Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии 


Біохімія сполучної тканини
1.Жінка 30 років хворіє близько року, коли вперше з’явились болі в ділянці суглобів, їх припухлість, почервоніння шкіри над ними. Попередній діагноз ревматоїдний артрит. Однією з вірогідних причин цього захворювання є зміна в структурі білка сполучної тканини:

A.   Колагена

B.   Муцина

C.   Міозина

D.   Овоальбуміна

E. Тропоніна

2.При гіперфункції кори надниркових залоз спостерігається потоншення шкіри та кровоносних судин, остеопороз. Причиною цього може бути:  

A. Зниження синтезу глікогену

B. Підвищений синтез глікозаміногліканів 

C. Пригнічення синтезу гліколіпідів 

D. Пригнічення синтезу глікозаміногліканів і колагену 

   E. Пригнічення синтезу нуклеопротеїнів 

3. Відомо, що синовіальна рідина зменшує тертя суглобових поверхонь. При ревматизмі чи артриті її в’язкість знижується внаслідок деполімеризації такої речовини : 

A. Альбуміну

B. Глікогену 

C. Колагену 

D. Гепарину 

E. Гіалуронової кислоти

4. У хворого з системною склеродермією посилений як біосинтез колагену,так і його розпад. Концентрація якої амінокислоти збільшиться в сечі цього хворого?  

A. Лізину

B. Оксіпроліну

C. 5-Окситриптофану 

D. Серину 

Е.Діоксифенілаланіну

5. Колаген є основним білком сполучної тканини, що відіграє важливу роль у процесі остеогенезу. Недостатність якого вітаміну порушує синтез колагену на стадії посттрансляційної модифікації (гідроксилювання)? 

 1. А
 2. С
 3. Д
 4. В6
 5. К

6. В організмі семирічної дівчинки виявлена недостатня кількість міді. Зростає вірогідність розриву еластичних волокон, в яких відсутній десмозин та ізодесмозин. Це зумовлюється зниженням активності мідьвмісного ферменту:

A.   Цитохромоксидази

B.   Пролінгідроксилази

C.   Лізилоксидази

D.   Еластази

E.    Пептидази

7. Який фермент необхідний для перетворення проколагену у колаген шляхом гідроксилювання залишків проліну до 4 – гідроксипроліну? 

A. Mn2+ - аскорбатзалежна пролінгідроксилаза 

B. Mg2+ - аскорбатзалежна пролінгідроксилаза 

C. Cu2+ - аскорбатзалежна пролінгідроксилаза 

D. Fe2+- аскорбатзалежна пролінгідроксилаза 

E. Ca2+ - аскорбатзалежна пролінгідроксилаза 

8.Які білки міжклітинного матриксу завдяки зв’язуванню з іншими компонентами міжклітинного простору та рецепторами поверхні клітин різних типів відіграють роль молекулярного клею, забезпечуючи структурну організацію тканин?

A.   Протеоглікани

B.   Фібриногени

C.   Колагени

D.   Еластини

E. Фібронектини

9. Порушення структури колагенових волокон при недостатності в організмі вітаміну С зумовлюється тим, що він є кофактором:

A. Колагеназ

    B.   Лізингідроксилази і лізиноксидази

C.   Глікозилтрансфераз

D.   Проколагенпептидаз

E.    Лізингідроксилази і пролінгідроксилази

10.У вагітної віком 28 років, досліджували ферменти в клітинах амніотичної рідини. При цьому виявилась недостатня активність β-глюкуронідази. Який патологічний процес спостерігається ? 

A. Ліпідози

B. Глікогенози 

C. Аглікогенози 

D. Колагенози  

E.Мукополісахародози 

11. Хворому із розірваним сухожиллям м’яза стопи лікар в комплексне лікування призначив також аскорбінову кислоту, яка сприятиме утворенню зрілого колагену шляхом гідроксилювання залишків деяких амінокислот. Які амінокислоти зазнають таких змін ?  

A. Триптофан, треонін 

B. Фенілаланін, гліцин 

C. Валін, лейцин 

D. Пролін, лізин 

E. Гістидин, аргінін

 12.  У дитини 0,5 року, виявлені симптоми ураження опорно-рухового апарату, деформації кінцівок, вісцеральну кардіотонію. Аналіз сечі показав значну ексекрецію глікозаміногліканів. Наявність якогї спадкової хвороби можна припустити у дитини? 

A. ліпідозу 

B. глікозидозу 

C. порфирії 

D. мукополісахаридозу 

E. сфінгоміелінозу 

13.Гіповітаміноз С приводить до зменшення утворення органічного матрикса, затримці процесів ремінералізації, порушенню синтезу колагену, тому що цей вітамін бере участь у процесах:

A.   Гідроксилювання проліну і лізину

B.   Карбоксилювання проліну

C.   Карбоксилювання лізину

D.   Гідроксилювання проліну

E.    Гідроксилювання лізину

14. До фібрилярних елементів сполучної тканини належать колаген, еластин та ретикулін. Вкажіть амінокислоту, яка входить тільки до складу колагену, і визначення якої у біологічних рідинах використовується для діагностики захворювань сполучної тканини.

A.   Лізин

B.   Пролін

C.   Гліцин

D.   Гідроксипролін

E.    Гідроксилізин

16. При обстеженні хворого виявлена характерна клініка колагенозу. Вкажіть, збільшення якого показника сечі характерне для цієї патології.  

 1. Аргінін.
 2. Глюкоза.
 3. Мінеральні солі.
 4. Гідроксипролін.
 5. Солі амонію.

17. Після загоєння рани на її місці утворився рубець. Яка речовина є основним компонентом цього різновиду сполучної тканини? 

A.  Коллаген 

B. Еластин  

C. Кератансульфат 

D. Хондроїтинсульфат 

E. Гіалуронова кислота

18. Залишки десмозину та ізодесмозину в еластині утворюються з амінокислотних радикалів наступних амінокислот

A.   Орнітину

B.   Гліцину

C.   Проліну

D.   Лізину.

E.    Гідроксилізину.

19. У хворого з нирковою недостатністю виявлене різке зниження вмісту натрію в сироватці крові. Відзначаються бліді рихлі набряки обличчя, що з'являються в ранковий час. Яка речовина, що входить у міжклітинний матрикс сполучної тканини, зв'язує іони натрію, що надходять із кровоносного русла? 

A. Гіалуронова кислота 

B. Колаген 

C. Еластин 

D. Проколаген 

E. Фібронектин

20. Який полісахарид (глікозаміноглікан) складає основу міжклітинної речовини сполучної тканини, скловидного тіла, синовіальної рідини, пуповини?

A.   Гепарин

B.   Хондроїтинсірчана кислота

C.   Кератансульфат

D.   Гіалуронова кислота

E.    Гепарансульфат

21. У хворого після загоєння опікових ран залишились шрами, рубці. Які з перерахованих ферментних препаратів доцільно застосувати для зменшення наслідків опіку?

A.   Гіалуронідазу, колагеназу

B.   Гіалуронідазу, амілазу

C.   Еластазу, стрептокіназу

D.   Трипсин, лізоцим

E.    Колагеназу, каталазу

22. Лікар-стоматолог визначив наявність у хворого ерітеми на слизовій оболонці твердого піднебіння, щоках, яснах, язику у вигляді еритематозних плям з різкими границями, навколо червоної кайми губ, які є характерними ознаками системної червоної вовчанки. Підвищення вмісту якої речовини у крові може бути патогномонічним для ураження сполучної тканини.

a. Сечової кислоти

b. Сечовини

c. Креатиніну

d. Гідроксипроліну

 1. Креатину

23. У дитини спостерігається деформація скелету, молочні зуби мають недостатньо звапняковілу емаль, у сечі встановлено наявність кератансульфату. Яке вроджене захворювання спостерігається? 

 1. Колагеноз
 2. Глікогеноз
 3. Сфінголіпідоз
 4. Мукополісахаридоз
 5. Муколіпідоз

24. Хворий з діагнозом хвороби Гюнтера (ураження сполучної тканини). Дослідження якого метаболіту крові та сечі є найбільш інформативним

A.   Креатин

B.   Індикан

C.   Сечовина

D.   Гідроксипролін

E.    Креатинін

25. У сироватці крові пацієнта виявлено підвищення концентрації оксипроліну, сіалових кислот, С-реактивного білка. Загострення якої патології найімовірніше у даного пацієнта?

A.   Ревматизм

B.   Ентероколіт

C.   Гепатит

D.   Бронхіт

E.    Панкреатит

26.У хворих на колагеноз має місце процес деструкції сполучної тканин. Зростання вмісту яких сполук в крові це підтверджує?

A. Вміст оксипроліну та оксилізину в крові

B. Вміст креатину та креатиніну

C. Активність ізоферментів ЛДГ

D. Активність трансаміназ

E. Рівень уратів у крові

27.У чоловіка 53 років діагностована хвороба Педжета. В добовій сечі різко підвищений рівень оксипроліну, що свідчить передусім про посилення розпаду :

А. Альбуміну

В. Кератину

С. Колагену

D. Еластину

Е. Фібриногену

28. Хвора 36 років страждає на колагеноз. Збільшення вмісту якого метаболіту найбільш вірогідно буде встановлено у сечі?

A. Оксипроліну

B. Iндикану

C. Креатиніну

D. Сечовини

E. Уробіліногену

29. При парадонтозі відбувається деструкція білкових та полісахаридних компонентів сполучної тканини. Який з наведених білків входить до складу сполучної тканини:

A. Церулоплазмін

B. Альбумін

C. Трансферин

Д. Колаген

E. Антитрипсин

30.  У сироватці крові пацієнта встановлено підвищення активності гіалуронідази. Визначення якого біохімічного показника сироватки крові дозволить підтвердити припущення про патологію сполучної тканини?

A. Сіалові кислоти

B. Білірубін

C. Сечова кислота

D. Глюкоза

E. Галактоза

31. У хворої 38 років ревматизм в активній фазі. Визначення якого з наступних лабораторних показників сироватки крові має діагностичне значення при даній патології?

A. Сечовини

B. Сечової кислоти

C. С-реактивного білка

D. Креатиніну

E. Трансферину

33. В якості антикоагулянтів використовують різноманітні речовини, в тому числі полісахарид природного походження, а саме:

A. Гепарин

B. Гіалуронова кислота

C. Дерматансульфат

D. Хондроітинсульфат

E. Декстран

35.У пацієнта, хворого на остеопороз, підвищений вміст гідроксипроліну. Які чинники могли привести до цього?

A Розпад колагену

B Розпад еластину

C Рівень альдостерону

D Деполімерізація гіалуронової кислоти

E Дефіцит біотину

36.Для проведення аналізу кров пацієнта відібрали у присутності гепарину. Цей антикоагулянт за хімічною структурою належить до:

A Триацилгліцеролів

B Простих білків

C Глікозамінгліканів

D Гемпротеїнів

E Фосфоліпідів

37.У пацієнта виявлено підвищений вміст в сечі оксипроліну. Отриманий результат вказує на патологію:

A Сполучної тканини

B Печінки

C Нирок

D М’язів

E Підшлункової залози

38.У хворого виявлено захворювання, яке пов’язане з деструкцією сполучної тканини (ревматизм), супроводжується підвищенням вмісту в сироватці крові:

A Загального білка

B Жовчних кислот

C Холестерину

D Сіалових кислот

E Глюкози

39.Спадкові захворювання - мукополісахаридози проявляються порушеннями обміну в сполучній тканині, патологією кісток та суглобів. Який показник аналізу сечі свідчить про наявність такої патології?

A Надмірна екскреція сечовини

B Надмірна екскреція амінокислот

C Надмірна екскреція глюкози

D Надмірна екскреція ліпідів

E Надмірна екскреція глікозамінгліканів

40.У процесі старіння спостерігається зменшення еластичність шкіри, кровоносних судин, погіршуються пружно-еластичні властивості хрящів, знижується репаративна здатність сполучної тканини. Причиною цього може бути:

A Збільшення ступеня гідратації протеогліканів

B Зростає вміст колагенових волокон

C Знижується кількість протеогліканів

D Зменшення вмісту глікогену в м’язах

E Збільшення кількості еластину

41. Чоловік 60 років скаржиться на біль у суглобах. У сироватці крові пацієнта виявлено підвищення концентрації С-реактивного білка та оксипроліну. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

A Ревматизм;

B Подагра;

C Гепатит;

D Оксалатурія;

E Поліартрит.

42. При огляді педіатром дитини 10 років, виявлено на шкірі множинні петехії, кровоточивість ясен. Яка основна причина вказаних симптомів?

A Порушення синтезу колагену

B Активація гіалуронідази

C Посилений розпад колагену        

D Не синтезується проколаген

E Нестача протеогліканів

Рекомендуемые страницы:


Последнее изменение этой страницы: 2019-04-11; Просмотров: 49; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2020 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.013 с.) Главная | Обратная связь