Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии 


Адміністрація Президента України.
Адміністрація През.  Укр. - це допоміжний, дорадчий, консультативний, постійно діючий орган, утворений для здійснення главою держави його конституційних повноважень. Адміністрація ПУ є юридичною особою.

Склад Адміністрації ПУ є таким: 1) Глава Адміністрації ПУ; 2) два перші заступники Глави Адміністрації ПУ, в тому числі Перший заступник Глави Адміністрації ПУ - Представник ПУ у Кон-ому Суді України; 3) сім заступників Глави Адміністрації П У, в тому числі заступник Глави Адміністрації ПУ - керівник Головного управління з питань судової реформи та судоустрою, заступник Глави Адміністрації ПУ - керівник Головного управління Державного протоколу та церемоніалу, заступник Глави Адміністрації ПУ - керівник Головного управління з питань регіональної та кадрової політики, заступник Глави Адміністрації ПУ - керівник Головного управління документального забезпечення;4) прес-секретар ПУ; 5) радники ПУ;6) прес-служба, головні управління, управління, режимно-секретний відділ, які є самостійними структурними підрозділами Адміністрації.

Глава Адміністрації П У, його перші заступники та заступники, прес-секретар П У, радники ПУ призначаються на посади і звільняються з посад ПУ. Інші працівники Адміністрації призначаються на посади і звільняються з посад Главою Адміністрації ПУ, якщо інше не передбачено актами ПУ.

Основними завданнями Адміністрації ПУ є забезпечення виконання главою держави його конституційних обов'язків та повноважень на засадах відкритості, гласності та прозорості, що передбачає: * забезпечення планування діяльності ПУ;* опрацювання пропозицій ПУ щодо пріоритетів державної політики, шляхів їх впровадження; * забезпечення офіційного оприлюднення П У законів, а також його указів і розпоряджень; * забезпечення підготовки проектів законів, що вносяться ПУ до ВРУ; * організацію та проведення протокольних та церемоніальних заходів за участю Президента України, закордонних та робочих візитів; * здійснення підготовки проектів конституційних подань ПУ до КСУ; 1 опрацювання внесених в установленому порядку пропозицій з вирішення кадрових питань, що належать до повноважень П У; * організацію прийомів громадян П У; Повноваження Глави Адміністрації ПУ: 1) здійснює загальне керівництво Адміністрацією, координує діяльність її структурних підрозділів, спрямовує її на ефективне забезпечення здійснення П У визначених Конституцією У повноважень, представляє Адміністрацію у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;2) подає на підпис П У проекти указів, розпоряджень та доручень П У, закони У, що надійшли на підпис главі держави, проекти пропозицій ПУ до законів для застосування щодо них права вето, конституційних подань ПУ до Кон-го Суду У, листів та інших документів; 3) координує діяльність радників ПУ, їх взаємодію із структурними підрозділами Адміністрації;4) забезпечує координацію роботи консультативних, дорадчих та інших утворених Президентом України допоміжних органів і служб, їх взаємодію із структурними підрозділами Адміністрації;5) організовує контроль за виконанням указів, розпоряджень та доручень ПУ;6) вносить ПУ пропозиції щодо призначення на посади і звільнення з посад перших заступників, заступників Глави Адміністрації ПУ, прес-секретаря П У, радників ПУ;

8) визначає єдиний порядок проходження і опрацювання документів в Адміністрації, порядок відвідування громадянами Адміністрації;9) затверджує штатний розпис Адміністрації, структуру самостійних структурних підрозділів Адміністрації та положення про них, а також посадові інструкції керівників таких структурних підрозділів;

10) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. Персональну відповідальність за виконання покладених на

Адміністрацію завдань несе Глава Адміністрації, який у межах своїх повноважень видає розпорядження. У разі тимчасової відсутності Глави Адміністрації його повноваження виконує один із перших його заступників або один із заступників. Працівники Адміністрації є державними службовцями.

 

 

Рекомендуемые страницы:


Последнее изменение этой страницы: 2019-04-09; Просмотров: 12; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2020 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.005 с.) Главная | Обратная связь