Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Сапалы білім беру дегеніміз не?КІРІСПЕ

1.«Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға – мұғалім» деп кім айтқан?

А. Стронг,Вард,Грант/2011/ 6 бет

2. «Оқушыларды тәрбиелеу, дамытуға бағытталған мұғалімнің сыныптағы күнделікті жұмысы оқыту үдерісі мен оқушылардың оқу нәтижелеріне оң ықпал етеді» деп кім айтқан? 6 бет

А.Варвер мен Моучад/2007/

3. «Конструктивті» қандай мағынада қолданылады?  А.Сындарлы 6 бет

4. Сындарлы теорияны оқытуға негізделген кең тараған тәсіл деген кім? 6 бет  А. Һати/2009/

5. Сындарлы оқытудың мақсаты не А. Оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамыту,алған білімдерін кез – келген жерде тиімді пайдалана алуын қамтамасыз ету. 6 бет

6. Оқыту туралы сындарлы түсінік нені талап етеді? А.Мұғалімнің өз сабақтарын оқушының идеясы мен білім-біліктілігін дамытуға ықпал ететін міндеттерге сай ұйымдастыруын талап етеді. 6 бет

7. Мұғалім қызметіндегі маңызды дүние не?   А. Жекелеген оқушылардың тақырыпты қабылдау ерекшеліктерін, түсінігін жетілдіру немесе жақсарту мақсатында лоармен жұмыс жүргізу қажеттігін ұғынуы, бірегей тәсілдермен меңгеретіндігін түсінуі. 7 бет

8.Психологтар «сенім» ұғымын немен байланыстырады?

А. Адамның іс-әрекетке бейімділігімен байланыстырады. 7 бет

9. Социологтар немен байланыс-тырады? А. Негізгі құндылық есебінде көрсетеді. 7 бет

10. «Білім беру сызбалары» неден құралады? 7 бет

 А.Сенім,көзқарас,шешім,іс-әрекет                        

11. Мұғалімнің сенімі туралы айтқан кім?  А.Пажарес/1992/          7 бет

12. Пажарес: мұғалімнің білім беру стильін таңдауында ненің ықпалы күштірек деп сендіреді?

А.Мұғалімнің білімділігінен гөрі сенімге негізделген ой-тоқтамдарының ықпалы күштірек деп сендіреді. 7 бет

13.Мұғалімнің сыныптағы іс-әрекеттеріне не әсер етеді?

А.Оқыту үдерісінде қалыптасқан көзқарастар                   7 бет

14.Мұғалім жұмысының тиімділігін анықтау өлшемдері қандай?

А.Жетістіктері, біліктілігі, оқыту үдерісі/оқыту әдістері/,оқыту нәтижесі/оқушының білім алуына ықпал етуі немесе барлық факторлардың жиынтығы. 8 бет.

15.Оқытуда қарастырылатын неше көзқарас бар А.2 8 бет                                                                    

16.Екі көзқарас қалай сипатталады?

А.Бірінші:оқушының жеке тұлға және әлеуметтік нысан ретіндегі келешегі

Екінші:білім берудің оқушы мен мұғалім арасындағы қарым –қатынас нәтижесі ретінде қарастырылуы. 8 бет

 

БАҒДАРЛАМАНЫҢ МАЗМҰНЫ

17.Құзырлы оқытудың маңызды факторы не?

А.Мұғалімнің оқушының тақырыптың мәнін өз бетімен меңгеруін түсінуі мен бағалай алуы болып табылады. 8 бет.

18. Шульманның «үш көмекші» деп атағаны не А.бас,қол,жүрек 8-9 бет

19.Шульман/2007/ мұғалімге тән қандай қасиеттерді көрсетеді?

А.Кәсіби түсінік,оқытудың тәжірибелік дағдылары,кәсіби тұтастық. 9 бет

20. Кәсіби түсінік немен байланысты?  А.Бас 8 бет

21. Қол немен байланысты айтылады? А. Оқытудың тәжірибелік дағдылары    9 бет                  

22. Жүрек немен байланысты қаралады? А.Кәсіби тұтастық 9 бет

23. Кәсіби түсінікте не талап етіледі А.Тұғырлы теориялық білімге негізделген және оқыту мен оқушылар туралы жеткілікті білім болуын талап етеді. /тәжірибені түсіну,дамыту, жетілдіру,зерттеулер нәтижелерін қалай қолдану керектігін білуді көздейді.      8 бет

24. Оқытудың тәжірибелік дағдыларына не жатады?

А.Ынталандыру,көтермелеу,шектеу,сабақтар кезеңдерін жоспарлау және оқушыларды бағалау           9 бет

25. Оқытудың тәжірибелік дағдыларында мұғалімге тән қандай белгілер талап етіледі?

А.Жұмыс жүргізу,демонстрациялау, түзету және оқытуды бағалау тәсілдері арқылы идеяларды түсіндіре білудің техникалық ,тәжірибелік дағдылары мен тәсілдерін білуді талап етеді. 9бет

26.Шульман ілімінде кәсіби тұтастықта мұғалімге тән қандай белгілер сипат алады?

А. Шыншыл,әділ,батыл,төзімді, оқушыларға аяушылық, мейірім және құрмет көрсете білетін адамдар. 9 бет27.Құзырлы мұғалім нені реттеп отырады? А. Оқушыларға,ортаға және ресурстарға лайықтап нақты кезеңде қолданылуы тиімді оқыту элементтерін.     9-бет

Білім алу дегеніміз не?

А. Қол жеткен нәтижелер және пайдалы тәжірибе        15 бет

43. Нұсқаулықта оқу нәтижелерінің неше санаты қарастырылады?

А. Бес            15 бет

44. Білім алу-білімнің сандық ұлғаюы ретінде қалай сипатталады? 15 бет А.Оның нәтижесі алынған ақпарат болып табылады. Негізгі міндет- «көп білу».                 

45. Білім алу есте сақтау ретінде қалай сипатталады? 15 бет

А. Нәтиже-қайта өндіруге болатын есте сақталған көлемді ақпарат.

46. Білім алу ақпарат жинақтау ретінде қалай сипатталады?

А.Нәтиже-есте сақталып,қажет болған жағдайда қолдануға да болатын факті, дағды және әдістердің айтарлықтай мөлшердегі жиынтығы. 15 бет

47. Білім алу-мағынаны ұғыну және оның мәнін анықтау ретінде қалай сипатталады?    15 бет

А.Нәтиже-оқушының пәннің құраушы бөліктері мен шынайы өмір арасындағы өзара байланыстарды анықтай алуы.            

48.Білім алу шынайылықты өзгеше түсіну және түсіндіру ретінде қалай көрінеді?   15 бет

А.Нәтижесі-әлемді өзгеше қырынан қарастыру арқылы танып-білу.

49. «Дүкенге саяхат жасап қайтуға» ұқсайтын оқыту үдерісінің тұжырымдамалары?  15 бет

А. Білім алу-білімнің сандық ұлғаюы. Білім алу есте сақтау. Білім алу ақпа-рат жинақтау ретінде тұжырымдама             

50.Психология саласында білім алу үдерісін зерттеушілердің неше тобы анықталды? А.Үш           16 бет

51. «Қалай білім алатынымызды» психология саласында зерттеуші-лер кімдер? А.Әлеуметтік психолог-тар,мотивациялық, афективті теоре-тиктер және когнитивті психологтар.          

52.Осы зерттеуші топтарды бейнелеу аналогиясы қалай аталады?А. Тауға көтерілу 16 бет

53. Біздің қалай оқитынымызды түсінуге бағытталған «теориялық экспедициялардың» негізгі бағыттары?А.1.Неврология,аффективтік теориялар, әлеуметтік психология және когнитивті психология 16 б сурет

54.Когнитивті теоретиктер нені зерттейді? А. Белгілі бір материалды қабылдауға қатысты адамдардың санасында болып жатқан үдеріс мәселелерін зерттейді. 16 бет

55.Когнитивті үдерістерге не жатады? А.Есте сақтау, қабылдау және зияткерлік пен оның даму кезеңдері 16-17 бет

56.1960 жылдары когнитивті психология әлемінде кімнің теорисы басымдыққа ие болды?

А.Жан Пиаженің ойлауды дамыту теориясы         17 бет

57.Пиаже нені анықтады?

А.Кеңістік,уақыт және сандық аспектілерді қамтитын дамудың жалпы кезеңдерін анықтады.        17 бет

58.Пиаже «жалпы қабілет»деп нені айтты? А. Жеке тұлғаларда бірдей дамитын зияткерлік қабілеттер. 17 бет

59.Пиаже нені зерттеді?                       17 бет А.Эпистемиялық субъектіні

60.Пиаже жаңа туған нәрестелердің білім алудың қандай үдерістеріне ие екені туралы болжады? 17 бет

А. Ассимиляция және бейімделу              

61.Пиаже когнитивті тетіктердің көріністері ретінде нені қарастырады? А.Тіл және графикалық, музыкалық бейнелер сияқты таңбалардың жүйесі. 17 бет

62.Гарднердің зияткерлік қырлары туралы зерттеулерінде нені болжайды?

А.Әр жүйенің өзіне тән шығу тегі болатындығын және олардың мәдени,уақыттық мәнмәтіндер жүйесінде қолданылуы елеулі ықпал ететінін болжайды.       17 бет

63.Зияткерліктің өзара байланысын басып көрсету мүмкін емес деп ондай дәлелдемелердің басым бөлігін жоққа шығарған кім?

А.Говард Гарднер/2006/    17 бет

64.Говард Гарднер зияткерліктің қырлары туралы не айтады?

А.субъектілер көп қырлы зияткерлікке ие деп есептеген. 18 бет

65.Зиатқа қатысты Роберт Стернберг ұсынған теория қалай аталады? А. «Үштік модель» 18 бет

66.Стернбергтің айтуынша,адами зияткерлік дегеніміз не? 18 бет

А.Адами зияткерлік-бұл «жеке тұлға өміріне қатысты шынайы ортаны бейімдеуге, іріктеуге және құруға бағытталған ой-әрекеті»/1985/               

Зияткерлік дегеніміз не?

А. Зияткерлік жалғыз да тұрақты ішкі қасиет болып табылмайды, керісінше ол қоршаған орта ықпалына бейім түрлі компоненттерден тұрады. 19 бет

МОДУЛЬ

124. Метатану деген не?

А. «Білім алудың қозғаушы күші». Индивид қалай ойлайтынын, оқитынын қадағалау,бағалау,бақылау және өзгерту қабілеті. 32 бет

125. білім алудың қозғаушы күші не? А. Метатану           32 бет

126. білім алуды үйрету негізі не?

А. Өз бетімен оқуды ойластыру, кейінгі оқу үдерісінде ойлаудың нәтижелерін саналы қолдану үдерісі.     32 бет      

127. Оқу үдерісінің пайдасын айқындайтын неше фактор бар?

А. Төрт          32 бет

128. бұл қалай аталады?

А. Білім алу қағидаттары 33 бет сурет

129.Оқу пирамидасы неше бөліктен тұрады? А. Жеті       34 бет сурет

130. оқушыларда «өзіндік мақсатты» қалыптастыру туралы кім айтқан?А. Чиксентмихан 34 бет

131.Раян мен Деки оқушы бойында қандай қасиеттерді айтты? А. Ішкі уәж       

132. «Мұзтаудың су бетіндегі бөлігіндей» ғана мәнге ие оқу ?

А. Тактикалық оқу қалай оқу керектігін үйретуде салыстырмалы түрде осындай мәнге ие. 35 бет

133. «тұйыққа тірелу» қандай мағына береді? А. Жаңаны білу жолындағы кезекті қадам. 35 бет

134. «Оқыту үшін бағалау» қандай үдеріс? 36 бет

А. Оқушылар уақыт кезеңінің ішінде өз білімдеінің деңгейін өзі бағалайтын, кейін мұғалімдермен бірге өзін-өзі жетілдіру жолындағы келесі қадамдар-ын айқындайтын үдеріс. 36 бет

135. «Оқу қоғамдасты» қандай ұғым? А. Оқушы да , мұғалім де білім алушылар. 36 бет

136. Жеке тұлғаға бағдарланған білім берудің басты идеясы не?

А. Оқушының қалай ойлайтынын әрі оқитынын қадағалау, бағалау , бақылау және өзгерту қабілетін дамыту. 37 бет.

137. оқуды даралаудың шешуші критерийі не?

А. Білімде тәуелсіздікті қамтамасыз ету. 37 б.

138. «Білім берудегі әңгімелесуді- қарым –қатынас жасаудың бірсарынды үдерісі емес,керсінше, идеялар екі жақты бағытта жүреді және осының негізінде оқушының білім алу үдерісі алға жылжиды» деп тұжырым жасаған кім?

А. Александр /2004/ 40 бет.

139. «Оқушылар білімді бірлесіп алуда немесе «пікір алмасуда» тең құқылы серіктестер болып табыла-ды» деген кім?А. Мерсер/2000/ 40б

140. Әңгімелесудің қай түрінде «Ой-пікірлерде үлкен алшақтық болады және әрқайсысы өз шешімдерінде қалады?»А. Әңгіме-дебат 40 бет.

141. Айтылған пікірлермен тыңдаушылардың әрқайсысының механикалық түрде келісе беруі әңгімелесудің қай түрінде байқалады?А. Топтық әңгіме 40 бет

142. «Қатысушылар сұрақ қояды және айтқандарын дәлелдейді, осылайша әңгімеде дәлелдеме көрінеді» әңгімелесудің қай түрі?

А. Зерттеушілік әңгіме 40 бет.

143. Орта бірлесуден гөрі, көп жағдайда бәсекелестікке бағытталған әңгімелесу түрі?

А. Әңгіме –дебат 40 бет.

144. Әңгімелесудің қай түрінде қарым-қатынас көбіне «Иә, бұл солай» не «Жоқ, олай емес» деген бағытта жүзеге асады?

А. Әңгіме-дебат 40 бет

145. Әңгіме білім алу мақсатында жүргізілгенімен, оған қатысушылар-дың өзгелер ұсынған қандай да болсын идеяларды төзімділікпен тыңдауы әңгімелесудің қай түрінде байқалады?А.топтық әңгіме 40 бет

146. әңгімелесудің қай түрінде қатысушылар бір-біріне сұрақтар қояды?А. Зерттеушілік әңгіме 40 бет

147. әңгімелесудің қай түрінде қатысушылардың келісімге ұмты-луы байқалады?Зерттеушілік әңгіме

148. ресурстарды біріктіруге бағытталған аздаған талпыныс жасалатын әңгіме түрі?

А. Әңгіме-дебат 40 бет.

149.Қай әңгімелесу үстінде әркім ақылға қонымды мәлімет ұсынады?А. Зерттеушілік әңгіме 40 150. әңгімелесудің қай түрінде әркімнің идеясы пайдалы ретінде бағаланғанмен, мұқият бағалау жүргізіледі?А. Зерттеушілік әңгіме 40

151. Мерсердің айтуынша, ұжымдық түсіну мен білім беруге қол жету асында табысты талқылауларда әңгімелесудің қай түрі басымдыққа ие?

А. Зерттеушілік түрі

152. Барнс пен Мерсердің айтуын-ша, мұғалімдердің оқушыларды әңгімеге тарту кезінде дамыту қажет болып табылатн әңгіменің түрі?

А. Зерттеушілік әңгіме 40 бет.

153. «БЖӘ моделі әңгімеге сыныпта бастама жасайтын және оны бақылап отыратын адам мұғалім болатын жағдайларды көрсетеді» деген кім?А. Мерсер 1995 41 бет.

154. Сұрақ қоюдың «Түрткі болу, сынақтан өткізу және қайта бағыттау» техникалары не үшін пайдаланылады?А. Оқушының білім алуын қолдау үшін 41 бет

155. Түрткі болу сұрақтары не үшін қажет?А. Жауап алу үшін және оқушының жауабын түзетуге көмектесу үшін қажет. 41 бет.

156. Сынақтан өткізу сұрақтары қалай қойылады?А. Оқушыларға толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетіндей етіп құрылуы қажет.

157. Қайта бағыттау сұрағы қалай құрылады? А. Мысалы, сұрақты басқа оқушыларға қайта бағыттау. «Көмектесе алатындар бар ма?» 41 б

158. Мұғалім сұрақ қойғаннан кейін оны қайталап немесе сол сұрақты өзге оқушыға басқаша қоймас бұрын 2 сек. Кідіретіні туралы анықтаған ғалымдар?

А. Харгривс және Гелтон  42 бет.

159. «Қалай оқу керектігін үйрету» модулі қандай үдеріске жатады?

А. Өзін –өзі реттеу үдерісі

160. Бұл үдерісте оқушылар нені дамытады?

А. Метатану үдерісі арқылы түсіну, бақылу және оқу тәжірибесіне қадағалау жүргізу қабілеттерін дамытады.

161. Балалардың саналы оқушы болып шығуының кілті неде?

А. Өзін-өзі реттеу мен метатану дағдыларын дамыту 44 бет.

Метатану дегеніміз не?

А. Когнитивтік үдерістерді білу,түсіну және реттеу не олар туралы ойлау, қатесін танып-білу және ойлауды реттеу. 44 б

163. «Метатану» термині оқушылар-дың саналы білім алуы мен ойлауын дамытуға ықпал ететін бірқатар үдерістерге қатысты қолданылады деген тұжырымды айтқан кім?А. Флейвелл/1976/ 44бет

164. «Өнімділік тапшылығы» туралы кім айтқан?А. Флейвелл 44б

165. Флейвелл «өнім тапшылығы» деп нені айтады?

А. Нұсқау берілмеген жағдайда оқушының уақытты өнімсіз пайдалануы, қабілеті жетіп тұрса да, тәсілдерді пайдаланбау. 44 бет.

166. Өз жұмыстарының нәтижесінде Флейвелл /1976/ метатануды өлшеу-дің неше құрылымын сипаттады?

А. Үш: 1.өзін оқушы деп білу 2.мақсаттар мен тапсырмаларды білу, түсіну және бағалау 3.тапсырманы орындауға қажетті стратегияларды білу. 44 бет.

167. Метатануды өлшеудің үш құрылымын сипаттай отырып, балалар метатануының монитор-ингі мен талдауының негізін анықтаған кім?А. Флейвелл 44 бет

168. Флейвеллдің бірінші өлшемі неге қатысты?А. Жеке білімге 44 бет

169. Екінші өлшемі неге бағыттал-ған?А. Тапсырмаға бағытталған 44 б

170. Үшінші құрылымды қалай анықтады? А. Тапсырмана орындауға қажетті білім мен тәсілдер мониторингі ретінде анықтады. 45 бет

171. Метатануды өлшеудің бірінші құрылымында Флейвелл нені анықтады?А. Оқушылардың өзінің оқуын саналы түрде сезінуі дамыған сайын басқа оқушылардың да өз оқуына қатысты таңдауы, күшті және әлсіз жақтары бар екендігі туралы метакогнитивті түсінігінің кеңейетіндігін анықтады.

 172. Екінші өлшемі нені қамтиды?

А. Екінші өлшем тапсырмаға бағытталған болып табылады және оқушының мақсаты мен тапсырмаларын білу, түсіну және бағалауды қамтиды. 44 бет

173.Метатану ұғымын бір оқушыға қатысты қалай қарастыруға болады?А. Табыс, ұмтылыс және тиімді тәсілдерді қолдану арасындағы негізгі байланысты қалыптастыратын болғандықтан, «қалай оқу керектігін үйрету» деп қарастыруға болады. 45б

174. Шанк пен Циммерман /1994/ таныған Метатанудың маңызды аспектісі не?А. Балалардың өз бетін-ше жұмыс істеу және даму ниеті. 45 б

175.Выготский дамытуға үлес қосқан білім беру теориясы?

А. Әлеуметтік – мәдени теория 45б

176. Жером Брунер «орман өсіру» деп атаған үдіріс?А. Оқудың дамуы барысында жетекшінің қолдау көрсетуінің түрі мен деңгейінің өзгеріп отыруы, сонымен бірге түрткі түрткі болу,бағытталушылық, дамудың тұжырымдамалық негіздерінің тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында түрленуі.45 бет.

Екінші элемент?

А. Оқушының проблемалар мен мақсаттарды өздігінен айқындауы. 46

182. Өздігінен реттелетін білім алудың үшінші элементі?

А. Проблеманы шешу мен мақсатқа жеті үшін әдіс-тәсілдерді өздігінен таңдауы. 46 бет

183. «Жағдаяттық тану» негізі?

А. Балалардың тәжірибесінің мәдениеті мен құндылығы оқу үдерісінің тиімділігін айқындайтын маңызды мәнмәтін деп қабылдануында. 46 бет.

184. «Оқушы үнінің» белгілі жақтаушысы?

А. Джин Раддок 46 бет.

185. «Оқушы үні» негізі?

А. Оқушылардың білім беру мен білім алу туралы пікірлері 46 бет

186. Оқушылармен пікірлесудің мақсаты не? А. Қабылдаушының көзқарасы тұрғысынан алғанда оқудың не екендігін түсіну, жекелеген оқушылар мен топтар үшін оқуды қалай жақсарту. 

СТО 2 МОДУЛЬ

187. Релеванттық ақпараттар жинауды қамтитын мдуль?

А. Сыни тұрғыдан ойлау 49 бет.

188. кепілдендірілген шешімдер мен жинақталған қорытындылар қай модульде көрінеді?

А. Сыни тұрғыдан ойлау 49 бет

189. Ауқымды тәжірибе негізінде болжамдар мен ұсыныстарды қайта қарауд қамтылатын модуль?

А. Сыни тұрғыдан ойлау 49 бет.

190. сыни тұрғыдан ойлаудың дағдылары?

А.бақылау,талдау,қорытынды,интерпретация 49 бет.

191.Диалогтің бес үлгісін анықтаған кім? А. Александр        50 бет.

192. Дәлеледеме қалай сипаттала-ды?А. Идея мен мүмкіндіктерді алға жылжыту және келісу 51 б

Пайым деген не?

 А. Дәлелдердің деңгейі мен маңызын мойындау; балама жорамалдар мен мүмкіндіктердің орынды екендігін немесе артықшылығын мойындау. 54

208. Тәртіп қалай сипатталады?

А. Тиянақты, нақты және жан-жақты болу 54 бет

209. Өзіндік сана- сезім деген не?

А. Өзіміздің эмоциямыз бен көзқарасымызды, сеніміміз бен болжамдарымыздың субъективті екенін сезіну. 54 бет.

210. Сыни тұрғыдан ойлайтын оқушыларға тән қасиеттер?

А. Белсенді болады, ештеңеге сенбейді, жаңашыл идеялар мен келешекке ашық болады. 54 бет.

БАҒАЛАУ 3 МОДУЛЬ

211. формативтік және жиынтық мақсат арасындағы айырмашылық қай жылдардан бастап белгіленген?

А. 1960жыл       56 бет.

212. формативті бағалау дегеніміз не?А. Білім беруді, әдістерді және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін жақсарту мүмкіндіктерін анықтауға арналған бағалау. 56 бет

213. жиынтық бағалау деген не?

А. Оқыту қорытындысын шығару,баға қою және сертификаттау мақсатында қойылатын бағалау. 56 бет

214. Бағалаудың басты мақсаттары қандай?А. Оқытудың қиындықтарын анықтау, кері байланыс, уәж, болжау мен сұрыптау, стандарттарды бақылау мен орындау, оқыту бағдарламасының мазмұнын және білім беру стилін бақылау. 56-57 бет.

215. Бақылау деген не?

А. Бағалайтын тұлғаның алынған мәліметтердің мәнін анықтауы. 58 бет.

Интерпретация деген не?

А. Логикалық қорытынды. 58 бет.

217. қорытынды қалай сипаттала-ды?А. Мәліметтерді интерпретация-лау негізінде бағалауды қамту.58 бет.

218. ОүБ –дың анықтамасы қандай?

А. Білім алушылар өздерінің білімнің қандай сатысында тұрғанын, қандай бағытта даму керектігін және қажетті деңгейге қалай жету керектігін анықтау үшін мәліметтерді іздеу және түсіндіру үдерісі. 58 бет.

219. мұндай анықтаманы Бағалау Реформасының Тобы қай жылы берді?А. 2002жылы 58 бет.

220. Оқытуды бағалаудың мақсаты не?А. Оқушы қазіргі уақытта не оқып білгенін жинақтау.58 бет

221. «Мәліметтер» деген не?

А. Оқушылар тобынан жүйелі түрде жиналатын балдар мен деңгейлер. 59

222. Үлгілік қателер талдауы қай кезде қолданылады?

А. Мұғалімдерде балалар мен деңгейлеуге негіз болған мәліметтерді алуға мүмкіндік бола бермейді, осы кезде сыртқы тестілеуде үлгілік қателер талдауын қолданады. 59б

223. «қара жәшік» ұғымы бағалау-дың қай түрімен байланысты?

А. Оқыту үшін бағалау 60 бет.

224. Оқытуды жақсартудың бес факторы?

1. оқушылармен тиімді кері байланысты қамтамасыз ету.

2. Оқушылардың өзіндік оқуға белсенді қатысуы

3.Бағалау нәтижелерін ескере отырып, оқытуды өзгерту.

4. Бағалаудың оқушылардың өзін-өзі бағалауы мен қызығушылығына едәуір ықпал ететіндігін мойындау, бұл өз кезегінде білім алуға түбегейлі түрде ықпал етеді. 60б

225. Оқушының өзін-өзі бағалауын дамыту құрылымы? А. Сұрақтың дұыс қойылуы,оқушымен бірге критерийлерді талдау. Сыныптасын және өзіе-өзі бағалау және кері байланысты қамтамасыз ету. 60 бет

ТАЛАНТЫ 5 МОДУЛЬ

226. Ең үздік оқушыларды анықтайтын өлшемдер?

А. Есте сақтау және білім, өз білімін жетілдіру, ойлау қабілетінің жылдамдығы, мәселені шешу, икемділік, күрделіге деген сүйіспеншілік, шоғырлану, ерте символдық белсенділік.73 бет

227. Осы өлшемдер туралы айтқан кім?А. Фриман /1998/ 73 бет

Акселерация деген не?

А. Оқушылардың оқу бағдарламасына сай тез дамуының бір түрі. 75 бет

229. Күрделендіру және акселера-ция модельдерін қолданған кім?

А.Эйр 75 бет

230. Эйр қолданған үш тармақ?

А. Мазмұнына өзгерістер енгізу, әдісті өзгерту, білім берудегі өзгерістер. 75

231. «Өзгертілген оқу жоспарының» әдістемесінің негізі?

А. Сыныпта ерекше қасиеттермен ерекшеленетін шағын топтарда орындалатын тапсырмалар дайындауға болады, бірақ топ құру кезінде оқушылар үшін тиімді оқыту үдерісін ұйымдастыру. 75 бет

ЖАС ЕРЕКШЕЛІК 6 МОДУЛЬ

Диавертентті ойлау не?

А.проблеманы шешетін субъектілердің кейбірі жаңа жоғары сапалы жұмыстарға негізделген креативті шешімдердің бастауы.      83 бет

293. Зияткерлік қабілет пен шығар-машылық бір-біріне тәуелсіз және шығармашылығы жоғары балада жоғары зияткерлік қабілет болуы да, болмауы да мүмкін деп есептеген кім?А. Валлах/1970/ 83-84б           

294. Шығармашылық үдерістің аса маңызды сипаттамасы не?

А. Мазмұнын жылдам түсіну  84 бет

295. Балаларға көп идеялар өндіруге және өзін-өзі бағалаудың келесі езеңіне ауысуына не себеп?

А. Ересектердің көптеген идеяларды бағалай алмауы.84 бет

КӨШБАСШЫЛЫҚ 7 МОДУЛЬ

296.кәсіби біліктілікті түсіну тәсіл-дері?А. Ұжымдық және кешендік 87б

297. Дамыту бойынша жүргізілетін жұмыс нені қамтиды?

А. Басқаларды серіктестікке тарту, рефлексия және өзін-өзі бағалауға қатыстыратын тапсырмалар. 88 бет

298. Дамыту жұмыстарындағы алғашқы қадам?

А. Әрбір маңызды шешімдерді талап ететін құндылықтар мен мәселелерді анықтау 88 бет  

299. Келесі қадам?

А. Өзгерістер бағдарламасы жөнінде әріптестерінің кеңестері.  88 бет

300. Дамыту жұмыстарының кезеңдері:

1-кезең. Құндылықтарды анықтау

2-кезең. Кәсіби міндеттерді анықтау

3-кезең. Дамыту бағдарламасын құруға арналған келісім мен кеңестер

4-кезең.Атқарылатын жұмыстардың жоспарын құру.

5-кезең. Атқарылатын жұмыстардың жоспарын құруға арналған келісім мен кеңестер.

6-кезең. Зерттеуге негізделген көшбасшылықты дамыту бойынша жұмыс.

7-кезең. Кәсіби білімдердің дамуына жәрдемдесуге ықпал ететін желілік қоғамдастықтағы жұмыс. 88 бет

301. Сапалы даму жұмсына не жатады?

А. Жаңа технологияларды сынақтан өткізу, бағалау, талқылау және шолу жатады. 88 бет 82. Даму жұмысының практикалық нәтижелері?

А. Тәжірибедегі өзгерістер, жақсартулар, оқыту мен білім берудің жақсартылған әдістері.    88 бет

302. Мұғалім көшбасшылығының міндетті қыры не?

А. Оптимизмге ынталандыру. 89 бет

303. Кәсібилік ұғымның діңгегі?

А. Зерттеу жүргізе білу қабілеті, яғни басқалар солай болуы тиіс деп қабылдаған ерекше жағжайларда да сұрақ қоя білу.

304. Зерттеу жүргізу үдерісіндегі бірінші қадам?

А. Саналы түрде жауапкершілік алу.

305. Зерттеудің екінші қадамы?

А. Сұрақтар мен жауаптар.

306. Үшінші қадам?

А. Тәжірибенің мәнін түсіну. Деректер мен талдау.   

307. Төртінші қадам?

А. Жаңа жетілдірілген сұрақтар.

308. Бесінші қадам?

А. Тәжірибе негізіндегі сабақтар

 

КІРІСПЕ

1.«Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға – мұғалім» деп кім айтқан?

А. Стронг,Вард,Грант/2011/ 6 бет

2. «Оқушыларды тәрбиелеу, дамытуға бағытталған мұғалімнің сыныптағы күнделікті жұмысы оқыту үдерісі мен оқушылардың оқу нәтижелеріне оң ықпал етеді» деп кім айтқан? 6 бет

А.Варвер мен Моучад/2007/

3. «Конструктивті» қандай мағынада қолданылады?  А.Сындарлы 6 бет

4. Сындарлы теорияны оқытуға негізделген кең тараған тәсіл деген кім? 6 бет  А. Һати/2009/

5. Сындарлы оқытудың мақсаты не А. Оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамыту,алған білімдерін кез – келген жерде тиімді пайдалана алуын қамтамасыз ету. 6 бет

6. Оқыту туралы сындарлы түсінік нені талап етеді? А.Мұғалімнің өз сабақтарын оқушының идеясы мен білім-біліктілігін дамытуға ықпал ететін міндеттерге сай ұйымдастыруын талап етеді. 6 бет

7. Мұғалім қызметіндегі маңызды дүние не?   А. Жекелеген оқушылардың тақырыпты қабылдау ерекшеліктерін, түсінігін жетілдіру немесе жақсарту мақсатында лоармен жұмыс жүргізу қажеттігін ұғынуы, бірегей тәсілдермен меңгеретіндігін түсінуі. 7 бет

8.Психологтар «сенім» ұғымын немен байланыстырады?

А. Адамның іс-әрекетке бейімділігімен байланыстырады. 7 бет

9. Социологтар немен байланыс-тырады? А. Негізгі құндылық есебінде көрсетеді. 7 бет

10. «Білім беру сызбалары» неден құралады? 7 бет

 А.Сенім,көзқарас,шешім,іс-әрекет                        

11. Мұғалімнің сенімі туралы айтқан кім?  А.Пажарес/1992/          7 бет

12. Пажарес: мұғалімнің білім беру стильін таңдауында ненің ықпалы күштірек деп сендіреді?

А.Мұғалімнің білімділігінен гөрі сенімге негізделген ой-тоқтамдарының ықпалы күштірек деп сендіреді. 7 бет

13.Мұғалімнің сыныптағы іс-әрекеттеріне не әсер етеді?

А.Оқыту үдерісінде қалыптасқан көзқарастар                   7 бет

14.Мұғалім жұмысының тиімділігін анықтау өлшемдері қандай?

А.Жетістіктері, біліктілігі, оқыту үдерісі/оқыту әдістері/,оқыту нәтижесі/оқушының білім алуына ықпал етуі немесе барлық факторлардың жиынтығы. 8 бет.

15.Оқытуда қарастырылатын неше көзқарас бар А.2 8 бет                                                                    

16.Екі көзқарас қалай сипатталады?

А.Бірінші:оқушының жеке тұлға және әлеуметтік нысан ретіндегі келешегі

Екінші:білім берудің оқушы мен мұғалім арасындағы қарым –қатынас нәтижесі ретінде қарастырылуы. 8 бет

 

БАҒДАРЛАМАНЫҢ МАЗМҰНЫ

17.Құзырлы оқытудың маңызды факторы не?

А.Мұғалімнің оқушының тақырыптың мәнін өз бетімен меңгеруін түсінуі мен бағалай алуы болып табылады. 8 бет.

18. Шульманның «үш көмекші» деп атағаны не А.бас,қол,жүрек 8-9 бет

19.Шульман/2007/ мұғалімге тән қандай қасиеттерді көрсетеді?

А.Кәсіби түсінік,оқытудың тәжірибелік дағдылары,кәсіби тұтастық. 9 бет

20. Кәсіби түсінік немен байланысты?  А.Бас 8 бет

21. Қол немен байланысты айтылады? А. Оқытудың тәжірибелік дағдылары    9 бет                  

22. Жүрек немен байланысты қаралады? А.Кәсіби тұтастық 9 бет

23. Кәсіби түсінікте не талап етіледі А.Тұғырлы теориялық білімге негізделген және оқыту мен оқушылар туралы жеткілікті білім болуын талап етеді. /тәжірибені түсіну,дамыту, жетілдіру,зерттеулер нәтижелерін қалай қолдану керектігін білуді көздейді.      8 бет

24. Оқытудың тәжірибелік дағдыларына не жатады?

А.Ынталандыру,көтермелеу,шектеу,сабақтар кезеңдерін жоспарлау және оқушыларды бағалау           9 бет

25. Оқытудың тәжірибелік дағдыларында мұғалімге тән қандай белгілер талап етіледі?

А.Жұмыс жүргізу,демонстрациялау, түзету және оқытуды бағалау тәсілдері арқылы идеяларды түсіндіре білудің техникалық ,тәжірибелік дағдылары мен тәсілдерін білуді талап етеді. 9бет

26.Шульман ілімінде кәсіби тұтастықта мұғалімге тән қандай белгілер сипат алады?

А. Шыншыл,әділ,батыл,төзімді, оқушыларға аяушылық, мейірім және құрмет көрсете білетін адамдар. 9 бет

27.Құзырлы мұғалім нені реттеп отырады? А. Оқушыларға,ортаға және ресурстарға лайықтап нақты кезеңде қолданылуы тиімді оқыту элементтерін.     9-бет

Сапалы білім беру дегеніміз не?

А.Мұғалім бейнесімен танылатын сан алуан элементтер арасындағы байланыс. Оқушылардың, қоршаған орта және білім алу мүмкіндіктерінің бірлігі.    9 бет

29.Оқытудың сапасын неше тәсіл арқылы анықтауға болады?

А.Екі                                9 бет

30.Оқытудың сапасын анықтаудағы бірінші тәсіл қалай сипатталады?

А. Бағалау мұғалім жұмысының тиімділігін, оқушылармен өзара байланысының сипаты мен жиілігінанықтау мақсатында жүргізіледі.       9 бет                 

31.Екінші тәсіл қалай сипатталады?

А.Кәсіби міндеттерді жауапкершілікпен орындағаннан гөрі көбірек күш-жігерді талап ететін сапалы әрі табысты білім беруге ерекше көңіл бөледі. 9 бет

32.Әлеуметтік-сындарлылық тұрғыдан білім беруді түсіну «Білім беру мен білім алудың жаңа тәсілдері» негізінде жатыр деп айтқан кімдер?  12 бет

А.Выготский, 1978 және Вуд,1998                             

33. «Диалог негізінде оқыту және оқу» кімдермен байланысты ?12 бет

А.Мерсер,1995 және Александр,2008                        

34. «Қалай оқу керектігін үйрету» кімдермен байланысты қаралады?

А.Флавел,1976 және Выготский,1978 

35. «Қалай оқу керектігін үйрету» немесе метасана қалай сипатта-лады?

А.Оқушыларды оқуды өз бетінше жалғастыра алатын білім жинау жауапкешілігін түсінуге және оны өз мойнына алуға көмектесу. 12-13 бет

36. Сыни тұрғыдан ойлау дегеніміз не?  13 бет ойлау туралы ойлау

37.АКТ-ны білу дағдыларының негізінде не жатыр?

А. АКТ туралы білім, ақпаратты алу, бағалау,сақтау, өндіру, ұсыну,алмасу үшін қолдану және Интернет желісінде бірлескен жұмысқа қатысу үшін жеткізе білу.        13 бет

38. Инклюзивті тәсіл дегеніміз не?                 13 бет дарын

39. «Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқу» қай модульмен тығыз байланысты?

А. Талантты және дарынды балаларды оқыту модульі 14 бет

40. Әртүрлі жас шамасында өз-өзін бағалауға жауапкершілікті зерделеу-ді жүзеге асыратын модуль?

А. «Оқуды бағалау және оқыту үшін бағалау»                     14 бет.

41. «Білім беруді басқару және көшбасшылық» қай модульмен тығыз байланысты?

А. «Сыни тұрғыдан оқыту» модулімен байланысты           14 бет

Білім алу дегеніміз не?

А. Қол жеткен нәтижелер және пайдалы тәжірибе        15 бет

43. Нұсқаулықта оқу нәтижелерінің неше санаты қарастырылады?

А. Бес            15 бет

44. Білім алу-білімнің сандық ұлғаюы ретінде қалай сипатталады? 15 бет А.Оның нәтижесі алынған ақпарат болып табылады. Негізгі міндет- «көп білу».                 

45. Білім алу есте сақтау ретінде қалай сипатталады? 15 бет

А. Нәтиже-қайта өндіруге болатын есте сақталған көлемді ақпарат.

46. Білім алу ақпарат жинақтау ретінде қалай сипатталады?

А.Нәтиже-есте сақталып,қажет болған жағдайда қолдануға да болатын факті, дағды және әдістердің айтарлықтай мөлшердегі жиынтығы. 15 бет

47. Білім алу-мағынаны ұғыну және оның мәнін анықтау ретінде қалай сипатталады?    15 бет

А.Нәтиже-оқушының пәннің құраушы бөліктері мен шынайы өмір арасындағы өзара байланыстарды анықтай алуы.            

48.Білім алу шынайылықты өзгеше түсіну және түсіндіру ретінде қалай көрінеді?   15 бет

А.Нәтижесі-әлемді өзгеше қырынан қарастыру арқылы танып-білу.

49. «Дүкенге саяхат жасап қайтуға» ұқсайтын оқыту үдерісінің тұжырымдамалары?  15 бет

А. Білім алу-білімнің сандық ұлғаюы. Білім алу есте сақтау. Білім алу ақпа-рат жинақтау ретінде тұжырымдама             

50.Психология саласында білім алу үдерісін зерттеушілердің неше тобы анықталды? А.Үш           16 бет

51. «Қалай білім алатынымызды» психология саласында зерттеуші-лер кімдер? А.Әлеуметтік психолог-тар,мотивациялық, афективті теоре-тиктер және когнитивті психологтар.          

52.Осы зерттеуші топтарды бейнелеу аналогиясы қалай аталады?А. Тауға көтерілу 16 бет

53. Біздің қалай оқитынымызды түсінуге бағытталған «теориялық экспедициялардың» негізгі бағыттары?А.1.Неврология,аффективтік теориялар, әлеуметтік психология және когнитивті психология 16 б сурет

54.Когнитивті теоретиктер нені зерттейді? А. Белгілі бір материалды қабылдауға қатысты адамдардың санасында болып жатқан үдеріс мәселелерін зерттейді. 16 бет

55.Когнитивті үдерістерге не жатады? А.Есте сақтау, қабылдау және зияткерлік пен оның даму кезеңдері 16-17 бет

56.1960 жылдары когнитивті психология әлемінде кімнің теорисы басымдыққа ие болды?

А.Жан Пиаженің ойлауды дамыту теориясы         17 бет

57.Пиаже нені анықтады?

А.Кеңістік,уақыт және сандық аспектілерді қамтитын дамудың жалпы кезеңдерін анықтады.        17 бет

58.Пиаже «жалпы қабілет»деп нені айтты? А. Жеке тұлғаларда бірдей дамитын зияткерлік қабілеттер. 17 бет

59.Пиаже нені зерттеді?                       17 бет А.Эпистемиялық субъектіні

60.Пиаже жаңа туған нәрестелердің білім алудың қандай үдерістеріне ие екені туралы болжады? 17 бет

А. Ассимиляция және бейімделу              

61.Пиаже когнитивті тетіктердің көріністері ретінде нені қарастырады? А.Тіл және графикалық, музыкалық бейнелер сияқты таңбалардың жүйесі. 17 бет

62.Гарднердің зияткерлік қырлары туралы зерттеулерінде нені болжайды?

А.Әр жүйенің өзіне тән шығу тегі болатындығын және олардың мәдени,уақыттық мәнмәтіндер жүйесінде қолданылуы елеулі ықпал ететінін болжайды.       17 бет

63.Зияткерліктің өзара байланысын басып көрсету мүмкін емес деп ондай дәлелдемелердің басым бөлігін жоққа шығарған кім?

А.Говард Гарднер/2006/    17 бет

64.Говард Гарднер зияткерліктің қырлары туралы не айтады?

А.субъектілер көп қырлы зияткерлікке ие деп есептеген. 18 бет

65.Зиатқа қатысты Роберт Стернберг ұсынған теория қалай аталады? А. «Үштік модель» 18 бет

66.Стернбергтің айтуынша,адами зияткерлік дегеніміз не? 18 бет

А.Адами зияткерлік-бұл «жеке тұлға өміріне қатысты шынайы ортаны бейімдеуге, іріктеуге және құруға бағытталған ой-әрекеті»/1985/               

Зияткерлік дегеніміз не?

А. Зияткерлік жалғыз да тұрақты ішкі қасиет болып табылмайды, керісінше ол қоршаған орта ықпалына бейім түрлі компоненттерден тұрады. 19 бетПоследнее изменение этой страницы: 2019-04-01; Просмотров: 237; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2022 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.179 с.) Главная | Обратная связь