них, що є кінцевим продуктом ліпооксигеназного шляху.  

A. Тромбоксани 

B. Простагландини 

C. Простанова кислота 

D. Лейкотрієни 

E. Простацикліни 

13. До речовин, яким притаманні численні біологічні ефекти у різних тканинах, належать простагландини. Які речовини є попередниками простагландинів?

A.   Неетерифікований холестерин

B.   Глікопротеїни плазматичних мембран

C.   Насичені неетерифіковані жирні кислоти

D.   Полієнові жирні кислоти фосфоліпідів мембран

E.    глобуліни сироватки крові

14. При утилізації арахідонової кислоти по циклооксигеназному шляху утворяться біологічно активні речовини. Вкажіть їх.  

A. Лейкотрієни 

B. Біогенні аміни 

C. Соматомедини 

D. Простагландини 

E. Інсуліноподібі фактори росту 

15. Аспірин володіє протизапальною і анальгезуючоюм дією, тому що пригнічує біосинтез простагландинів. При цьому аспірин хімічно модифікує фермент, відповідальний за синтез простагландинів шляхом:

A.   Ацетилювання

B.   Метилювання

C.   Гідроксилювання

D.   Декарбоксилювання

E.    Дезамінування                                    

16.Яка сполука є попередником в синтезі простагландинів в організмі людини?

A. Олеїнова кислота

B. Пальмітинова кислота

C. Ліноленова кислота

D. Арахідонова кислота

E. Ліноленова кислота

17.З метою аналгезії можуть бути використані речовини, що імітують ефекти морфіну, але виробляються в ЦНС. Вкажіть їх.

A. Бета-Ендорфін.

B. Окситоцин.

C. Вазопресин.

D. Кальцитонін.

E. Соматоліберин.

18.Чоловік 42 років страждає ревматоїдним артритом До комплексу призначених йому лікувальних препаратів включений аспірин - інгібітор синтезу простагландинів. З якої кислоти утворюються простагландини?

A. Лінолевої

B. Нейрамінової

C. Ліноленової

D. Арахідонової

E. Пропіонової

19. Експериментатор показав, що додання гідрокортизону до культури клітин легень щурів приводить до підвищення активності ангіотензинперетворюючого   ферменту. Рівень якого гормону слід чекати підвищеним при цьому в організмі щурів?

A Естрону

B Тироксину

C Глюкагону

D Адреналіну

E Вазопресину

 

Біохімія плазми крові

1.Чоловік 50 років звернувся до лікаря зі скаргами на задишку, що виникала після фізичного навантаження. Клінічне обстеження виявило анемію та наявність парапротеїну в зоні гамма-глобулінів. Який показник у сечі необхідно визначити для підтвердження діагнозу мієломи?

A. Білок Бенс-Джонса

B. Білірубін

C. Гемоглобін

D. Церулоплазмін

E. Антитрипсин

2.У людини, що виконувала важку фізичну роботу в умовах підвищеної температури навколишнього середовища, змінилась кількість білків плазми крові. Що саме має місце у даному випадку?

A. Диспротеїнемія

B. Відносна гіперпротеїнемія

C. Парапротеїнемія

D. Абсолютна гіпопротеїнемія

Е.Абсолютна гіпепротеїнемія

3.Жінка 62-х років скаржиться на частий біль у ділянці грудної клітки та хребта, переломи ребер. Лікар припустив мієломну хворобу (плазмоцитому). Який з перерахованих нижче лабораторних показників буде мати найбільше діагностичне значення?

A.   Протеїнурія

B.   Гіпоглобулінемія

C.   Парапротеїнемія

Д. Гіпопротеїнемія

Е. Гіперальбумінемія

4.У хворого з цирозом печінки відмічена схильність до тромбозів. У крові виявлено значне підвищення фракції g-глобулінів та ШОЕ, осадові проби неоднозначні. При зберіганні сироватки при температурі 40°С в ній з’явився желеподібний осад. З появою яких білків пов’язана зміна фізико-хімічних властивостей крові? 

A. Кріоглобулінів 

B. С-реактивного білку 

C. Білка Бенс-Джонса 

D. a2-мікроглобуліну 

E. a-фетопротеїну 

5. Визначення залишкового азоту крові має значення для діагностики захворювань нирок, серця і судин, печінки тощо. Що називають залишковим азотом крові ?

A. азот сечовини крові

B. азот білків крові

C. азот амінокислот крові

D. азот всіх безбілкових азотовмісних речовин крові

E. азот креатину і креатиніну крові

6. Електрофоретичне дослідження сироватки крові хворого пневмонією показало збільшення одної з білкових фракцій. Вкажіть її:

A.   Альфа-1-Глобуліни.

B.   Альбуміни.

C.   Гама-глобуліни.

D.   Альфа-2-Глобуліни.

E. Бета-Глобуліни.

7. Жінка 55 років скаржиться на тошноту, важкість у правому підребер’ї. Спостерігається набряк рук, повік, ніг. Результати дослідження крові: гіпоальбумінемія, гіперглобулінемія. Імовірною причиною набряків є порушення: 

A. Кислотно- основного стану 

B. Буферної ємності крові 

C. Детоксикаційної функції печінки 

D. Онкотичного тиску крові 

E. Транспортної функції крові 

8.У хворої 38 років ревматизм в активній фазі. Визначення якого з наступних лабораторних показників сироватки крові має діагностичне значення при даній патології?

A.   Трансферину

B.   Сечової кислоти

C.   Сечовини

D.   Креатиніну

E.    С-реактивного білка

9. У пацієнта спостерігаються набряки м’яких тканин, виявлено гіпопротеїнемію. Зниження концентрації якого білку плазми крові приводить до такого стану?.

A. Ліпопротеїнів

B. Гаптоглобіну

C. Бета-глобулінів

D. Альбуміну

E. Імуноглобулінів

10. При аналізі крові в хворого концентрація альбуміну складає 2,8 г/л, підвищена концентрація лактатдегідрогенази 5 [ЛДГ 5]. Захворюванню якого органу відповідає цей аналіз?

A.   Серце

B.   Нирки       

C.   Печінка

D.   Легені

E. Селезінка

11. 39-річний чоловік потрапив до лікарні швидкої допомоги з ознаками нефротичного синдрому. Які зміни білкових фракцій крові обумовлюють онкотичні набряки? 

A.  Зниження альфа-1-глобулінів 

B. Підвищення бета-глобулінів 

C. Зниження альбумінів 

D. Зниження гамма-глобулінів 

E. Підвищення альфа-2-глобулінів 

12. Хворий з обширним опіком скаржиться на загальну слабість, блювоту. Залишковий азот становить 55 ммоль/л. Який тип азотемії у хворого? 

A. Ретенційна 

B. Ретенційна ниркова 

C. Продукційна 

D. Ретенційна позаниркова 

E. Продукційна відносна 

13. У хворого С. діагностовано мієломну хворобу. Загальний білок крові - 180 г/л. Такий рівень білка ймовірний за рахунок:

A.   Трансферину

B.   Альбумінів

C.   Гаптоглобіну

D.   Імуноглобулінів

Е. Білка Бенс-Джонса

14. У чоловіка 32 років, хворого на пневмонію, спостерігається закупорка мокротою дихальних шляхів. Як буде змінюватись кислотно-лужна рівновага крові? 

A. Метаболічний ацидоз 

B. Респіраторний алкалоз 

C. Респіраторний ацидоз 

D. Метаболічний алкалоз 

E. Кислотно-лужна рівновага в нормі 

15. У хворого встановлено наявність дихального алкалозу. Який механізм розвитку такого алкалозу?

A.   Дихальний алкалоз виникає при неправильній корекції метаболічного ацидозу, що призводить до збільшення лужного резерву крові.

B.   Ця форма алкалозу виникає в результаті накопичення в організмі аміаку та ін. лужних продуктів.

C.   Дихальний алкалоз виникає при витратах значної кількості кислих еквівалентів (наприклад при рвоті).

D.   Механізм дихального алкалозу полягає у накопиченні лужних продуктів у тканинах (наприклад, при тетанії) в результаті зменшення вентиляції легенів.

E.    Дихальний алкалоз виникає внаслідок посиленої вентиляції легенів, що супроводжується швидким виділенням СО2 та розвиком гіпокапнії.

16. У немовляти внаслідок неправильного годування виникла виражена діарея. Одним з основних наслідків діареї є екскреція великої кількості бікарбонату натрію. Яка форма порушення кислотно-лужного балансу має місце у цьому випадку?  

A. Метаболічний ацидоз  

B. Метаболічний алкалоз 

C. Респіраторний ацидоз 

D. Респіраторний алкалоз 

E. Не буде порушень кислотно-лужного балансу  

17. У хворого при лабораторному аналізі виявлено зниження рН крові та вмісту бікарбонатних іонів (лужний резерв крові), зростання вмісту молочної, піровиноградної та ацетооцтової кислот в крові та сечі. Який тип порушення кислотно-основної рівноваги спостерігається? 

A. Метаболічний ацидоз 

B. Респіраторний ацидоз  

C. Метаболічний алкалоз 

D. Респіраторний алкалоз  

E. Дихальний алкалоз

18.При гострих дихальних та некротичних процесах в плазмі крові з"являється "білок гострої фази", визначення якого має діагностичне значення. Який це білок?

A. С-реактивний білок

B. Кріоглобулін

C. Фібронектин

D. Альфа-2 - макроглобулін

E. Альфа-1 - антитрипсин

19.Після операції на ШКТ та тривалому лікуванні у пацієнта спостерігається слабкість, значна втрата ваги. Які зміни у білковому складі плазми крові слід очікувати?

A Збільшення β-глобулінів

B Збільшення α-глобулінів

C Зниження альбумінів

D Поява С-реактивного білка

E     Підвищення трансферина

20.Лікарю необхідно оцінити ризик виникнення атеросклерозу у пацієнта. Які показники ліпідного обміну є найбільше інформативними для цього?

A Бета-ліпопротеїни та альфа-ліпопротеїни

B Хіломікрони та тригліцериди

C Загальні ліпіди та тригліцериди

D Тригліцериди та пре-бета-ліпопротеїни

E Фосфоліпіди та жирні кислоти

21.При інфекційних захворюваннях в крові спостерігається абсолютна гіперпротеїнемія. За рахунок збільшення вмісту якої білкової фракції відбуваються такі зміни:

A α1-глобуліни

B Альбуміни

C γ-глобуліни

D β-глобуліни

E α2-глобуліни

22.При різних патологіях у крові з’являються так звані аномальні білки, які у здорових людей не виявляються. Вкажіть білок “гострої фази захворювання”

A Церулоплазмін

B Кріоглобулін

C С-реактивний білок

D Трансферин

E Гаптоглубін

23.У хворого гострим панкреатитом виникає загроза некрозу підшлункової залози, що супроводжується надходженням у кров і тканини активних панкреатичних протеїназ і розщеплення тканинних білків. Які захисні фактори організму можуть інгібувати ці процеси?

A 2 – макроглобулін, 1- антитрипсин

B Імуноглобуліни

C Кріоглобулін, інтерферон

D Церулоплазмін, трансферин

E     Гемопексин, гаптоглобін

24.У хворого спостерігаються геморагії, в крові знижена концентрація протромбіну. Недостатність якого вітаміну призвела до порушення синтезу цього фактору згортання?

A Вітамін С

B Вітамін А

C Вітамін Д

D Вітамін. К

E Вітамін Є

25.Вираженна гіпопротеінемія (30-40 г/л) є причиною набряків. Вкажіть білок плазми крові, концентрація якого при цьому знижена.

A Альбумін.

B Ліпопротеїн.

C Глобулін.

D Церулоплазмін.

E Трансферин.

26.Кров, отримана у хворого ревматизмом, після стояния при кімнатній температурі (+200С) набула консистенції желе. Це зв'язано з наявністю в крові:

A ліпопротеїнів

B С-реактивного білка

C парапротеїнів

D інтерферону

E кріоглобулінів

27.Підтримка кислотно-основного балансу крові забезпечується буферними системами. До буферних систем крові не відноситься:

A фосфатна

B бікарбонатна

C аміачна

D гемоглобінна

E білкова

Обмін гемоглобіну

1.В сечі хворої 35 років, яка звернулася до лікаря із скаргами на болі в ділянці живота, що мають характер колік, проноси, виявлено порфобіліноген та дельта-амінолевулінову кислоту. Ці ознаки є проявом порушення: 

A. Синтезу уробіліну 

B. Синтезу білірубіну 

C. Синтезу жовчних кислот 

D. Синтезу гему 

E. Розпаду гему 

2.У чоловіка 45 років, що страждає на калькульозний холецистит, розвинулася жовтяниця. Сеча темного кольору, піниться, кал знебарвлений, у плазмі крові підвищений вміст прямого білірубіну. Про який вид жовтяниці можна стверджувати? 

A. Паренхіматозну 

B. Гемолітичну 

C. Обтураційну 

D. Хвороба Гюнтера 

Е. Жільбера 

3.У хворого А. після переливання крові спостерігається жовтуватість шкіри та слизових оболонок, в крові підвищено рівень загального та непрямого білірубіну, в сечі підвищено рівень уробіліну, в калі- рівень стеркобіліну. Про який вид жовтяниці Ви можете судити? 

A. Спадкова жовтяниця  

B. Обтураційна жовтяниця 

C. Паренхіматозна жовтяниця  

D. Гемолітична жовтяниця 

Е.Жовтяниця новонароджених

4. У лікарню з симптомами жовтяниці поступила пацієнтка 35 років. Аналізи крові показали підвищення в плазмі крові вмісту загального білірубіну за рахунок непрямого, рівень прямого білірубіну в плазмі крові в нормі. В калових масах та сечі – високий вміст стеркобіліну. Який тип жовтяниці має місце в даному випадку? 

A. Новонароджених. 

B. Паренхіматозна. 

C. Обтураційна. 

D. Гемолітична. 

E. Хвороба Жільбера. 

5. У новонародженого фізіологічна жовтяниця. Рівень вільного білірубіну в крові значно перевищує норму. Нестачею якого ферменту це обумовлено? 

A. Білівердинредуктази. 

B. Ксантиноксидази. 

C. УДФ-глюкуронілтрансферази. 

D. Аденозиндезамінази. 

E. Гемоксигенази. 

6. 52-річну пацієнтку протягом останніх кількох днів турбують напади болю у правому підребер’ї після вживання жирної їжі. Візуально визначається пожовтіння склер та шкіри, ахолічний кал, сеча “кольору пива”. Присутність якої речовини у сечі пацієнтки обумовила темне забарвлення сечі при обтураційній жовтяниці?

A.   Глюкози

B.   Кетонові тіла

C.   Уробілін

D.   Стеркобілін

Е. Білірубінглюкуроніди

7. Жінка 43 років, робітниця лакофарбного підприємства, жаліється на загальну слабкість, зниження ваги, апатію, сонливість. Хронічна свинцева інтоксикація підтверджена лабораторно, виявлена гіпохромна анемія. В крові підвищений рівень Zn-протопорфірину і понижений рівень δ-амінолевулінової кислоти. Це свідчить про порушенння синтезу: 

A. ДНК

B. білка 

C. РНК 

D. мевалонової кислоти 

E. Гема 

8. У хлопчика 12 років гостра мінлива порфірія. Підвищення якої речовини сечі підтверджує цей діагноз? 

A. Загального білірубіну 

B. Білівердину 

C. Гему 

D. Амінолевулінової кислоти 

E. Тваринного індикану 

9. Вміст гемоглобіну в крові хворого 88 г/л, знижена кількість еритроцитів, сеча червоного кольору, спостерігається враження шкіри на відкритих сонцю місцях. Наявність якої патології обміну гемопротеїнів можна передбачити?  

 1. Анемії
 2. Серповидно-клітинної анемії
 3. Перніциозної анемії
 4. Порфірії
 5. Гемоглобінопатії

10. У малюка, що народився 2 дні тому недоношеним, спостерігається жовте забарвлення шкіри та слизових оболонок. Вкажіть, тимчасова недостатність якого ферменту є причиною цього стану малюка.

A.   Білівердинредуктази

B.   d - амінолевулінатсинтази

C.   Гемоксигенази

D.   Гемсинтетази

E.    УДФ - глюкуронілтрансферази

11. У хворого, що страждає анемією, в еритроцитах збільшився вміст протопорфірину ІХ. Недостатність якого мінерального елемента приводить до даної патології? 

A. Заліза 

B. Фосфору 

C. Магнію 

D. Калію 

E. Натрію

12. У хворого 30 років зі скаргами на болі в ділянці живота, що мають характер коліки, та неврологічні розлади, збільшена екскреція із сечею дельта-амінолевулінату та порфобіліногену, що є результатом порушення синтезу: 

A. Білірубіну 

B. Білівердину 

C. Уробіліногену 

D. Гему 

E. Стеркобіліногену 

13. У печінці хворого, що страждає залізодефіцитною анемією, виявлене порушення утворення металопротеїну, що є джерелом заліза для синтезу гема. Як називається цей білок?

A.   Цитохром

B.   Трансферин

C.   Гемосидерин

D.   Міоглобін

E.    Феритин

14. У результаті порушення роботи ЦТК і зниження концентрації його компонентів порушився синтез гема. Про який компонент ЦТК мова йде? 

A. Цитрат

B. a-кетоглутарат 

C. Сукциніл- КоА 

D. Малат  

Е. Оксалоацетат 

15. У новонародженого спостерігається пожовтіння шкіри. Вкажіть показник крові, підвищення якого призвело до такого стану.

A.   Сечовина.

B.   Сечова кислота.

C.   Прямий білірубін.

D.   Непрямий білірубін.

 E.   Креатин.

16.  У пацієнта розвинулась жовтяниця внаслідок дефіциту транспортного білку гепатоцитів – лігандину (синдром Жильбера). Вкажіть, підвищення якого лабораторного показника крові обов’язково спостерігається у цього пацієнта. 

A. Кетонових тіл 

B. Кон’югованого білірубіну 

C. Жовчних кислот 

D. Уробіліну 

E. Некон’югованого білірубіну.      

17.  У пацієнта візуально виявлено пухирі та посилену пігментацію після дії УФ-променів. Сеча після стояння набуває червоного кольору. Виявлення у сечі якого з перелічених показників дозволить верифікувати хворобу Гюнтера?

A. Уропорфіриноген І

B. Гемоглобін

C. Білірубін

D. Креатинін

E. Ацетон

18. Пацієнт 33-го віку, хворіє 10 років. Періодично звертається до лікаря зі скаргами на гострі болі в животі, судоми, порушення зору. У його родичів спостерігаються подібні симптоми. Сеча червоного кольору. Госпіталізований з діагнозом - гостра переміжна порфірія. Причиною захворювання може бути порушення біосинтезу:

A. Колагену

B. Інсуліну

C. Жовчних кислот

D. Простагландинів

E. Гему

19. У хворого гострий приступ жовчно-кам'яної хвороби. Як це може бути відображено при лабораторному обстеженні?

A. Негативна реакція на стеркобілін в калі.

B. Позитивна реакція на стеркобілін в калі.

C. Наявність сполучної тканини в калі.

D. Наявність неперетравленої клітковини в калі.

E. Наявність крохмальних зерен в калі.

20. У пацієнта, що звернувся до лікаря, спостерігається жовте забарвлення шкіри, сеча-темна, кал - темно-жовтого кольору. Підвищення концентрації якої речовини буде спостерігатися в сироватці крові?

A. Вердоглобіну

B. Кон’югованого білірубіну

C. Мезобілірубіну

D. Вільного білірубіну

E. Білівердину

21. У хворого встановлено підвищення у плазмі крові вмісту кон'югованого (прямого) білірубіну при одночасному підвищенні некон'югованого (непрямого) і різкому зниженні в калі і сечі вмісту стеркобіліногену. Про який вид жовтяниці можна висловити припущення:

A. Обтураційну

B. Паренхіматозну (печінкову)

C. Гемолітичну

D. Жовтяницю немовлят

E. Хворобу Жільбера

22. У юнака 16 років діагностовано спадковий дефіцит УДФ-глюкуронілтрансферази. Лабораторно визначається гіпербілірубінемія, зумовлена, переважно, підвищенням в крові концентрації:

A. Стеркобіліногену

B. Прямого білірубіну

C. Уробіліногену

Д. Непрямого білірубіну

E.  Білівердину

23. Пацієнт звернувся до клініки зі скаргами на загальну слабість, ниючі болі в животі, поганий апетит, з підозрою на жовтяницю. У сироватці крові знайдено 77,3 мкмоль/л загального білірубіну і 70,76 мкмоль/л кон'югованого білірубіну. Який найбільш ймовірний вид жовтяниці?

A. Механічна жовтяниця

B. Гострий гепатит

C. Цироз печінки

D. Обтураційна жовтяниця

E. Гемолітична жовтяниця

24. У пацієнта генетично обумовлена хвороба – порфірія, що супроводжується підвищеною чутливістю шкіри до сонячного світла, червоним забарвленням сечі та аномаліями нервової системи. При цьому порушено:

A Мікросомальне окислення у печінці

B Утворення непрямого білірубіну

C Утворення прямого білірубіну

D Зв’язування гема гемопексіном

E Синтез гему

25. При спадковому дефекті ферментів синтезу гему шкіра хворих має підвищену чутливість до сонячного світла, сеча червоного кольору. Накопичення яких проміжних продуктів синтезу гему викликає ці симптоми?

A Порфіриногенів

B Стеркобіліногенів

C Мезобіліногенів

D Уробіліногенів

E Хімотрипсиногенів

26. При обстеженні робітників заводу “Укрцинк” у працівників в крові визначена підвищена кількість δ - амінолевулінової кислоти. З порушенням обміну якої структури це пов'язано?

A КоА

B Гему

C Холестерину

D Прогестерону

E Хондроїтинсульфату

27. При ферментативних жовтяницях має місце порушення активності фермента УДФ-глюкуронілтрасферази. Вкажіть, яка сполука накопичується в сироватці крові при цих патологіях.

A Непрямий білірубін

B Прямий білірубін

C Білівердин

D Мезобілірубін

E Вердоглобін

28. У клініку поступив хворий з яскраво вираженою жовтушністю шкіри, склер, слизових оболонок. Аналіз сечі показав наявність у ній прямого білірубіну. Сеча кольору темного пива, кількість жовчних пігментів в калі знижена. Який тип жовтяниці спостерігається у хворого?

A Кон’югаційна

B Паренхіматозна

C Гемолітична

D Обтураційна

E Абсорбційна

29. Жінка 48 років, жаліється на болі в області живота, не зв'язані з вживанням їжі. Сеча хворої за останні декілька днів потемніла, кал – знебарвився. У сироватці крові концентрація загального білірубіну – 360 мкмоль/л. Яка вірогідна причина цього стану?

A обтурація жовчевивідних шляхів

B алкаптонурія

C цирроз печінки

D протопорфірія

E гемолітична анемія

30.У пацієнта з генетичною ензимопатією (хвороба Жильбера) порушено   кон'югацію білірубіну у печінці. Синтез якого ферменту заблоковано у цього пацієнта ?

A УДФ –глюкуронілтрансферази

B УДФ – глюкозопірофосфорилази

C УДФ – глікогентрансферази

D Орнітінкарбамоїлтрансферази

E Фосфорибозилпірофосфат – амідотрансферази

31.У 70-ті роки вчені встановили, що причиною важкої жовтяниці новонароджених є порушення зв‘язування білірубіну в гепатоцитах. Яка речовина використовується для утворення кон‘югату?

А. Сечова кислота

В. Молочна кислота

С. Глюкуронова кислота

D. Піровиноградна кислота

Е. Сірчана кислота

 

Біохімія печінки

1.У хворого на хронічний гепатит виявлено значне зниження синтезу і секреції жовчних кислот. Який процес у найбільшій мірі буде порушений у кишечнику цього хворого?

А. Всмоктування амінокислот

В. Травлення вуглеводів

С. Всмоктування гліцерину

Д. Емульгування жирів

Е. Травлення білків

2. Основна маса азоту з організму виводиться у вигляді сечовини. Зниження активності якого ферменту в печінці призводить до гальмування синтезу сечовини і нагромадження амоніаку в крові і тканинах?

А. Пепсин

В. Аспартатамінотрансфераза

С. Уреаза

Д. Карбомоїлфосфатсинтаза

Е. Амілаза

3.Хворий Д. скаржиться на порушення функції печінки. Паралельно з іншими препаратами і дієтою лікар запропонував Д. вживати частіше сир. Яка сполука, що бере участь у нормалізації функції печінки, знаходиться у сирі? 

A. Триптофан  

B. Глутамат 

C. Аспартат  

D. Метіонін 

E. Аланін  

4. Вкажіть, який з означених нижче біохімічних показників крові має найбільше значення для підтвердження діагнозу цироз печінки .

A. Гіперглобулінемія

B.   Гіперхолестеринемія

C.   Гіперглікемія

D.   Гіпоглікемія

E.    Гіпоальбумінемія

5.Пацієнт відмічає болі в правому підребер’ї, особливо після вживання жирної їжі, підвищення tо, пожовтіння склер. Запідозрено гепатит. Який ферментативний тест крові підтвердить це припущення?

A. Збільшення аспартатамінотрансферази

B. Зниження ЛДГ1,2

C. Збільшення креатинфосфокінази

D. Зниження амілази

E. Збільшення карбамоїлфосфаторнітинтрансферази

6.У хворого цироз печінки. Які зміни на електрофореграмі будуть при цьому?

A.   Суттєвих змін на електрофореграмі не буде.

B.   Підвищуються фракції α -та β-глобулінів.

C.   Підвищується фракція альбумінів та понижуються фракції α - та β-глобулінів.

D.   Буде значно підвищена фракція альбумінів і понижена фракція γ-глобулінів.

E.    Буде зменшена фракція альбумінів і підвищена фракція γ-глобулінів.

7.У плазмі крові пацієнта підвищена активність амінотрансфераз (АЛАТ і АСАТ). Який додатковий аналіз крові найвірогідніще допоможе поставити діагноз гострий гепатит, а не інфаркт міокарду: 

A. Концентрація альбуміну 

B. Концентрація міоглобіну 

C. Концентрація a-глобулінів 

D. Концентрація білірубіну 

E. Концентрація g-глобулінів 

8.У пацієнта виявлено гіпотонію на фоні захворювання печінки. Порушень синтезу та секреції реніну у нирках не спостерігається. До означеного може призвести порушення синтезу: 

A. Ангіотензиногену. 

B. Трансферину. 

C. Трипсиногену. 

D. Глобуліну. 

E. Апоферритину. 

9. При аналізі крові хворого визначені залишковий азот і сечовина. Частка сечовини в залишковому азоті істотно зменшена. Для захворювання якого органа характерний даний аналіз?

A.   Шлунок

B.   Нирки

C.   Печінка

D.   Кишечник

E.    Серце

10. В експериментальної тварини, що знаходиться на безбілковому раціоні, розвилася жирова інфільтрація печінки, зокрема, внаслідок дефіциту метилюючих агентів. Назвіть метаболіт, утворення якого порушено в піддослідної тварини.

A.   Холестерин

B.   ДОФА

C.   Холін

 D.  Ацетоацетат

E.    Лінолева кислота

11. Тільки в печінці здійснюється:

A.   Біосинтез ДНК.

B.   Цикл трикарбонових кислот

C.   Аланіновий цикл

D.   Цикл Корі

E.    Цикл сечовиноутворення

12. У хворого з важкою печінковою недостатністю рівень аміноазоту плазми крові 21 ммоль/л (в нормі 2,9-4,3 ммоль/л). Це обумовлено порушенням: 

A. сечовиноутворювальної функції гепатоцитів 

B. пігментоутворювальної функції гепатоцитів 

C. білоксинтезуючої функції гепатоцитів 

D. жовчоутворювальної функції гепатоцитів 

E. детоксикаційної функції гепатоцитів 

15. Під час обстеження хворого Т. виявлено токсичний гепатит, що виник на фоні вживання ліків. Активність яких ферментів сироватки крові Ви запропонуєте визначити, паралельно з іншими дослідженнями, щоб підтвердити цей діагноз? 

A. Креатинфосфокіназа  

B. Піруватдегідрогеназа 

C. Мальтаза  

D. Аланінамінотрансфераза 

E. Малатдегідрогеназа

16. При аналізі крові в хворого концентрація альбуміну складає 2,8 г/л, підвищена концентрація лактатдегідрогенази 5 [ЛДГ 5]. Захворюванню якого органа відповідає цей аналіз?

A.   Печінка

B.   Нирки

C.   Серце

D.   Легені

E. Селезінка

17. У крові хворого виявлено підвищення активності ЛДТ 4,5, АлАТ, карбамоїлорнітинтрансферази. В якому органі можна передбачити розвиток патологічного процесу?

A.   У печінці (можливий гепатит).

B.   У серцевому м’язі (можливий інфаркт міокарду).

C.   У скелетних м’язах.

D.   У нирках.

Е. У сполучній тканині

18.У людини порушений процес синтезу сечовини. Про патологію якого органу це свідчить?

A. Нирки

B. Печінки

C. Мозку

D. М'язів

E. Сечового міхура

19.У пацієнта, який довгий час знаходився на незбалансованому харчуванні з маленькою кількістю білка, розвинулась жирова інфільтрація печінки. Назвіть речовину, відсутність якої у їжі могло бути причиною цього стану

A Холестерин

B Аланін

C Метіонін

D Арахідонова кислота

E Біотін

20.Дитина нехтує білковою їжею, у неї спостерігається тошнота, атаксія,сонливість, роздратованість, затримка розумового розвитку. В кpові підвищена концентpація залишкового азоту, аpгініну, знижена концентpація сечовини. В сечі – збільшення концентpації аpгініну, лізину і цистеїну. Вкажіть можливий діагноз:

A циpоз печінки

B дефіцит оpнітін-тpанскаpбамоїлази

C хpонічний гломеpулонефpит

D дефіцит аpгінази

E хpонічний пієлонефpит

21.Дитина 12 років, жаліється на слабкість, втрату аппетиту, лихорадку (температура субфебрильна). Колір калу і сечі не змінився, шкірні покриви розові. Був в контакті с хворим вірусним гепатитом А. Госпіталізований з підозрою на безжовтяничну форму вірусного гепатита А Яке дослідження може підтвердити діагноз?

A Наявність специфічних антитіл, активність амінотрансфераз в крові, уробілін в сечі

B Рівень гемоглобіна в крові, білірубін в сечі

C Активність аспартатамінотрансферази в сироватці крові, стеркобілін в калі

D Вміст прямого і непрямого білірубіна в крові

E Рівень сечовини в сироватці крові, амілаза в сечі

22.Який із наведених білків плазми крові не синтезується в печінці?

A Ангіотензин

B Ангіотензин II- конвертуючий ензим

C Інсуліноподібний фактор росту I

D α2 – макроглобулін

E Фібриноген

23. У дівчини 24 років, виснаженої голодуванням, в печінці найбільш вірогідно підсилюється

А Глюконеогенез

B. Синтез тригліцеридів

C. Утворення креатину

D. Синтез гіпурової кислоти

E. Утворення кон'югованого білірубіну

24.Зростання вмісту кетонових тіл в умовах патологій є результатом зменшення ступеня утилізації ацетил-КоА в ЦТК внаслідок виведення із ЦТК оксалоацетату. Яким органом синтезуються кетонові тіла, але не використовується ним, як джерело енергії:

A    Печінкою

B    Скелетними м’язами

C    Мозком

D    Еритроцитами

E    Нирками

 

 

Біохімія нирок і сечі

1.Чоловік 50 років звернувся до лікаря зі скаргами на задишку, що виникала після фізичного навантаження. Клінічне обстеження виявило анемію та наявність парапротеїну в зоні гамма-глобулінів. Який показник у сечі необхідно визначити для підтвердження діагнозу мієломи?

А.Білок Бенс-Джонса

В.Білірубін

С.Гемоглобін

Д.Церулоплазмін

Е.Антитрипсин

2. У чоловіка 43-х років з видаленою ниркою були виявлені симптоми анемії. Що зумовило появу цих симптомів?

A. Підвищене руйнування еритроцитів

B. Нестача вітаміну В12

C. Зниження синтезу еритропоетинів 

D. Нестача фолієвої кислоти 

E. Нестача заліза

3.При аналізі крові у хворого залишковий азот склав 48 ммоль/л, сечовина 15,3 ммоль/л. Про захворювання якого органа свідчать результати цього аналізу?

A.   Кишечника

B.   Печінки

C.   Шлунку

D.   Нирок

E. Селезінки

4. У хворого нефритом виявлена глюкозурія і аміноацидурія. Вірогідною причиною цього є порушення механізму реабсорбції глюкози й амінокислот шляхом:

A.   Фагоцитозу

B.   Піноцитозу

C.   Простої дифузії

D.   Первинного активного транспорту

E.    Вторинного Nа+-залежного транспорту

5. У хворого визначено дуже високу активність амілази в сечі. Як слід трактувати даний аналіз?

A.   Цей аналіз свідчить про порушення функції ШКТ.

B.   Даний аналіз вказує перш за все на патологію печінки.

C.   Даний аналіз вказує на порушення вуглеводного обміну в організмі.

D.   Це можливо при нефропатіях.

E.    Це можливо при гострих панкреатитах, паротиті.

6. У хворого виявлена повна закупорка загальної жовчної протоки. Як це впливатиме на хімічний склад сечі?

A. Накопичення непрямого білірубіну 

B. Накопичення прямого білірубіну 

C. Поява стеркобіліну 

D. Відсутність уробіліну 

E. Поява жирних кислот 

7. Назвіть речовину в сечі, яка є тестом інтенсивності процесів гниття білків у кишечнику.

A.   Креатинін

B.   Сечовина

C.   Тваринний індикан

D.   Урати

E.    Гіпурова кислота

8. У хворого з підозрою на гострий запальний процес у нирках для верифікації попереднього діагнозу було проведено специфічний тест на пошкодження тканини нирок - визначення в сечі:

A. Активності креатинфосфатфосфокінази МВ

B. Активності АсАТ

C. Активності аланінамінопептидази

D. Активності АлАт

E. Активності пепсину

9. Назвіть патологічні складові частини сечі за цукрового діабету:

A.   Білок; кров; жовчні пігменти

B.   ФенілПВК; ацетон; глюкоза

C.   Цукор; кров; білірубін

D.   Цукор, ацетон, ацетооцтова кислота; β-гідроксимасляна кислота

E.    Жовчні пігменти; індикан; гомогентизинова кислота.

10.У хворого хронічним пієлонефритом порушений синтез амонійних солей в нирках. Виведення якого катіона з сечею компенсаторно збільшується при цьому: 

A. Калію 

B. Кальцію 

C. Натрію 

D. Магнію 

E. Заліза 

11. У хворого на цукровий діабет в крові значно підвищений рівень кетонових тіл. Вкажіь, яке з означених нижче перетворень значно посилюється при цьому в нирках.

A. гліцин + аргінін → гуанідинацетат

B. α -кетоглутарат + NH3 → глутамат

C. глутамат + NH3 → глутамін

D. глутамін → глутамат + NH3

E. СО2 + NH3 → карбамоїлфосфат

12. До лікаря звернувся хворий із скаргами на постійну спрагу. Виявлена гіперглікемія, поліурія та підвищений вміст 17-кетостероїдів у сечі. Яке захворювання ймовірне?

A.   Глікогеноз I типу

B.   Інсулінозалежний діабет

C.   Мікседема

D.   Стероїдний діабет

E.    Аддісонова хвороба

13.У нормі при змішаній їжі сеча кисла або слабо кисла (рН=5,3–6,8). В даному випадку кисла реакція сечі зумовлюється, головним чином наявністю: 

A. NaH2PO4 i KH2PO4 

B. Na2HPO4 i K2HPO4 

C. H3PO4 і Na2HPO4 

D. NaH2PO4 i K2HPO4 

E. Na2HPO4 i KH2PO4 

14. Після крововиливу в мозок з пошкодженням ядер гіпоталамусу у хворої 67-річної жінки виник нецукровий діабет. Що стало причиною посиленого сечовиділення в даному випадку? 

A. Зменшення реабсорбції води. 

B. Зменшення реабсорбції іонів натрія. 

C. Прискорення клубочкової фільтрації. 

D. Гіперглікемія. 

E. Гіпоглікемія. 

15. У жінки токсикоз у першій половині вагітності супроводжується блювотою, кетонурією у результаті голодування. Яка речовина виявляється в сечі? 

A. Ацетоацетат 

B. a- кетоглутарат 

C. Стеарат 

D. Оксалоацетат 

E. Фумарат 

16. У пацієнта, голодаючого протягом двох тижнів з лікувальною метою, рН сечі знизилось до 4,5. Поява якої речовини в сечі змінило рН? 

A. Ацетооцтової кислоти 

B. Фенілпірувату 

C. Сечової кислоти 

D. Молочної кислоти 

E. Аміаку 

17. У спортсмена, що знаходився на дієті з великим вмістом білка, встановлено кислу реакцію сечі. Наявність яких речовин зумовлює такі зміни?

A.   Фосфати й сульфати

B.   Хлориди й фосфати

C.   Хлориди й сульфати

D.   Урати й сульфати

E.    Урати й хлориди

18. Хворий скаржиться на гострий опоясуючий біль в животі, нудоту, блювоту, підвищення температури тіла. Аналіз сечі на діастазу (амілазу) показав 800 г/л год. Якому з перелічених захворювань найбільше відповідають вищезазначені дані?

A.   Гострий панкреатит

B.   Гострий холецистит

C.   Виразкова хвороба шлунка

D.   Гострий апендицит

E.    Ентероколіт

19. Лікар не надав належної оцінки аналізу на діастазу сечі, що показав збільшення її активності в 10 разів. Хворому може загрожувати небезпека аутолізу підшлункової залози, спричиненого ферментами:

A.   Трипсином, хімотрипсином

B.   Трипсином, амілазою

C.   Ліпазою, хімотрипсином

D.   Амілазою, пепсином

E.    Карбоксипептидазою, фосфоліпазою А2

20. У пацієнта, що страждає на хронічну ниркову недостатність, розвинувся остеопороз. Порушення якого процесу є основною причиною розвитку остеопорозу? 

A. Утворення 1,25(ОН)2 Д3 

B. Гідроксилювання проліну 

C. Гідроксилювання лізину 

D. Карбоксилювання глутамату 

E. Гідроксилювання кортизолу

21.  У лікарню доставлено жінку з ознаками ниркової гіпертензії. Стан пацієнтки зумовлений високою продукцією і секрецією юкстагломерулярними клітинами нирок: 

A. Реніну 

B. Ангіотензину І 

C. Вазопресину 

D. Альдостерону 

E. Окситоцину 

23.У пацієнта порушена функція нирок. Для перевірки стану фільтраційної здатності нирок йому призначено визначення кліренсу:

A Індолу

B Сечової кислоти

C Глутаміну

D Креатиніну

E Гідрокарбонату

24.У хворого - гострий гломерулонефрит. Поява якої речовини в сечі свідчить про ушкодження базальної мембрани капілярів клубочків нирок при цій патології?

A Індикану

B Фруктози

C Білку

D Креатину

E 17-кетостероїдів

25.У хлопчика внаслідок вживання великої кількості мінеральної води відбулося зрушення кислотно-лужної рівноваги в бік алкалозу. При цьому в пацієнта збільшиться виділення з сечею:

A Двозаміщених фосфатів

B Однозаміщених фосфатів

C Солей амонію

D Карбонатів

E Ацетату натрію

26. Хворому 40 р. встановлено діагноз хронічний пієлонефрит. Підвищення активності якого з перелічених ферментів в плазмі крові свідчить про ушкодження тканини нирок?

A Гліцин-амідинотрансферази

B Лужної фосфатази

C α-Амілази

D Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

E Аргініносукцинатсинтетази

27. У хворого 45 р. спостерігається метаболічний ацидоз. Який з перелічених ферментів забезпечує утворення іонів амонію в нирках за цих умов?

A Аргіназа

B Глутамінсинтетаза

C Глутаматдегідрогеназа

D Карбамоїлфосфатсинтетаза

E Глутаміназа

28. У людини тривале запалення нирок. Спостерігається порушення обміну іонів Са2+. Це стало внаслідок порушення:

A Гідроксилювання кальцитоніну

B Метилювання вітаміну D3

C Гідроксилювання вітаміну В12

D Фосфорилювання вітаміну D3

E Гідроксилювання вітаміну D3

29.У хворого в наслідок отруєння солями свинцю у сечі з'явилося багато протопорфіринів. Який колір сечі у хворого?

A Червоний

B Зелений

C Жовтий

D Чорний

E Помаранчевий

30. У хворого діагностовано хворобу Коновалова – Вільсона. Збільшення якого мікроелемента в сечі підтверджує цей діагноз?:

A Натрію

B Сірки

C Міді

D Калію

E Кальцію

31. У пацієнта К. під час лабораторного обстеження виявлено наявність глюкози в сечі при нормальній концентрації її в плазмі крові. Порушення якого процесу є найімовірнішою причиною цього стану?

A Канальцевої реабсорбції

B Секреції інсуліну

C Клубочкової фільтрації

D Канальцевої секреції

E Секреції глюкокортикоїдів

32. У хворого, який скаржиться на поліурію і полідипсію, знайдено цукор в сечі. Вміст цукру в плазмі крові у нормі. З чим пов‘язаний механізм глюкозурії у хворого?

А. Порушення реабсорбції глюкози в канальцях нефрону

В. Порушення фільтрації глюкози в клуб очковому відділі нефрону

С. Гіперпродукція глюкокортикоїдів наднирниками

D. Недостатня продукція інсуліну підшлунковою залозою

Е. Інсулінорезистентність рецепторів клітин

 33.У хлопчика 9 років, що знаходиться на стаціонарному лікуванні виявлено ураження нирок та підвищенний артеріальний тиск. З підвищенням якого біологічно активного пептиду пов`язаний цей стан?

A. Глюкагон

B. Антидіуретичного гормону

C. Ангіотензину ІІ

D. Калідину

E. Інсуліну

Біохімія сполучної тканини

1.Жінка 30 років хворіє близько року, коли вперше з’явились болі в ділянці суглобів, їх припухлість, почервоніння шкіри над ними. Попередній діагноз ревматоїдний артрит. Однією з вірогідних причин цього захворювання є зміна в структурі білка сполучної тканини:

A.   Колагена

B.   Муцина

C.   Міозина

D.   Овоальбуміна

E. Тропоніна

2.При гіперфункції кори надниркових залоз спостерігається потоншення шкіри та кровоносних судин, остеопороз. Причиною цього може бути:  

A. Зниження синтезу глікогену

B. Підвищений синтез глікозаміногліканів 

C. Пригнічення синтезу гліколіпідів 

D. Пригнічення синтезу глікозаміногліканів і колагену 

   E. Пригнічення синтезу нуклеопротеїнів 

3. Відомо, що синовіальна рідина зменшує тертя суглобових поверхонь. При ревматизмі чи артриті її в’язкість знижується внаслідок деполімеризації такої речовини : 

A. Альбуміну

B. Глікогену 

C. Колагену 

D. Гепарину 

E. Гіалуронової кислоти

4. У хворого з системною склеродермією посилений як біосинтез колагену,так і його розпад. Концентрація якої амінокислоти збільшиться в сечі цього хворого?  

A. Лізину

B. Оксіпроліну

C. 5-Окситриптофану 

D. Серину 

Е.Діоксифенілаланіну

5. Колаген є основним білком сполучної тканини, що відіграє важливу роль у процесі остеогенезу. Недостатність якого вітаміну порушує синтез колагену на стадії посттрансляційної модифікації (гідроксилювання)? 

 1. А
 2. С
 3. Д
 4. В6
 5. К

6. В організмі семирічної дівчинки виявлена недостатня кількість міді. Зростає вірогідність розриву еластичних волокон, в яких відсутній десмозин та ізодесмозин. Це зумовлюється зниженням активності мідьвмісного ферменту:

A.   Цитохромоксидази

B.   Пролінгідроксилази

C.   Лізилоксидази

D.   Еластази

E.    Пептидази

7. Який фермент необхідний для перетворення проколагену у колаген шляхом гідроксилювання залишків проліну до 4 – гідроксипроліну? 

A. Mn2+ - аскорбатзалежна пролінгідроксилаза 

B. Mg2+ - аскорбатзалежна пролінгідроксилаза 

C. Cu2+ - аскорбатзалежна пролінгідроксилаза 

D. Fe2+- аскорбатзалежна пролінгідроксилаза 

E. Ca2+ - аскорбатзалежна пролінгідроксилаза 

8.Які білки міжклітинного матриксу завдяки зв’язуванню з іншими компонентами міжклітинного простору та рецепторами поверхні клітин різних типів відіграють роль молекулярного клею, забезпечуючи структурну організацію тканин?

A.   Протеоглікани

B.   Фібриногени

C.   Колагени

D.   Еластини

E. Фібронектини

9. Порушення структури колагенових волокон при недостатності в організмі вітаміну С зумовлюється тим, що він є кофактором:

A. Колагеназ

    B.   Лізингідроксилази і лізиноксидази

C.   Глікозилтрансфераз

D.   Проколагенпептидаз

E.    Лізингідроксилази і пролінгідроксилази

10.У вагітної віком 28 років, досліджували ферменти в клітинах амніотичної рідини. При цьому виявилась недостатня активність β-глюкуронідази. Який патологічний процес спостерігається ? 

A. Ліпідози

B. Глікогенози 

C. Аглікогенози 

D. Колагенози  

E.Мукополісахародози 

11. Хворому із розірваним сухожиллям м’яза стопи лікар в комплексне лікування призначив також аскорбінову кислоту, яка сприятиме утворенню зрілого колагену шляхом гідроксилювання залишків деяких амінокислот. Які амінокислоти зазнають таких змін ?  

A. Триптофан, треонін 

B. Фенілаланін, гліцин 

C. Валін, лейцин 

D. Пролін, лізин 

E. Гістидин, аргінін

 12.  У дитини 0,5 року, виявлені симптоми ураження опорно-рухового апарату, деформації кінцівок, вісцеральну кардіотонію. Аналіз сечі показав значну ексекрецію глікозаміногліканів. Наявність якогї спадкової хвороби можна припустити у дитини? 

A. ліпідозу 

B. глікозидозу 

C. порфирії 

D. мукополісахаридозу 

E. сфінгоміелінозу 

13.Гіповітаміноз С приводить до зменшення утворення органічного матрикса, затримці процесів ремінералізації, порушенню синтезу колагену, тому що цей вітамін бере участь у процесах:

A.   Гідроксилювання проліну і лізину

B.   Карбоксилювання проліну

C.   Карбоксилювання лізину

D.   Гідроксилювання проліну

E.    Гідроксилювання лізину

14. До фібрилярних елементів сполучної тканини належать колаген, еластин та ретикулін. Вкажіть амінокислоту, яка входить тільки до складу колагену, і визначення якої у біологічних рідинах використовується для діагностики захворювань сполучної тканини.

A.   Лізин

B.   Пролін

C.   Гліцин

D.   Гідроксипролін

E.    Гідроксилізин

16. При обстеженні хворого виявлена характерна клініка колагенозу. Вкажіть, збільшення якого показника сечі характерне для цієї патології.  

 1. Аргінін.
 2. Глюкоза.
 3. Мінеральні солі.
 4. Гідроксипролін.
 5. Солі амонію.

17. Після загоєння рани на її місці утворився рубець. Яка речовина є основним компонентом цього різновиду сполучної тканини? 

A.  Коллаген 

B. Еластин  

C. Кератансульфат 

D. Хондроїтинсульфат 

E. Гіалуронова кислота

18. Залишки десмозину та ізодесмозину в еластині утворюються з амінокислотних радикалів наступних амінокислот

A.   Орнітину

B.   Гліцину

C.   Проліну

D.   Лізину.

E.    Гідроксилізину.

19. У хворого з нирковою недостатністю виявлене різке зниження вмісту натрію в сироватці крові. Відзначаються бліді рихлі набряки обличчя, що з'являються в ранковий час. Яка речовина, що входить у міжклітинний матрикс сполучної тканини, зв'язує іони натрію, що надходять із кровоносного русла? 

A. Гіалуронова кислота 

B. Колаген 

C. Еластин 

D. Проколаген 

E. Фібронектин

20. Який полісахарид (глікозаміноглікан) складає основу міжклітинної речовини сполучної тканини, скловидного тіла, синовіальної рідини, пуповини?

A.   Гепарин

B.   Хондроїтинсірчана кислота

C.   Кератансульфат

D.   Гіалуронова кислота

E.    Гепарансульфат

21. У хворого після загоєння опікових ран залишились шрами, рубці. Які з перерахованих ферментних препаратів доцільно застосувати для зменшення наслідків опіку?

A.   Гіалуронідазу, колагеназу

B.   Гіалуронідазу, амілазу

C.   Еластазу, стрептокіназу

D.   Трипсин, лізоцим

E.    Колагеназу, каталазу

22. Лікар-стоматолог визначив наявність у хворого ерітеми на слизовій оболонці твердого піднебіння, щоках, яснах, язику у вигляді еритематозних плям з різкими границями, навколо червоної кайми губ, які є характерними ознаками системної червоної вовчанки. Підвищення вмісту якої речовини у крові може бути патогномонічним для ураження сполучної тканини.

a. Сечової кислоти

b. Сечовини

c. Креатиніну

d. Гідроксипроліну

 1. Креатину

23. У дитини спостерігається деформація скелету, молочні зуби мають недостатньо звапняковілу емаль, у сечі встановлено наявність кератансульфату. Яке вроджене захворювання спостерігається? 

 1. Колагеноз
 2. Глікогеноз
 3. Сфінголіпідоз
 4. Мукополісахаридоз
 5. Муколіпідоз

24. Хворий з діагнозом хвороби Гюнтера (ураження сполучної тканини). Дослідження якого метаболіту крові та сечі є найбільш інформативним

A.   Креатин

B.   Індикан

C.   Сечовина

D.   Гідроксипролін

E.    Креатинін

25. У сироватці крові пацієнта виявлено підвищення концентрації оксипроліну, сіалових кислот, С-реактивного білка. Загострення якої патології найімовірніше у даного пацієнта?

A.   Ревматизм

B.   Ентероколіт

C.   Гепатит

D.   Бронхіт

E.    Панкреатит

26.У хворих на колагеноз має місце процес деструкції сполучної тканин. Зростання вмісту яких сполук в крові це підтверджує?

A. Вміст оксипроліну та оксилізину в крові

B. Вміст креатину та креатиніну

C. Активність ізоферментів ЛДГ

D. Активність трансаміназ

E. Рівень уратів у крові

27.У чоловіка 53 років діагностована хвороба Педжета. В добовій сечі різко підвищений рівень оксипроліну, що свідчить передусім про посилення розпаду :

А. Альбуміну

В. Кератину

С. Колагену

D. Еластину

Е. Фібриногену

28. Хвора 36 років страждає на колагеноз. Збільшення вмісту якого метаболіту найбільш вірогідно буде встановлено у сечі?

A. Оксипроліну

B. Iндикану

C. Креатиніну

D. Сечовини

E. Уробіліногену

29. При парадонтозі відбувається деструкція білкових та полісахаридних компонентів сполучної тканини. Який з наведених білків входить до складу сполучної тканини:

A. Церулоплазмін

B. Альбумін

C. Трансферин

Д. Колаген

E. Антитрипсин

30.  У сироватці крові пацієнта встановлено підвищення активності гіалуронідази. Визначення якого біохімічного показника сироватки крові дозволить підтвердити припущення про патологію сполучної тканини?

A. Сіалові кислоти

B. Білірубін

C. Сечова кислота

D. Глюкоза

E. Галактоза

31. У хворої 38 років ревматизм в активній фазі. Визначення якого з наступних лабораторних показників сироватки крові має діагностичне значення при даній патології?

A. Сечовини

B. Сечової кислоти

C. С-реактивного білка

D. Креатиніну

E. Трансферину

33. В якості антикоагулянтів використовують різноманітні речовини, в тому числі полісахарид природного походження, а саме:

A. Гепарин

B. Гіалуронова кислота

C. Дерматансульфат

D. Хондроітинсульфат

E. Декстран

35.У пацієнта, хворого на остеопороз, підвищений вміст гідроксипроліну. Які чинники могли привести до цього?

A Розпад колагену

B Розпад еластину

C Рівень альдостерону

D Деполімерізація гіалуронової кислоти

E Дефіцит біотину

36.Для проведення аналізу кров пацієнта відібрали у присутності гепарину. Цей антикоагулянт за хімічною структурою належить до:

A Триацилгліцеролів

B Простих білків

C Глікозамінгліканів

D Гемпротеїнів

E Фосфоліпідів

37.У пацієнта виявлено підвищений вміст в сечі оксипроліну. Отриманий результат вказує на патологію:

A Сполучної тканини

B Печінки

C Нирок

D М’язів

E Підшлункової залози

38.У хворого виявлено захворювання, яке пов’язане з деструкцією сполучної тканини (ревматизм), супроводжується підвищенням вмісту в сироватці крові:

A Загального білка

B Жовчних кислот

C Холестерину

D Сіалових кислот

E Глюкози

39.Спадкові захворювання - мукополісахаридози проявляються порушеннями обміну в сполучній тканині, патологією кісток та суглобів. Який показник аналізу сечі свідчить про наявність такої патології?

A Надмірна екскреція сечовини

B Надмірна екскреція амінокислот

C Надмірна екскреція глюкози

D Надмірна екскреція ліпідів

E Надмірна екскреція глікозамінгліканів

40.У процесі старіння спостерігається зменшення еластичність шкіри, кровоносних судин, погіршуються пружно-еластичні властивості хрящів, знижується репаративна здатність сполучної тканини. Причиною цього може бути:

A Збільшення ступеня гідратації протеогліканів

B Зростає вміст колагенових волокон

C Знижується кількість протеогліканів

D Зменшення вмісту глікогену в м’язах

E Збільшення кількості еластину

41. Чоловік 60 років скаржиться на біль у суглобах. У сироватці крові пацієнта виявлено підвищення концентрації С-реактивного білка та оксипроліну. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

A Ревматизм;

B Подагра;

C Гепатит;

D Оксалатурія;

E Поліартрит.

42. При огляді педіатром дитини 10 років, виявлено на шкірі множинні петехії, кровоточивість ясен. Яка основна причина вказаних симптомів?

A Порушення синтезу колагену

B Активація гіалуронідази

C Посилений розпад колагену        

D Не синтезується проколаген

E Нестача протеогліканів

Біохімія кісткової тканини

1. У пацієнта, що страждає на хронічну ниркову недостатність, розвинувся остеопороз. Порушення якого процесу є основною причиною розвитку остеопорозу? 

A. Утворення 1,25(ОН)2 Д3 

B. Гідроксилювання проліну 

C. Гідроксилювання лізину 

D. Карбоксилювання глутамату 

E. Гідроксилювання кортизолу

2.У процесі мінералізації кісткової тканини відбувається формування білкової матриці, основними компонентами якої є:

 А. колаген і еластин;

В. колаген і гіалуронова кислота;

С. Колаген і фібронектин;

Д. колаген і хондроїтинсульфати;

Е. Колаген і гепарансульфати.

3. При первинному гіперпаратиреоїдизмі (аденома, гіперплазія паращитоподібної залози) спостерігається демінералізація кісток. Як змінюються біохімічні показники плазми крові в таких пацієнтів?

А. гіпокальціємія та гіперфосфатемія;

В. гіпокальціємія та гіпофосфатемія;

С. гіперкальціємія та гіпофосфатемія;

Д. гіперкальціємія та гіперфосфатемія;

4. Яка з наведених нижче карбонових кислот утворює комплекс з солями кальцію та сприяє процесу мінералізації кісткової тканини?

А. лактат;

В. піруват;

С. малат;

Д. цитрат;

Е. оксалоацетат.

5. При недостатньому поступленні каротинів з продуктами харчування сповільнюється ріст кісток у дітей. Який біохімічний процес порушений у таких пацієнтів?

А. синтез колагену;

В. синтез еластину;

С. синтез хондроїтинсульфатів;

Д. синтез гепарансульфатів;

Е. синтез дерматансульфатів.

6.Який з наведених нижче ферментів каталізує гідроліз фосфорноефірних зв'язків і сприяє вивільненню фосфат-іонів, що використовуються для процесів мінералізації кістки:

А. фосфорилаза;

В. фосфокіназа;

С. глюкокіназа;

Д. лужна фосфатаза;

Е. гексокіназа.

7. У дитини спостерігеються вигини опорних кісток, зубні дефекти. Біохімічний аналіз крові вказує на гіпокальціємію. З недостатністю якого вітаміну пов'язаний цей стан?

А. 24, 25 - дигідроксихолекальциферолу;

В. 1, 24 - дигідроксихолекальциферолу;

С. 1, 25 - дигідроксихолекальциферолу;

Д. ергокальциферолу;

Е. ергостерину.

8. Основним компонентом мінерального матриксу кісткової тканини є:

А. Са9 (РО4)6 F2 

В. Са10 (РО4)5 Сl2 

С. Са10  (РО4)6 (ОН)2

Д. Са9 Мg (РО4)6 (ОН)2

Е. Са10  (РО4)5 (СО3) (ОН)2

9. При тривалому введенні одного з перелічених нижче гормонів спостерігається зменшення утворення та посилення резорбції кістки, розвиток остеопорозу. Який це гормон?

А. естрадіол;

В. естріол;

С. кортизол;

Д. глюкагон;

Е. прогестерон.

10. Основним білком кісткової тканини, що приймає участь у процесах мінералізації, є колаген. Який із наведених показників свідчить про інтенсивність обміну колагену?

А. гліцин в сечі;

В. лізин в сечі;

С. пролін в сечі;

Д. оксіпролін в сечі;

Е. десмозин в сечі.

11. Який із наведених нижче гормонів запобігає розвитку остеопорозу?

А. кортизон;

В. гідрокортизон;

С. альдостерон;

Д. естріол;

Е. вазопресин.

 

 

Біохімія мязової тканини

1. У людей, які тривалий час перебували у стані гіподинамії, після фізичного навантаження виникають інтенсивні болі в м’язах. Що може бути найбільш вірогідною причиною цього? 

A. Посилений розпад м’язевих білків 

B. Нагромадження креатиніну в м’язах 

C. Нагромадження в м’язах молочної кислоти 

D. Підвищена збудливість в м’язах 

E. Підвищення вмісту АДФ в м’язах 

2.Хворий був доставлений в клініку з попереднім діагнозом прогресуюча м’язева дистрофія. Наявність якої речовини в сечі може підтвердити цей діагноз? 

A. Білка

B. Креатинфосфату 

C. Креатиніну 

D. Креатину 

E. Гідроксипроліну

3.Скарги та клінічні ознаки дозволяють припутсити, що у хворого інфаркт міокарда. З моменту серцевого нападу минуло 6 годин. Підвищення активності яких ферментів крові підтвердить це припущення?: 

A. АсАТ і карбамоїлорнітинтрансферази 

B. Підвищення АлАТ і ЛДГ1,2 

C. АсАТ і ЛДГ4,5 

D. АсАТ і креатинфосфокінази 

E. Діастази 

4.60-літній чоловік звернувся до лікаря через 2 дні після появи болю в грудній клітці. При лабораторному аналізі в сироватці крові виявлено значне зростання активності ферментів: креатинфосфокінази та її МВ-ізоформи, аспартатамінотрансферази. Про розвиток патологічного процесу в якій тканині свідчать ці зміни? 

A. В тканині легень. 

B. В скелетних м’язах. 

C. В серцевому м’язі. 

D. В тканині печінки. 

E. В гладеньких м’язах. 

5. При трупному задубінні виникає ригідність м’язів, пов’язана з недостачею енергії у формі АТФ. Який етап елементарних актів м’язового скорочення блокований при трупному задубінні?

A.   Від’єднання голівки міозину від актину

B.   Приєднання голівки міозину до актину

C.   Приєднання кальцію до тропоніну

D.   Гідроліз АТФ в активному центрі міозину

E.    Від’єднання тропоніну від актину

6. У хворого з міопатією спостерігається різке зниження в м’язах міофібрилярних білків. Збільшення вмісту яких компонентів у сечі супроводжує це захворювання?

A.   Креатину

B.   Креатиніну

C.   Уробіліну

D.   Амілази

Е. Кетонових тіл

7. Для функції м’язів важливе значення має креатинфосфат, який утворюється з креатину і АТФ. Назвіть амінокислоти, які необхідні для синтезу креатину. 

A. Гліцин, пролін, цистеїн 

B. Метіонін, лейцин, фенілаланін 

C. Аргінін, триптофан, лізин 

D. Гліцин, аргінін, метіонін 

E. Валін, лейцин, ізолейцин 

8. Який найбільш швидкий механізм утворення АТФ, що необхідний для термінового включення процесу м’язового скорочення ? 

 1. Аеробний гліколіз
 2. Генерація АТФ із креатинфосфату
 3. Анаеробний гліколіз
 4. Глікогеноліз у м’язах
 5. Окислення тригліцеридів

9. Для роботи серцевого м’язу необхідна енергія. Вказати основний субстрат, який є джерелом енергії в працюючому м’язі: 

A. Амінокислоти 

B. Молочна кислота 

C. Жирні кислоти 

D. Піровиноградна кислота 

E. a-Кетоглутарова кислота 

10.Скелетні м’язи використовують 5 шляхів для утворення АТФ. Найбільш швидким механізмом синтезу АТФ є:

A.   Гліколіз

B.   Креатинфосфокіназна реакція

C.   Глікогеноліз

D.   Окисне фосфорилювання

E.    Аденілаткіназна реакція

11.У травматологію доставлено чоловіка з роздавлюванням м'язової тканини. Який біохімічний показник сироватки крові буде збільшений?

A.   Загальні ліпіди

B.   Глюкоза

C.   Мінеральні солі.

D.   Сечова кислота

E.    Креатинін

12.При недостатності кровообігу в період інтенсивної м'язевої роботи в м'язі в результаті анаеробного окислювання глюкози накопичується молочна кислота. Яка її подальша доля?

A.   Використовується в м'язі для синтезу глюкози

B.   Попадає у нирки і видаляється із сечею

C.   Переноситься кров'ю в печінку для синтезу глюкози

D.   Використовується для синтезу кетонових тіл

E. Циркулюють у крові з поступовим використанням усіма клітинами

13. У юнака 18-и років діагностована м’язова дистрофія. Підвищення якої речовини в сироватці крові найбільш ймовірне при цій патології?

A.   Аланіну

B.   Міоглобіну

C.   Міозину

D.   Лактату

E.    Креатину

14.Відомо, що можливості спортсмена з бігу на короткі чи довгі дистанції визначає співвідношення червоних і білих м’язових волокон, з чим пов’язана різна швидкість розщеплення АТФ. Який компонент м’язів здійснює цей процес ?   

A. Актин 

B. Тропонін 

C. Креатин 

D. Міозин 

E. Карнозин

15. У підтримці визначеної пози беруть участь повільні кістякові м'язи, що володіють значними резервами кисню. Яка речовина бере участь у запасании кисню в цих м'язах?    

A. Кальмодулін 

B. Цитохром 

C. Креатинфосфат 

D.  Міоглобін 

Гемоглобін

16.Який медіатор бере участь у нервово-м'язовій передачі? 

A. Ацетилхолін 

B. Гістамін 

C. Адреналін 

D. g-аміномасляна кислота 

E. Серотонін  

17. Особливістю енергетичного обміну в міокарді є майже повністю аеробний характер. Основним субстратом біологічного окислення в міокарді є :

A.   Жирні кислоти

B.   Триацилгліцерини

C.   Гліцерол

D.   Глюкоза

E.    Кетонові тіла

18. Під час бігу на коротку дистанцію у нетренованих людей спостерігається м’язова крепатура внаслідок накопичення лактату. Вкажіть, з посиленням якого біохімічного процесу в організмі це може бути пов’язано.

A.   Ліпогенез.

B.   Глюконеогенез.

C.   Пентозофосфатний цикл.

D.   Глікогеноліз.

E. Глікогенез.

19. При бігу на довгі дистанції кістякова мускулатура тренованої людини використовує глюкозу з метою одержання енергії АТФ для м'язового скорочення. Вкажіть основний процес утилізації глюкози в цих умовах. 

A. Аеробний гліколіз

B. Анаеробный гліколіз 

C. Глікогеноліз 

D. Глюконеогенез 

E. Глікогенез

20. При ішемічній хворобі серця міокард хворого знаходиться в умовах гіпоксії. Назвіть процес ліпідного обміну, швидкість якого в міокарді знижена. 

A. b-окислювання ВЖК 

B. Ліпогенез 

C. Синтез кардіоліпідів 

D. Синтез кетонових тіл 

Е. Синтез фосфоліпідів

21. Лікар з метою підтвердження діагнозу, направив хворого з ранньою стадією м’язової дистрофії у біохімічну лабораторію для проведення аналізу крові. Зростання активності якого ферменту може спостерігатися у даного пацієнта ?  

A. Аланінамінотрансферази 

B. Колагенази 

C. Гіалуронідази 

D. Креатинкінази 

E. Глутамінази 

22. У хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1,2, АсАТ, креатинфосфокінази. В якому органі (органах) ймовірний розвиток патологічного процесу?

A.   У серцевому м’язі (початкова стадія інфаркта міокарда).

B.   У скелетних м’язах (дистрофія, атрофія).

C.   У нирках та наднирниках.

D.   У сполучній тканині.

E.    У печінці та нирках.

23. Назвіть фермент, визначення якого в крові є найбільш інформативним в перші години після виникнення інфаркту міокарда: 

A. Креатинфосфокіназа 

B. Аспартатамінотрансфераза 

C. Аланінамінотрансфераза 

D. Лактатдегідрогеназа 

E. Глутаматдегідрогеназа 

24. У хворого спостерігається атонія м’язів. Назвіть фермент м’язової тканини, активність якого може бути знижена при такому стані.

A.   γ-глутамілтрансфераза.

B.   Амілаза.

C.   Транскетолаза.

D.   Креатинфосфокіназа.

E.    Каталаза.

25. У хворого з міопатією спостерігається різке зниження в м’язах міофібрилярних білків. Збільшення вмісту яких компонентів у сечі супроводжує це захворювання?

A.   Креатину

B.   Креатиніну

C.   Уробіліну

D.   Амілази

E.    Кетонових тіл

26. Хвора 46 років довгий час страждає прогресуючою м’язовою дистрофією (Дюшена). Зміни рівня якого ферменту крові є діагностичним тестом в даному випадку

A.   Креатинфосфокінази

B.   Лактатдегідрогенази

C.   Піруватдегідрогенази

D.   Глутаматдегідрогенази

E.    Аденілаткінази

27. У хворого явна прогресуюча м’язова дистрофія. Назвіть показник обміну азоту сечі, характерний для такого стану.

A. Креатинін.

B. Амонійні солі.

C. Креатин.

D. Сечова кислота.

E. Сечовина.

28. При інтенсивній роботі в м’язах утворюється значна кількість аміаку. Яка амінокислота відіграє основну роль в транспортуванні його в печінку:

A. Аргінін

B. Аланін

C. Лізин

D. Орнітин

E. Аспартат

29.Хворому з підозрою на діагноз „прогресуюча м'язова дистрофія” було зроблено аналіз сечі. Яка сполука у сечі підтверджує діагноз даного пацієнта?

A Міоглобін

B Колаген

C Порфірин

D Креатин

E Кальмодулін

30.У роботі м’язової тканини амплітуда м’язового скорочення підвищується азотвмісними сполуками ансерином і карнозином, які за хімічною природою є:

A Дипептидами

B Трипептидами

C Аміноцукрами

D Білками

E Амінокислотами

31.При інтенсивній фізичній роботі частка лактату в енергетичному обміні міокарда досягла 65-90%, що забезпечується наявністю у серцевому м’язі:

A Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

B Тропоніну Т

C Глутаматдегідрогенази

D ЛДГ1

E 2-Фосфогліцерату

32.При гіпоксії в міокарді збільшується вміст лактату, що гальмує активність:

A Піруваткінази

B МВ-креатинкінази

C Аденілаткінази

D Фосфоенолпіруваткарбоксикінази

E Фосфофруктокінази

33.При дистрофії м’язів зменшується утворення креатинфосфату. В сечі таких хворих збільшується рівень:

A Креатину

B Креатиніну

C АТФ

D Ансерину

E Карнозину

34.У лікарню потрапила дитина 6 років з ознаками ураження м’язів. Після обстеження виявлено дефіцит карнітину в м’язах. Біохімічним механізмом патології м’язів за цієї умови є порушення:

A Субстратного фосфорилювання

B Регуляції рівня Са

C Мембранного транспорту жирних кислот

D Утилізації лактату

EСинтезу білків м’язів

35.В лікарню поступила дитина з підозрою на прогресуючу м'язову дистрофію. Присутність в великій концентрації якого компоненту сечі підтвердить данний діагноз.

A Креатину.

B Сечовини.

C Гіпурової кислоти.

D Гомогентизинової кислоти.

E Глюкози.

36.Для м'язової тканини характерна специфічна система енергозабеспечення. Назвіть її.

A Система трансляції в клітині.

B Ренін-ангіотензин-альдостеронова.

C Аденілатциклазна.

D Креатинфосфаткіназна.

E Пальмітатсинтетазний комплекс.

 

 

Біохімія імунної системи

 

1. Біохімічною основою реакцій клітинного імунітету є каталітична активність лізосомальних гідролаз, які визначають високий рівень цитотоксичної дії таких лімфоїдних клітин, як: 

A. Т-хелпери 

B. Т-кілери 

C. В-лімфоцити 

D. Нейтрофіли 

Е. Т-супресори 

2. Яке із тверджень про структуру антигенів невірне?

А. Високомолекулярні антигени мають одну чи декілька антигенних детермінант. 

В. Антигенні детермінанти білків можуть включати 4-6 залишків амінокислот. 

С. Антигенні детермінанти полісахаридів можуть включати 4-6 залишків моноцукрів. 

Д. Антигенні детермінанти жирів можуть включати 3 залишки жирних кислот. 

Е. Низькомолекулярні сполуки проявляють антигенні властивості у комплексі з білком. 

3.Імуноглобуліни в організмі людини реалізують гуморальну імунну відповідь на надходження чужорідних макромолекул–антигенів. За хімічною природою небілкового компоненту в їх складі вони належать до складних білків: 

A. Ліпопротеїнів  

B. Нуклеопротеїнів 

C. Глікопротеїнів 

D. Хромопротеїнів 

Е. Металопротеїнів 

4. За хімічною природою імуноглобуліни є:

A. Ліпопротеїнами 

B. Глікопротеїнами

C. Фосфопротеїнами 

D. Хромопротеїнами 

E.  Нуклеопротеїнами 

5. Молекули антитіл складаються із легких (L) та важких (H) поліпептидних ланцюгів, які з’єднані між собою зв’язками: 

A. іонними 

B. складноефірними 

C. водневими 

D. дисульфідними  

E. глікозидними 

6. Яке із тверджень про структуру антитіл невірне?

A. Складаються із 2 легких і 2 важких поліпептидних ланцюгів.  

B. Поліпептидні ланцюги містять константні і варіабельні ділянки. 

C. Важкі ланцюги складаються із 4-5 доменів – одного варіабельного і решта константних. 

D. Легкі ланцюги складаються із 2 доменів – константного і варіабельного. 

E. Мономерні молекули імуноглобулінів містять 1 центр зв’язування антигена, а олігомерні – 2 чи 5.  

7.Під час епідемії грипу в дитячому садку для профілактики дітям інтраназально вводили інтерферон, що у клітинах індукує синтез ферменту фосфорилювання і фактор ініціації, що модифікує трансляції. Визначте, який це повинен бути фермент?

A.   Креатинкіназа

B.   Фосфорилаза

C.   Протеїнкіназа

D.   Кіназа фосфорилази

E.    Гексокіназа

8. Медіаторами імунної системи є всі нижчеперелічені речовини, за винятком:

А. Цитокінів

В. Лімфокінів і монокінів

С. Ліберинів і статинів

Д. Інтерлейкінів

Е. Інтерферонів

9. Білки головного комплексу гістосумісності (ГКГС):

А. Поділяються на 5 класів.

В. Складаються із 4 поліпептидних ланцюгів.

С. Білки ГКГС класу 1 знаходяться на поверхні тільки імунокомпетентних клітин.

Д. Білки ГКГС класу 1 знаходяться на поверхні всіх клітин, що мають ядро.

Е. Білки ГКГС класу 1 унікальні для кожної людини.

10. Дитині віком 1 рік зробили щеплення проти кору, яке супроводжується синтезом в організмі відповідних антитіл. Які особливості структурної організації геному еукаріотів забезпечують можливість синтезу великої кількості індивідуальних імуноглобулінів (антитіл)?

A.   Ковалентна модифікація гістонів

B.   Послідовності, що повторюються

C.   Генетичні рекомбінації

D.   Ампліфікація генів

E.    Ковалентна модифікація негістонових білків

11.Які імуноглобуліни забезпечують імунний захист новонароджених:

А. Іg А

В. Іg G

С. Іg Е

Д. Іg Д

Е. Іg М

12.У калі новонародженої дитини, ка перебуває на природному вигодовуванні, виявили високий вміст імуноглобуліну А. Це пов´язано з:

A. Високим вмістом імуноглобуліну А у молоці матері

B. Підвищеним синтезом імуноглобуліну А

C. Зниженим синтезом імуноглобуліну М

D. Зниженим синтезом імуноглобуліну С

E. Підвищеним синтезом імуноглобулінів А і М

 

Біохімія нервової тканини

1.Депресії, емоційні розлади є наслідком нестачі у головному мозку норадреналіну, серотоніну та інших біогенних амінів. Збільшення їх вмісту у синапсах можна досягти за рахунок антидепресантів, які гальмують фермент: 

A. Диамінооксидазу

B. Моноамінооксидазу

C. Оксидазу L-амінокислот 

D. Оксидазу Д-амінокислот 

E. Фенілаланін-4-монооксигеназу 

2. Порушення процесів мієлінізації нервових волокон призводить до неврологічних розладів і розумової відсталості. Такі симптоми характерні для спадкових і набутих порушень обміну:

A.   Ліпопротеїнів

B.   Холестерину

C.   Триацилгліцеролів (жирів)

D.   Сфінголіпідів

E.    Колагену

3. Одним з наслідків хронічного алкоголізму є розвиток алкогольної енцефалопатії, яка викликана недостатністю вітаміну В1, що знижує використання глюкози нервовими клітинами. Які процеси обміну вуглеводів при цьому порушуються?                                 

A. Порушення аеробного окиснення глюкози 

B. Порушення анаеробного окиснення глюкози 

C. Порушення окиснення амінокислот 

D. Порушення b- окиснення жирних кислот 

Е. Порушення ліполізу в жировій тканині 

4. Головним енергетичним субстратом головного мозку є:

A. Амінокислоти

B. Жирні кислоти

C. Глюкоза

D. Триацилгліцероли

E. Білки

5. У дитини 3 міс. спостерігається затримка психомоторного розвитку, гіпотонія м’язів, слабкість смоктання та крику, поганий апетит. При аутопсії виявлено атрофію мозку зі зменшенням сірої речовини та ділянками демієлінізації. Встановлено діагноз - хвороба Німана-Піка. З дефектом якого фермента пов’язана ця патологія:  

A. Гексозамінідази А; 

B. Галактозидази; 

C. Гексозамінідази В; 

D. Сфінгомієлінази; 

E. Глюкозидази; 

6. Порушення нервової системи супроводжується підвищенням вмісту амонію в нервовій тканині. Особливу роль в усуненні аміаку відіграє:

A. Аспарагінова кислота

B. Орнітиновий цикл

C. Аргінін

D. Глютамінова кислота

E. Цитруллін

7. За умов тривалого голодування додатковим джерелом енергії для мозку служить окиснення: 

A. Гліцерину 

B. Жирних кислот 

C. Амінокислот 

D. Ацетоацетату та b-оксибутирату 

E. Азотових основ 

8. Аміак є дуже отруйною речовиною, особливо для нервової системи. Яка речовина приймає особливо активну участь у знешкодженні аміака у тканинах мозку?

A.   Буферні системи

B.   Аспарагінова кислота

C.   Сечовина

D.   Аргінін

E. Глутамінова кислота

9. Біоенергетика мозку характеризується значною залежністю від постачання киснем, який використовується переважно на окислення субстрату енергетичного обміну. Який субстрат має значне переважання рівня використання над іншими субстратами енергетичного обміну? 

A. Глюкоза 

B. Жирні кислоти 

C. Кетонові тіла 

D. Гліцерол-3-Ф 

E. Фосфоенолпіруват 

10.Хворий поступив у клініку зі струсом мозку. На фоні невралгічних симптомів у крові збільшується концентрація аміаку. Яку речовину слід призначити для знешкодження аміаку у мозковій тканини?

A Нікотинова кислота

B Гістамін

C Аскорбінова кислота

D Серотонін

E Глутамінова кислота

11.Відомо, що в метаболізмі катехоламінових медіаторів особлива роль належить ферменту моноаміноксидазі (МАО). Яким шляхом цей фермент інактивує ці   медіатори (норадреналін, адреналін, дофамін)?

A Шляхом видалення аміногрупи (-NH2)

B Шляхом приєднання аміногрупи (-NH2)

C Шляхом видалення метильної групи (-СН3)

D Шляхом видалення гідроксильної групи (-ОН)

E Шляхом приєднання води

12. До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на головокружіння, погіршення пам’яті, періодичні судоми. Встановлено, що причиною таких змін є продукт декарбоксилювання глутамінової кислоти. Назвіть його:

A ПАЛФ

B ГАМК

C ТДФ

D АТФ

E ТГФК

13.В експерименті на кролі встановлено, що об‘єм кисню який споживається головним мозком за 1 хвилину, дорівнює об‘єму СО2, який виділяється клітинами мозку в кров. Це свідчить, що у клітинах головного мозку має місце:

А.Окислення вуглеводів

В. Окислення жирів

С. Гіпоксія

D. Окислення білків

Е. Гіпокапнія

14.У нервовій тканині інтенсивно синтезуються фосфоліпіди і гліколіпіди, що потребує великої кількості жирних кислот. Яким процесом забезпечується потреба нейронів у жирних кислотах?

A    синтезом їх із глюкози

B    синтезом їх із амінокислоти

C    синтезом їх із холестерину

D    розпадом жирів

E    захопленням їх із крові

15. Головний мозок дорослої людини в умовах спокоюспоживає 20-25% загальної потреби кисню людини. Він використовується на здійснення:

А. Гліколізу;

В. Окислювального фосфорилювання

С.Глікогенолізу;

Д.Тканинного дихання;

Е.Окислення жирних кислот

16. Пацієнт звернувся до лікаря зі скаргами на постійний збуджений стан. Біохімічний аналіз крові показав збільшення збудливого медіатора вегетативної нервової системи. Виберіть його.

А.Серотонін;

В.ГАМК;

С.ДОФА;

Д.Гістамін;

Е.Ацетилхолін.

17.Унаслідок діяльності мозку зростає вміст аміаку в нервовій тканині. Яка амінокислота буде відігравати основну роль у зв´язуванні аміаку в цій тканині?

А.Лізин;

В.Аргінін;

С.Глутамат;

Д.ГАМК;

Е.Ізолейцин.

18.У нейронах головного мозку аміак не утилізується шляхом утворення сечовини. Назвіть кінцевий продукт утилізації NН3 в головному мозку.

А.Карбамоїлфосфат;

В.Аланін;

С.Глутамін;

Д.Лейцин;

Е.Цитрулін.

19.Більшість нейромедіаторів (біогенні аміни) є продуктами декарбоксилювання амінокислот. До них не відноситься:

А.Дофамін;

В.Таурин;

С.Серотонін;

Д.Триптамін;

Е.ГАМК.

20. До лікаря звернулася жінка з приводу поганого самопочуття дитини – відсутність апетиту, поганий сон, дратівливість. При біохімічному обстеженні в крові виявлено відсутність ферменту глюкоцереброзидази. Для якої патології це характерно?

А.Хвороба Тея-Сакса;

В.Хвороба Гоше;

С.Хвороба Гірке;

Д.Хвороба Помпе;

Е.Хвороба Німана-Піка.

 

Завдання на усний контроль

1. Охарактеризувати причину виникнення, клінічні симптоми, порушення обміну речовин при цукровому діабеті.

2. Охарактеризувати причину виникнення, клінічні симптоми, порушення обміну речовин при гіперпаратиреозі.

3. Охарактеризувати причину виникнення, клінічні симптоми, порушення обміну речовин при гіперфункції кори надниркових залоз.

4. Охарактеризувати причину виникнення, клінічні симптоми, порушення обміну речовин при гіперфункції щитовидної залози.

5. Охарактеризувати причину виникнення, клінічні симптоми, порушення обміну речовин при гіпофункції щитовидної залози у дорослих і дітей.

6. Охарактеризувати причину виникнення, клінічні симптоми, порушення обміну речовин при гіпофункції кори надниркових залоз.

7. Охарактеризувати причину виникнення, клінічні симптоми, порушення обміну речовин при нецукровому діабеті.

8. Охарактеризувати причину виникнення, клінічні симптоми, порушення обміну речовин при стероїдному діабеті.

9. Охарактеризувати біохімічні зміни та клінічні прояви гіпо- та гіперпродукції соматотропіну.

10. Охарактеризувати біохімічні зміни та клінічні прояви гіпо- та гіперпродукції АКТГ.

11. Охарактеризувати біохімічні зміни та клінічні прояви гіпо- та гіперпродукції ТТГ.

12. Охарактеризувати біохімічні зміни та клінічні прояви ускладнень цукрового діабету.

13. Охарактеризувати причину виникнення, клінічні симптоми, порушення обміну речовин при базедовій хворобі.

14. Охарактеризувати причину виникнення, клінічні симптоми, порушення обміну речовин при Адісоновій хворобі.

15. Охарактеризувати причину виникнення, клінічні симптоми, порушення обміну речовин при гіпер- і гіпоальдостеронізмі.

 

1. Порушення синтезу гемоглобіну: причини, симптоми, біохімічні показники, які характеризують такі стани.

2. Жовтяниці: причини, симптоми, біохімічні показники, які характеризують такі стани.

3. Біохімічні показники плазми крові, що характеризують азотистий обмін, в нормі і за умов патології.

4. Порушення обміну білків та амінокислот у печінці: причини, симптоми, біохімічні показники, які характеризують такі стани.

5. Порушення обміну ліпідів у печінці: причини, симптоми, біохімічні показники, які характеризують такі стани.

6. Порушення обміну вуглеводів у печінці: причини, симптоми, біохімічні показники, які характеризують такі стани.

7. Порушення знешкоджуючої функції печінки: причини, симптоми, біохімічні показники, які характеризують такі стани.

8. Захворювання м'язів: причини, симптоми, біохімічні показники, які характеризують такі стани.

9. Захворювання кісток: причини, симптоми, біохімічні показники, які характеризують такі стани.

10. Порушення структури і обміну колагену: причини, симптоми, біохімічні показники, які характеризують такі стани.

11. Мукополісахаридози: причини, симптоми, біохімічні показники, які характеризують такі стани.

12. Захворювання сполучної тканини: причини, симптоми, біохімічні показники, які характеризують такі стани.

13. Захворювання міокарда: причини, симптоми, біохімічні показники, які характеризують такі стани.

14. Порушення процесів фільтрації у нирках: причини, симптоми, біохімічні показники, які характеризують такі стани.

15. Порушення процесів реабсорбції у нирках: причини, симптоми, біохімічні показники, які характеризують такі стани.

 

 

 

 


 


Банк завдань до модуля №3

медичний факультет (2012)

 

Рекомендуемые страницы:


Последнее изменение этой страницы: 2019-04-11; Просмотров: 40; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2020 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (1.166 с.) Главная | Обратная связь