Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии 


Тварині внутрішньовенно ввели концентрований розчин хлориду натрію, що зумовило зниження реабсорбції іонів натрію у канальцях нирок. Внаслідок яких змін секреції гормонів це відбувається?
А.Зменшення альдостерону

В. Зменшення натрійуретичного фактору

С. Збільшення альдостерону

D. Збільшення вазопресину

Е. Зменшення вазопресину

33. Після перенесення сепсису у хворої 27-ми років з’’явився бронзовий колір шкіри, характерний для аддісонової хвороби. Механізм гіперпігментації полягає в підвищенні секреції такого гормону:

А. Меланоцитстимулюючий

В. В-ліпотропний

С. Соматотропний

D. Гонадотропний

Е. Тиреотропний

 

Гормони статевих залоз

1. Ризик розвитку атеросклерозу у жінок менший, ніж у чоловіків. Це зумовлюється головним чином тим, що: 

A. Естрогени стимулюють синтез аполіпротеїнів високої густини 

B. Естрогени стимулюють синтез рецепторів ліпопротеїнів низької густини 

C. Естрогени інгібують синтез холестерину 

D. Жінки менше споживають тваринних жирів і холестерин 

Е. Жінки більше споживають рослинних олій 

2. У вагітної з терміном вагітності 10 тижнів установлена загроза викидня. Оберіть гормон, який призначають у такому випадку, щоб урятувати вагітність.

A.   Вазопресин

B.   Тестостерон

C.   Кортикостерон

D.   Окситоцин

E.    Прогестерон

3. На основі тестостерону і дигідротестостерону синтезовані препарати, які використовують при захворюваннях, що супроводжуються виснаженням, при переломах і т.д. Який ефект в дії цих препаратів максимально посилений в порівнянні з вихідними структурами? 

A. Андрогенний 

B. Естрогенний 

C. Анаболічний 

D. Катаболічний 

E. Амфіболічний 

4. Яка з наведених нижче ознак хімічної будови характерна для естрогенів:

 1. наявність двадцяти одного вуглецевого атома в структурі молекули;
 2. наявність кетонної групи біля 3-го атома вуглецю;
 3. наявність подвійного зв’язку між 4-м і 5-м атомами вуглецю;
 4. наявність дев’ятнадцяти атомів вуглецю в структурі молекули;
 5. ароматичний характер кільця А.

5. Який з вказаних нижче стероїдних гормонів проявляє добре виражену анаболічну дію:

 1. Кортизон;
 2. Гідрокортизон;
 3. Тестостерон;
 4. Прогестерон;
 5. Естрадіол.

6. У вагітної пацієнтки є загроза передчасних пологів. Різке підвищення якого гормону в сироватці крові при цьому можна встановити:

А. Тестостерону;

В. Пролактину;

С. Естріолу;

Д.  Прогестерону;

Е.  Альдостерону.

7.У чоловіка 62 років діагностовано аденому передмірхурової залози. Йому призначено приймати синестрол – синтетичний естрогенний препатат. Що, в першу чергу, обумовлює терапевтичний ефект цього препарату?

A. Зниження транскрипції

B. Гальмування трансляції

C. Порушення гліколізу

D. Блокування рецепторів тестостерону

E. Гальмування синтезу ЛПДНЩ

 

 

Гормони ШКТ. Ейкозаноїди

1.Для стимуляції пологової діяльності жінки лікар призначив простагландин Е2. З чого синтезується ця сполука? 

A. Фосфатидної кислоти 

B. Пальмітинової кислоти 

C. Стеаринової кислоти 

D. Арахідонової кислоти 

Е.Глютамінової кислоти 

2.Пацієнту 25 років з підвищеною схильністю до тромбоутворення було запропоновано тривале застосування невеликих доз ацетилсаліцилової кислоти як гальмівника біосинтезу тромбоксана А2. Вказаний терапевтичний ефект аспірину грунтується на його здатності до:

A.   Незворотного інгібування циклооксигенази

B.   Оборотного інгібування ліпооксигенази

C.   Індукції синтезу триацилгліцеролліпази

D.   Активації фосфоліпази А2

 1. Гальмування синтезу карнітин-ацилтрансферази

3. Для терапії гіпертонічної хвороби застосовують препарати – інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту – каптопріл, еналапріл, які запобігають синтезу 

A. ангіотензину II 

B. ангіотензину I 

C. реніну 

D. ангіотензиногену 

E. альдостерону та вазопресину 

4. Хворому на ревматизм лікар призначив аспірин як протизапальний засіб, який блокує синтез речовин, пов’язаних з запаленням. Субстратом синтезу цих речовин є?   

A. Холестерин.  

B. Арахідонова кислота. 

C. Треонін. 

D. Аланін. 

E. Гліцин. 

5. При дуоденальному зондуванні у пацієнта 38 років з діагнозом гострий дуоденіт виявлено зміни секреції бікарбонатів. З порушенням продукції якої біологічно активної речовини можуть бути пов’язані ці зміни?

A.   Серотонін

B.   Гістамін

C.   Секретин

D.   Холецистокінін

E.    Простагландини

6. Який фермент продукується в нирках, надходить в плазму і бере участь в синтезі гормону ангіотензину, що підвищує артеріальний тиск?

A.   Трипсин

B.   Катепсин

C.   Плазмін

D.   Ренін

E. Хімотрипсин

8. Тривале вживання великих доз аспірину викликає пригнічення синтезу простагландинів в результаті зниження активності фермента: 

A. Пероксидази 

B. 5-ліпоксигенази 

C. Циклооксигенази 

D. Фосфоліпази А2 

E. Фосфодіестерази 

9. Простагландини використовуються в клініці як терапевтичні засоби. Що є основою для їхнього синтезу? 

A. Пальмітинова кислота 

B. Фосфатидна кислота 

C. Арахідонова кислота 

D. Стеаринова кислота 

  Е. Глютамінова кислота

10. Який із гормонів за хімічною природою є похідним арахідонової кислоти? 

 1. Норадреналін
 2. Тироксин
 3. АКТГ.
 4. Простацикліни
 5. СТГ.

11. Який широковідомий “старий” препарат виявився інгибітором фермента, що синтезує простагландини з арахідонової кислоти і таким чином проявляє антизапальну дію?

A.   Морфін

B.   Пеніцилін

C.   Сульфаніламіди

Д.    Новокаїн

E.    Аспірин

12. Обмін арахідонової кислоти супроводжується утворенням біологічно активних сполук. Вкажіть одну з них, що є кінцевим продуктом ліпооксигеназного шляху.  

A. Тромбоксани 

B. Простагландини 

C. Простанова кислота 

D. Лейкотрієни 

E. Простацикліни 

13. До речовин, яким притаманні численні біологічні ефекти у різних тканинах, належать простагландини. Які речовини є попередниками простагландинів?

A.   Неетерифікований холестерин

B.   Глікопротеїни плазматичних мембран

C.   Насичені неетерифіковані жирні кислоти

D.   Полієнові жирні кислоти фосфоліпідів мембран

E.    глобуліни сироватки крові

14. При утилізації арахідонової кислоти по циклооксигеназному шляху утворяться біологічно активні речовини. Вкажіть їх.  

A. Лейкотрієни 

B. Біогенні аміни 

C. Соматомедини 

D. Простагландини 

E. Інсуліноподібі фактори росту 

15. Аспірин володіє протизапальною і анальгезуючоюм дією, тому що пригнічує біосинтез простагландинів. При цьому аспірин хімічно модифікує фермент, відповідальний за синтез простагландинів шляхом:

A.   Ацетилювання

B.   Метилювання

C.   Гідроксилювання

D.   Декарбоксилювання

E.    Дезамінування                                    

16.Яка сполука є попередником в синтезі простагландинів в організмі людини?

A. Олеїнова кислота

B. Пальмітинова кислота

C. Ліноленова кислота

D. Арахідонова кислота

E. Ліноленова кислота

17.З метою аналгезії можуть бути використані речовини, що імітують ефекти морфіну, але виробляються в ЦНС. Вкажіть їх.

A. Бета-Ендорфін.

B. Окситоцин.

C. Вазопресин.

D. Кальцитонін.

E. Соматоліберин.

18.Чоловік 42 років страждає ревматоїдним артритом До комплексу призначених йому лікувальних препаратів включений аспірин - інгібітор синтезу простагландинів. З якої кислоти утворюються простагландини?

A. Лінолевої

B. Нейрамінової

C. Ліноленової

D. Арахідонової

E. Пропіонової

19. Експериментатор показав, що додання гідрокортизону до культури клітин легень щурів приводить до підвищення активності ангіотензинперетворюючого   ферменту. Рівень якого гормону слід чекати підвищеним при цьому в організмі щурів?

A Естрону

B Тироксину

C Глюкагону

D Адреналіну

E Вазопресину

 

Біохімія плазми крові

1.Чоловік 50 років звернувся до лікаря зі скаргами на задишку, що виникала після фізичного навантаження. Клінічне обстеження виявило анемію та наявність парапротеїну в зоні гамма-глобулінів. Який показник у сечі необхідно визначити для підтвердження діагнозу мієломи?

A. Білок Бенс-Джонса

B. Білірубін

C. Гемоглобін

D. Церулоплазмін

E. Антитрипсин

2.У людини, що виконувала важку фізичну роботу в умовах підвищеної температури навколишнього середовища, змінилась кількість білків плазми крові. Що саме має місце у даному випадку?

A. Диспротеїнемія

B. Відносна гіперпротеїнемія

C. Парапротеїнемія

D. Абсолютна гіпопротеїнемія

Е.Абсолютна гіпепротеїнемія

3.Жінка 62-х років скаржиться на частий біль у ділянці грудної клітки та хребта, переломи ребер. Лікар припустив мієломну хворобу (плазмоцитому). Який з перерахованих нижче лабораторних показників буде мати найбільше діагностичне значення?

A.   Протеїнурія

B.   Гіпоглобулінемія

C.   Парапротеїнемія

Д. Гіпопротеїнемія

Е. Гіперальбумінемія

4.У хворого з цирозом печінки відмічена схильність до тромбозів. У крові виявлено значне підвищення фракції g-глобулінів та ШОЕ, осадові проби неоднозначні. При зберіганні сироватки при температурі 40°С в ній з’явився желеподібний осад. З появою яких білків пов’язана зміна фізико-хімічних властивостей крові? 

A. Кріоглобулінів 

B. С-реактивного білку 

C. Білка Бенс-Джонса 

D. a2-мікроглобуліну 

E. a-фетопротеїну 

5. Визначення залишкового азоту крові має значення для діагностики захворювань нирок, серця і судин, печінки тощо. Що називають залишковим азотом крові ?

A. азот сечовини крові

B. азот білків крові

C. азот амінокислот крові

D. азот всіх безбілкових азотовмісних речовин крові

E. азот креатину і креатиніну крові

6. Електрофоретичне дослідження сироватки крові хворого пневмонією показало збільшення одної з білкових фракцій. Вкажіть її:

A.   Альфа-1-Глобуліни.

B.   Альбуміни.

C.   Гама-глобуліни.

D.   Альфа-2-Глобуліни.

E. Бета-Глобуліни.

7. Жінка 55 років скаржиться на тошноту, важкість у правому підребер’ї. Спостерігається набряк рук, повік, ніг. Результати дослідження крові: гіпоальбумінемія, гіперглобулінемія. Імовірною причиною набряків є порушення: 

A. Кислотно- основного стану 

B. Буферної ємності крові 

C. Детоксикаційної функції печінки 

D. Онкотичного тиску крові 

E. Транспортної функції крові 

8.У хворої 38 років ревматизм в активній фазі. Визначення якого з наступних лабораторних показників сироватки крові має діагностичне значення при даній патології?

A.   Трансферину

B.   Сечової кислоти

C.   Сечовини

D.   Креатиніну

E.    С-реактивного білка

9. У пацієнта спостерігаються набряки м’яких тканин, виявлено гіпопротеїнемію. Зниження концентрації якого білку плазми крові приводить до такого стану?.

A. Ліпопротеїнів

B. Гаптоглобіну

C. Бета-глобулінів

D. Альбуміну

E. Імуноглобулінів

10. При аналізі крові в хворого концентрація альбуміну складає 2,8 г/л, підвищена концентрація лактатдегідрогенази 5 [ЛДГ 5]. Захворюванню якого органу відповідає цей аналіз?

A.   Серце

B.   Нирки       

C.   Печінка

D.   Легені

E. Селезінка

11. 39-річний чоловік потрапив до лікарні швидкої допомоги з ознаками нефротичного синдрому. Які зміни білкових фракцій крові обумовлюють онкотичні набряки? 

A.  Зниження альфа-1-глобулінів 

B. Підвищення бета-глобулінів 

C. Зниження альбумінів 

D. Зниження гамма-глобулінів 

E. Підвищення альфа-2-глобулінів 

12. Хворий з обширним опіком скаржиться на загальну слабість, блювоту. Залишковий азот становить 55 ммоль/л. Який тип азотемії у хворого? 

A. Ретенційна 

B. Ретенційна ниркова 

C. Продукційна 

D. Ретенційна позаниркова 

E. Продукційна відносна 

13. У хворого С. діагностовано мієломну хворобу. Загальний білок крові - 180 г/л. Такий рівень білка ймовірний за рахунок:

A.   Трансферину

B.   Альбумінів

C.   Гаптоглобіну

D.   Імуноглобулінів

Е. Білка Бенс-Джонса

14. У чоловіка 32 років, хворого на пневмонію, спостерігається закупорка мокротою дихальних шляхів. Як буде змінюватись кислотно-лужна рівновага крові? 

A. Метаболічний ацидоз 

B. Респіраторний алкалоз 

C. Респіраторний ацидоз 

D. Метаболічний алкалоз 

E. Кислотно-лужна рівновага в нормі 

15. У хворого встановлено наявність дихального алкалозу. Який механізм розвитку такого алкалозу?

A.   Дихальний алкалоз виникає при неправильній корекції метаболічного ацидозу, що призводить до збільшення лужного резерву крові.

B.   Ця форма алкалозу виникає в результаті накопичення в організмі аміаку та ін. лужних продуктів.

C.   Дихальний алкалоз виникає при витратах значної кількості кислих еквівалентів (наприклад при рвоті).

D.   Механізм дихального алкалозу полягає у накопиченні лужних продуктів у тканинах (наприклад, при тетанії) в результаті зменшення вентиляції легенів.

E.    Дихальний алкалоз виникає внаслідок посиленої вентиляції легенів, що супроводжується швидким виділенням СО2 та розвиком гіпокапнії.

16. У немовляти внаслідок неправильного годування виникла виражена діарея. Одним з основних наслідків діареї є екскреція великої кількості бікарбонату натрію. Яка форма порушення кислотно-лужного балансу має місце у цьому випадку?  

A. Метаболічний ацидоз  

B. Метаболічний алкалоз 

C. Респіраторний ацидоз 

D. Респіраторний алкалоз 

E. Не буде порушень кислотно-лужного балансу  

17. У хворого при лабораторному аналізі виявлено зниження рН крові та вмісту бікарбонатних іонів (лужний резерв крові), зростання вмісту молочної, піровиноградної та ацетооцтової кислот в крові та сечі. Який тип порушення кислотно-основної рівноваги спостерігається? 

A. Метаболічний ацидоз 

B. Респіраторний ацидоз  

C. Метаболічний алкалоз 

D. Респіраторний алкалоз  

E. Дихальний алкалоз

18.При гострих дихальних та некротичних процесах в плазмі крові з"являється "білок гострої фази", визначення якого має діагностичне значення. Який це білок?

A. С-реактивний білок

B. Кріоглобулін

C. Фібронектин

D. Альфа-2 - макроглобулін

E. Альфа-1 - антитрипсин

19.Після операції на ШКТ та тривалому лікуванні у пацієнта спостерігається слабкість, значна втрата ваги. Які зміни у білковому складі плазми крові слід очікувати?

A Збільшення β-глобулінів

B Збільшення α-глобулінів

C Зниження альбумінів

D Поява С-реактивного білка

E     Підвищення трансферина

20.Лікарю необхідно оцінити ризик виникнення атеросклерозу у пацієнта. Які показники ліпідного обміну є найбільше інформативними для цього?

A Бета-ліпопротеїни та альфа-ліпопротеїни

B Хіломікрони та тригліцериди

C Загальні ліпіди та тригліцериди

D Тригліцериди та пре-бета-ліпопротеїни

E Фосфоліпіди та жирні кислоти

21.При інфекційних захворюваннях в крові спостерігається абсолютна гіперпротеїнемія. За рахунок збільшення вмісту якої білкової фракції відбуваються такі зміни:

A α1-глобуліни

B Альбуміни

C γ-глобуліни

D β-глобуліни

E α2-глобуліни

22.При різних патологіях у крові з’являються так звані аномальні білки, які у здорових людей не виявляються. Вкажіть білок “гострої фази захворювання”

A Церулоплазмін

B Кріоглобулін

C С-реактивний білок

D Трансферин

E Гаптоглубін

23.У хворого гострим панкреатитом виникає загроза некрозу підшлункової залози, що супроводжується надходженням у кров і тканини активних панкреатичних протеїназ і розщеплення тканинних білків. Які захисні фактори організму можуть інгібувати ці процеси?

A 2 – макроглобулін, 1- антитрипсин

B Імуноглобуліни

C Кріоглобулін, інтерферон

D Церулоплазмін, трансферин

E     Гемопексин, гаптоглобін

24.У хворого спостерігаються геморагії, в крові знижена концентрація протромбіну. Недостатність якого вітаміну призвела до порушення синтезу цього фактору згортання?

A Вітамін С

B Вітамін А

C Вітамін Д

D Вітамін. К

E Вітамін Є

25.Вираженна гіпопротеінемія (30-40 г/л) є причиною набряків. Вкажіть білок плазми крові, концентрація якого при цьому знижена.

A Альбумін.

B Ліпопротеїн.

C Глобулін.

D Церулоплазмін.

E Трансферин.

26.Кров, отримана у хворого ревматизмом, після стояния при кімнатній температурі (+200С) набула консистенції желе. Це зв'язано з наявністю в крові:

A ліпопротеїнів

B С-реактивного білка

C парапротеїнів

D інтерферону

E кріоглобулінів

27.Підтримка кислотно-основного балансу крові забезпечується буферними системами. До буферних систем крові не відноситься:

A фосфатна

B бікарбонатна

C аміачна

D гемоглобінна

E білкова

Рекомендуемые страницы:


Последнее изменение этой страницы: 2019-04-11; Просмотров: 69; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2020 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.023 с.) Главная | Обратная связь