Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Координаційна рада з питань державної служби при Президентові Українирегіональної та кадрової політики Секретаріату Президента України

 

Рис. 5.3. Органи, що здійснюють управління державною службою

 

Необхідно зазначити, що правовий статус Головдержслужби змінювався.

Від 1994 p., коли її створили, служба була підзвітна і підконтрольна

Кабінетові Міністрів України, а від 2000 p., як наслідок

проведення реформи державної служби, цей орган виконавчої влади

є підзвітним і підконтрольним Президентові України.

 

Основними завданнями Головдержслужби України є:

- участь у формуванні та проведення разом з іншими державними органами єдиної державної політики у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

- забезпечення функціонального управління державною службою;

- прогнозування і планування потреби державних органів та їх апарату в кадрах;

- розроблення заходів щодо підвищення ефективності державної служби, координація і контроль за їх виконанням;

- здійснення методичного керівництва проведенням конкурсного відбору, атестації державних службовців і заходів, спрямованих на запобігання проявам корупції серед державних службовців;

- організація підготування, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців;

- координація роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади з керівниками державних підприємств, установ, організацій, пов'язаної з укладенням із ними контрактів, їх підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації;

- організація та координація заходів щодо проведення наукових досліджень із питань державної служби;

- розроблення типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців (Указ Президента України від .' жовтня 1999р. № 1272/99. «Про Положення про Головне управління державної служби України»).

З метою підвищення ефективності державної служби, її реформування згідно з вимогами Концепції адміністративної реформи було створено Координаційну раду з питань державної служби при Президентові України.

 

До складу ради входять: керівник Секретаріату Президента України - голова ради; Міністр Кабінету Міністрів України - заступник голови ради; начальник Головного управління державної служби України - заступник голови ради; Міністр юстиції України;

Міністр економіки України; Міністр праці та соціальної політики України; Міністр освіти і науки України; керівник Апарату Верховної Ради України; перший заступник Міністра фінансів України; президент Національної академії державного управління

при Президентові України; голова Фонду сприяння місцевому салі

опрядуванню України; керівник Головної служби регіональної та

кадрової політики Секретаріату Президента України; голова Національного

банку України; директор Департаменту кадрового забезпечення

та персоналу Секретаріату Кабінету Міністрів України, а

також по одному представнику Верховного Суду України, Конституційного

Суду України, Генеральної прокуратури України,

представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого

самоврядування, науковці.

 

Основними завданнями ради є:

 

- визначення способів, засобів і форм реалізації основних напрямів

державної політики у сфері державної служби, об'єднання

чусиль державних органів щодо підвищення її ефективності;

- розгляд проектів реформування системи державної служби

та підготовка пропозицій до плану заходів її впровадження, аналізу

і можливого коригування дій;

і 43

 

- розгляд проектів законів та інших нормативно-правових актів

із питань державної служби, служби в органах місцевого самоврядування,

кадрового забезпечення державної служби та державних

підприємств, установ, організацій;

- аналіз взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої

влади щодо реалізації кадрової політики та з питань державної

служби, підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності

цієї роботи;

- розгляд питань і пропозицій щодо оптимізації та вдосконалення

управління державною службою;

- аналіз стану та ефективності використання інтелектуального

і управлінського потенціалу держави, розроблення заходів щодо

стимулювання праці, посилення правових гарантій, матеріальної

та моральної захищеності державних службовців, а також удосконалення

адміністративної культури, підвищення відповідальності та запобігання проявам корупції серед державних службовців, посилення суспільної довіри до державної служби;

- аналіз стану та розгляд заходів з удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ і організацій,а також проведення наукових досліджень із питань державної служби;

- вивчення та розроблення пропозицій щодо впровадження вітчизняного та міжнародного досвіду з питань державного управління, державної служби, кадрового менеджменту (Указ Президента України від 21 березня 2000 р. № 473/2000 «Про Координаційну

раду з питань державної служби при Президентові України»).

У цілому ж необхідно вказати, що безпосереднє управління державною службою у конкретному державному органі здійснює також і керівник такого органу.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2019-04-01; Просмотров: 146; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2022 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.01 с.) Главная | Обратная связь