Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Характеристика навчально-методичного виданняДля характеристики навчального-методичного видання, ми розглянемо навчальний посібник під редакцією Я. І. Бедрія  «Основи екології та соціології», який віддруковано з готових діапозитивів видавничою фірмою «Афіша» у Львові, у 1999 році, обсяг якого, становить 210 сторінок.

Обраний нами посібник, починається з вихідних даних, до складу яких входить: відомості про авторів та інших осіб, які брали участь у створенні видання, а саме: рецензенти: В. Д. Бондаренко – професор, кандидат біологічних наук Українського державного лісотехнічного університету, С. І. Кукурудза – доцент, кандидат географічних наук Львівського державного університету ім. І. Франка, авторський колектив: Я. І. Бедрій, А. І. Кидисюк,   П. І. Огринський, М. М. Назарук, також містить міжнародний стандартний номер ISBN № 96695029-5-7, ще містить макет анотованої каталожної картки, та бібліографічний опис видання. На початку посібника міститься зміст, який займає три сторінки (Додаток Е).

Окремо виділеного вступу посібник не містить, але підпункт 1.1. першого розділу, має назву: «Вступ до екології», у ньому йдеться мова про те, чому саме виникло зацікавлення наукою про довкілля і що пройшовши навчальний курс з цієї дисципліни саме за цим посібником, ми зрозуміємо, як саме негативно людина впливає на довкілля, та як цьому зарадити (Додаток Ж).

В кінці посібника, два додатки: у першому – положення про Червону книгу України; у другому – Закон України: Про охорону навколишнього середовища від 25 червня 1991 року N 1264 – ХІІ, ВВР 1991, N 41, ст.. 546 із змінами і доповненнями внесеними Законом України від 5 травня 1993 року N 3180–ХІІ, ВРР 1993 р., N 26, ст.277, від 6 березня 1996 року N 81/96–ВР, Голос України від 9.04.96 року (Додаток З).

Також наприкінці посібника міститься, короткий словник термінів, у якому в алфавітному порядку, викладені всі терміни з поясненнями, які використовувалися у цьому виданні (Додаток И).

  Останнє, що зазначено у розглянутому нами посібнику, це список використаної і рекомендованої літератури, він дуже допоможе тим, хто захоче більше познайомитися з дисципліною, після проходження курсу, саме за цим навчальним посібником (Додаток К).

Ми охарактеризували усі три видання окремо, та якщо порівняти їх між собою, то можна зробити висновок, що у кожному з трьох видань, є вступна стаття, що ознайомлює читача з дисципліною, про яку в подальшому буде йти мова у книзі, загалом. Також у кожному з наведених вище видань, є список використаної, чи рекомендованої літератури, що дає можливість, глибше ознайомитися з вивчаючою дисципліною, чи окремими її галузями, для тих хто цього бажає. Ми звернули увагу і на те, що у виданнях є, як спільне так і відмінне, тобто розглянуте нами допоміжне та навчально-методичне видання, на відміну від учбово-методичного, має допоміжні покажчики, у допоміжному – це лінгвістичний коментар, який вирішує проблему не зрозумілості певних слів, а у навчально-методичному – це два додатки, та короткий словник термінів, що розмішені у кінці книги. Ми вважаємо, що в учбово-методичному виданні такі покажчики відсутні, через те,що видання такого роду, спрямовані на коло більш освічених з певної дисципліни читачів, саме на яких і спрямована методичка. Тому що, якщо проаналізоване нами навчально-методичне, та допоміжне видання спрямоване на більш широке коло читачів і використовується найчастіше у загальноосвітніх закладах, то у таких виданнях допоміжні покажчики необхідні, бо у таких книгах можуть зустрітися слова, відомі лише певному колу читачів. Що стосується вихідних відомостей, то найбільш ширше вони описані у хрестоматії, більш-менш нормально у методичних вказівках, але для навчального посібника, вони стали великим мінусом, тому що у ньому вони викладені мінімально, що не допустимо для навчального видання, на нашу думку, це видання дозволяється у навчальним закладах, лише через стислий та зрозумілий для учнів виклад інформації. А інформація викладена у учбово-методичних виданнях спрямована на спеціально підготовлене коло читачів, у даному випадку, на студентів економічної спеціальності і всі вжиті терміни у методичці повинні бути їм відомі, і не повинні мати додаткових пояснень.

 Последнее изменение этой страницы: 2019-04-01; Просмотров: 151; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2022 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.011 с.) Главная | Обратная связь