Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии 


Текстовий процесор Microsoft Word як найпоширеніший у світі
 

Класичний приклад найпоширенішого в світі текстового процесору - Microsoft Word з офісного пакету Microsoft Office. Він встановлений за приблизними оцінками на півмільярді комп'ютерів по всьому світі.

Microsoft Word (часто - MS Word, WinWord або просто Word) - це текстовий процесор, призначений для створення, перегляду й редагування текстових документів, з локальним застосуванням найпростіших форм таблично-матричних алгоритмів. Текстовий процесор, випускається корпорацією Mіcrosoft у складі пакета Mіcrosoft Offіce.

Mіcrosoft Word багато чим зобов'язаний Bravo - текстовому процесору з оригінальним графічним інтерфейсом, розробленому в дослідницькому центрі "Xerox PARC". Творець Bravo, Чарльз Сімоні покинув PARC в 1981 році. Тим же літом Сімоні переманив Броди, з яким разом працював над Bravo.

Перший випуск Word для MS-DOS відбувся наприкінці 1983 року. Він був погано прийнятий ринком, продажі знижувала наявність конкуруючого продукту - WordPerfect. Однак версія для Макінтоша, випущена в 1985 році, одержала широке поширення. Через два роки "Word 3.01 для Macіntosh" підсилив позиції (версія 3.0 була з помилками й швидко була замінена) [7, с.110].

Хоча MS-DOS і була текстовою операційною системою, позбавленою графічної оболонки, Word для DOS був першим текстовим процесором для ІBM PC, що був здатний відображати розмітку тексту, наприклад, напівжирний або курсивний текст у процесі редагування. Однак він все-таки не був у повному змісті WYSіWYG-редактором. Інші ж текстові процесори, такі як WordStar й WordPerfect, використовували простий текстовий екран з кодами розмітки, іноді текст був кольоровим.

Однак, оскільки в більшості програмних забезпечень під DOS застосовувалися власні важкозапам'ятовувані комбінації "гарячих клавіш" для кожної команди (наприклад, у Word'і для DOS збереження файлу виконувалося по комбінації ESC-T-S) і більшість секретарів уміли користуватися тільки WordPerfect, тому компанії досить неохоче переходили на конкуруючі з ним продукти, що мали порівняно невеликі переваги.

Перша версія Word для Wіndows, випущена в 1989 році, продавалася за ціною 500 доларів США. Вона демонструвала обраний компанією Майкрософт шлях розвитку: як і сама Wіndows, вона багато чого взяла від Macіntosh, і використала стандартні клавіатурні скорочення (наприклад, CTRL-S для збереження файлу). Після випуску в наступному році Wіndows 3.0 продажі поповзли вгору (Word 1.0 набагато краще працював з Wіndows 3.0, чим з більш старими версіями Wіndows x386 й Wіndows x286), головний конкурент - WordPerfect - не зміг випустити робочу версію під Wіndows, що стало для нього смертельною помилкою. Версія 2.0 затвердила WіnWord на позиції лідера ринку.

У Word для Macіntosh ніколи не було серйозних конкурентів, навіть незважаючи на наявність програм типу Nіsus, що надавала можливість виділення декількох незв'язних шматків тексту і незважаючи на думку багатьох користувачів про відсутність кардинальних розходжень між версіями 3.01, випущеної в 1987 році й версією 5.0, випущеною в 1991. Однак, версія 6.0 для Macіntosh, що вийшла в 1994 році, була багатьма сприйнята досить скептично. Це була перша версія без значних відмінностей у коді ядра між версіями під Wіndows і під Mac. Версія під Wіndows, що випливала за 2.0, була пронумерована як 6.0 для координації назви версій під різні платформи [15, с.122].

Наступні версії додавали можливості, що виходять за рамки простого текстового процесора. Інструменти малювання дозволяли виконувати примітивні операції верстки, такі як додавання графіки в документ, хоча, природно, спеціалізовані програми для верстки краще справляються із цими завданнями. Впровадження об'єктів, порівняння версій документа, мультимовна підтримка й багато інших можливостей були додані за наступні кілька років.

Сьогодні Міcrosoft Word є найбільш популярним з використовуваних текстових процесорів, що зробило його бінарний формат документа стандартом де-факто, і багато конкуруючих програм мають підтримку сумісності з даним форматом. Розширення". doc" на платформі ІBM PC стало синонімом двійкового формату Word 97-2000. Фільтри експорту й імпорту в даний формат присутні в більшості текстових процесорів. Формат документа різних версій Word міняється, розходження бувають досить тонкими. Форматування, що нормально виглядає в останній версії, може не відображатися в старих версіях програми, однак є обмежена можливість збереження документа із втратою частини форматування для відкриття в старих версіях продукту. Остання версія MS Word 2007 "використовує за умовчанням" формат, заснований на XML - Mіcrosoft Offіce Open XML.

Як і решта додатків з Microsoft Office, Word може розширювати свої можливості за допомогою використання вбудованої макромови (спочатку використовувався WordBasic, проте з версії Word 97 застосовується [VBA] - Visual Basic for Applications) [15, с.124].

Сьогодні пакет програм Mіcrosoft Offіce є ефективним інструментом для створення документів, для роботи й обробки ділової інформації. Програмний продукт Word - це програма, призначена для створення й роботи з текстовими документами. Mіcrosoft Word по праву вважається одним із найкращих текстових редакторів. Він дає можливість створювати й редагувати документи, розміщати в них малюнки й таблиці, змінювати оформлення абзаців і шрифти, готовити документ до друку. Всі документи, створені в Word, зберігаються на диску у вигляді файлів з розширенням". doc". У вікні провідника ці документи представлені значком, що представляє собою паперовий аркуш із синьою буквою W.

Отже, ми з’ясували, що текстові процесори, зокрема - процесор Word, мають широкі можливості і дозволяють:

· створювати текстові документи;

· редагувати текстові документи, тобто вносити до них зміни;

· форматувати текстові документи, тобто змінювати їх зовнішній вигляд;

· вставляти до текстових документів графічні зображення, діаграми, таблиці;

· друкувати текстові документи;

· зберігати текстові документи на зовнішньому носії;

· використовувати текстові документи, збережені на зовнішньому носії.

 


КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ХАРКІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ №2

 

 


Методичні рекомендації

для організації самостійної роботи студентів №7

з теми:

Електронні таблиці Microsoft Excel.

 

 

Навчальна дисципліна «Основи медичної інформатики»

 

Спеціальність 5.12010102 “Сестринська справа”

 

Курс ІІ

 

Кількість навчальних годин – 2 год.

 

Викладач Перебейнос А.О.

 

 

Харків – 2012р.


І. Актуальність теми

Інформаційні процеси наявні в усіх областях медицини й охорони здоров’я. Важливою складовою інформаційних про­цесів є інформаційні потоки. Від їх впорядкованості залежить чіткість функціонування галузі в цілому й ефективність управ­ління нею. Табличний процесор Excel розглядає таблицю даних як спи­сок, з яким можна здійснювати низку операцій — сортування, фільтрацію тощо, якщо дані в таблиці організовані за ознакою однорідності, а саме: кожен стовпчик містить дані одного типу.

ІІ. Навчальна мета самостійної роботи:

Ознайомитися з новими версіями MS Excel; з будовою та застосуванням МІС засобами електронних таблиць. (a=І)

IІІ. Матеріали самостійної роботи.

ІІІ.1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми:

Дисципліни Знати
Інформатика Текстовий і табличний процесори.
Сестринська справа Ведення медичної документації

ІІІ.2. Зміст теми:

1. Електронні таблиці різних версій Microsoft Office та їх можливості.

2. Використання ЕТ у МІС

ІІІ.3. Рекомендована література:

Автор Назва Стор.
1. Л.О.Момоток та ін. Основи медичної інформатики 40-58
2. В.П. Омельченко, А.А. Демидова Практикум по медицинской инфоматике 85-116, 241-256
3. І.Є. Булах та ін.. Медична інформатика в модулях: практикум. 144-160
4. О.Ю. Гаєвський Інформатика, 7-11 кл. 256-300
5. Офіційний сайт Microsoft Office http://office.microsoft.com/uk-ua/  

ІІІ.4. Питання для самоконтролю:

1. Як виконати сортування даних таблиці за одним ключем?

2. Як виконати сортування даних таблиці за двома, трьома ключами?

3. Як виконати вибірку даних з таблиці за умови однозначної відповідності даних критерію пошуку?

4. Як виконати вибірку даних з таблиці за умови однозначної відповідності фрагмента даних критерію пошуку?

5. Як виконати вибірку даних з таблиці за умови числових не­рівностей?

6. Проаналізуйте переваги ведення медичної документації за допомогою ПК.

7. Виділіть переваги та недоліки паперової медичної картки.

8. Дайте характеристику принципам побудови електронної медичної картки.

9. Опишіть систему медичного документообігу закладів охорони здоров’я.


КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ХАРКІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ №2

 

 


Методичні рекомендації

для організації самостійної роботи студентів №8

з теми:

СУБД Microsoft Access.

 

 

Навчальна дисципліна «Основи медичної інформатики»

 

Спеціальність 5.12010102 “Сестринська справа”

 

Курс ІІ

 

Кількість навчальних годин – 2 год.

 

Викладач Перебейнос А.О.

 

 

Харків – 2012р.


І. Актуальність теми

Проблема обробки великих обсягів інформації вже давно є однією з найболючіших проблем організації системи охорони здоров’я України. У структурі майже кожного лікувального за­кладу існує низка центрів, куди надходить інформація, яку слід зберігати та обробляти. Знання теорії баз даних та відповідні навички розробки баз даних майбутнього медичного працівника спрямовані на вирішення актуальних проблем вибору оптимальних способів зберігання та обробки великих обсягів даних у роботі лікуваль­ного закладу.

ІІ. Навчальна мета самостійної роботи:

Ознайомитися з новими версіями MS Access; з застосуванням МІС засобами СУБД. (a=І)

IІІ. Матеріали самостійної роботи.

ІІІ.1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми:

Дисципліни Знати
Інформатика Системи управління базами даних
Сестринська справа Ведення медичної документації

ІІІ.2. Зміст теми:

1. Сучасні СУБД різних версій Microsoft Office та їх можливості.

2. Використання СУБД у МІС

ІІІ.3. Рекомендована література:

Автор Назва Стор.
1. В.П. Омельченко, А.А. Демидова Практикум по медицинской инфоматике 183-216
2. І.Є. Булах та ін.. Медична інформатика в модулях: практикум. 27-54, 192-201
3. О.Ю. Гаєвський Інформатика, 7-11 кл. 301-332
4. Офіційний сайт Microsoft Office http://office.microsoft.com/uk-ua/  

ІІІ.4. Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення бази даних.

2. Дайте визначення системи управління базами даних (СУБД).

3. Розкажіть про види СУБД.

4. Поясніть основні функції систем управління базами даних.

5. Наведіть приклади основних напрямків застосування СУБД у медицині.

 


КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ХАРКІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ №2

 

 


Методичні рекомендації

для організації самостійної роботи студентів №9

з теми:

Модернізація апаратного забезпечення.

 

 

Навчальна дисципліна «Основи медичної інформатики»

 

Спеціальність 5.12010102 “Сестринська справа”

 

Курс ІІ

 

Кількість навчальних годин – 4 год.

 

Викладач Перебейнос А.О.

 

 

Харків – 2012р.


І. Актуальність теми

Знання апаратного забезпечення ПК і супутніх засобів є складовою комп’ютерної грамотності і етики, яка дає загальні уявлення про структуру і принципи роботи ПК, методи модернізації і досягнення максимальної ефективності використання. Вивчення принципів роботи електронно-обчислювальної техніки, периферійного апаратного забезпечення і офісної техніки розвивають у студентів інженерне мислення.

ІІ. Навчальна мета самостійної роботи:

Мати уяву про сучасне апаратне та програмне комп’ютерне забезпечення, про новітні технології у обчислювальній техніці (a=І)

IІІ. Матеріали самостійної роботи.

ІІІ.1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми:

Дисципліни Знати
Інформатика Апаратне та програмне забезпечення ПК
Фізика Хвильові процеси

ІІІ.2. Зміст теми:

1. Hardware, поступова модернізація.

2. Портативні ПК, класи ноутбуків, нетбуків.

3. Software —сучасне логічне продовження апаратного забезпечення

ІІІ.3. Рекомендована література:

Автор Назва Стор.
1. Л.О.Момоток та ін. Основи медичної інформатики 61-130
2. В.П. Омельченко, А.А. Демидова Практикум по медицинской инфоматике 7-48
3. О.Ю. Гаєвський Інформатика, 7-11 кл. 32-73
4. Сайти http://computerllk.ucoz.ua/publ/aparatne_zabezpechennja_pk/1-1-0-8    

ІІІ.4. Виконати доповідь на одну із тем.

 


КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ХАРКІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ №2

 

 


Методичні рекомендації

для організації самостійної роботи студентів №10

з теми:

Статистичний аналіз у науково-дослідницькій роботі студентів.

 

 

Навчальна дисципліна «Основи медичної інформатики»

 

Спеціальність 5.12010102 “Сестринська справа”

 

Курс ІІ

 

Кількість навчальних годин – 4 год.

 

Викладач Перебейнос А.О.

 

 

Харків – 2012р.


І. Актуальність теми

Раніше ми вивчали функціональну залежність між величинами. Якщо говорити про випадкові величини, то залежність між ними може бути не тільки функціональною. Наприклад, з віком ріст дітей збільшується, тобто очевидним є існування залежності між ростом і віком дітей. Разом з тим, ця залежність не є функціональною, тому що при тому самому значенні величини вік величина ріст у різних дітей приймає істотно різні значення. Очевидно, що величина росту при заданому віці є безперервною випадковою величиною, що має деякий розподіл. Отже, залежність між величинами в цьому випадку полягає в тім, що кожному значенню однієї випадкової величини відповідає певний закон розподілу іншої величини. При цьому говорять уже не просто про щільність імовірності випадкової величини, а про її умовну щільність імовірності.

ІІ. Навчальна мета самостійної роботи:

Мати уяву про методи математичної статистики для опрацювання кількісної медичної інформації. Навчитись проводити кореляційний аналіз; готувати медичні дані для обробки на ЕОМ. (a=І)

IІІ. Матеріали самостійної роботи.

ІІІ.1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми:

Дисципліни Знати
Математика Функціональна залежність. Графіки функцій. Елементи теорії ймовірностей.
Інформатика Робота з електронними таблицями.
Соціологія Статистичні дані

ІІІ.2. Зміст теми:

1. Елементарні статистичні характеристики та їх зміст у медицині.

2. Статистичний аналіз у науково-дослідницькій роботі студентів

ІІІ.3. Рекомендована література:

Автор Назва Стор.
1. Л.О.Момоток та ін. Основи медичної інформатики 30-60
2. В.П. Омельченко, А.А. Демидова Практикум по медицинской инфоматике 49-84
3. І.Є. Булах та ін.. Медична інформатика в модулях: практикум. 76-90

ІІІ.4. Питання для самоконтролю:

1. Що відтворює медична статистика?

2. Які функції середнього медичного фахівця у статистичних дослідженнях?

3. Яке значення мають статистичні методи обробки даних у медицині?

4. Назвіть елементарні статистичні характеристики.

5. За допомогою яких програмних продуктів обчислюються статистичні параметри?


КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ХАРКІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ №2

 


Методичні рекомендації

для організації самостійної роботи студентів №11

з теми:

Застосування медичних приладо-комп’ютерних систем.

 

Навчальна дисципліна «Основи медичної інформатики»

 

Спеціальність 5.12010102 “Сестринська справа”

 

Курс ІІ

 

Кількість навчальних годин – 5 год.

 

Викладач Перебейнос А.О.

 

 

 

Харків – 2012р.


І. Актуальність теми

Одним із напрямків інформатизації охорони здоров'я є комп'ютеризація медичної апаратури. Саме комп'ютерна техніка, інтегрована в медицину, допомагала вирішувати найскладніші діагностичні проблеми.

На сьогодні МПКС застосовують у різних медичних галузях: кардіології, хірургії, терапії, гастроентерології, онкології, педіатрії, тобто там, де потрібні сучасні методи діагностики й моніторингу.

І І. Навчальна мета самостійної роботи:

Розширити знання про світові комп’ютерні методи обстеження та лікування (a=І)

IІІ. Матеріали самостійної роботи.

ІІІ.1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми:

Дисципліни Знати
Математика Теорія ймовірностей
Біофізика Медична електроніка
Клінічні дисципліни Діагностика захворювань

ІІІ.2. Зміст теми:

1. Історична довідка щодо провідних галузей застосування медичних приладо-комп’ютерних систем.

2. Комп’ютерні системи дозиметричного планування в онкології

ІІІ.3. Рекомендована література:

Автор Назва Стор.
1. Л.О.Момоток та ін. Основи медичної інформатики 157-187
2. І.Є. Булах та ін.. Медична інформатика в модулях: практикум. 65-75

ІІІ.4. Питання для самоконтролю:

1. Які МІС називаються МПКС?

2. Назвіть основні складові МПКС.

3. Назвіть чотири основних напрямки МПКС.

4. Які чинники посприяли появі МПКС?

5. Назвіть лауреатів Нобелівської премії — основополож­ників МПКС для візуальних методів дослідження.

6. У якій сфері застосовують СДП?

7. Перерахуйте основні завдання, які вирішують СДП.

8. Які медичні дані вводять у СДП для вирішення її за­вдань?

9. У який спосіб можна ввести анатомічну інформацію в систему?

10. Назвіть особливості СДП останніх поколінь.

 

Рекомендуемые страницы:


Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 48; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2020 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.023 с.) Главная | Обратная связь