Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии 


Завдання на формування та перевірку початкового рівня знань та умінь:
3.1 Назвіть основні причини міокардитів.

  • Амосова Е.Н. Клиническая кардиология. – Т – 2 , Київ «Здоров’я» , 2002.- С.
  • Коваленко В,Н., Несукай Е. Г. Некоронарогенные болезни сердца. Практическое руководство /- Киев : Морион, 2001.С. 151 - 193

3.2. Опишіть гістологічні зміни в серцевому м’язі при гострому міокардиті

  • Амосова Е.Н. Клиническая кардиология. – Т – 2 , Київ «Здоров’я» , 2002.- С.
  • Коваленко В,Н. , Несукай Е. Г. Некоронарогенные болезни сердца. Практическое руководство /- Киев : Морион, 2001.С. 151 - 193

3.3. Які клапани найчастіше вражаються при інфекційному ендокардиті.

· Диагностика, лечение и профилактика инфекционного эндокардита.

(Основные положения рекомендаций Европейского кардиологическогом общества, 2004) Амосова Е. Н.- Серце і судини. – 2005. -№ 1. – С. 14 – 19.

· Коваленко В,Н. , Несукай Е. Г. Некоронарогенные болезни сердца. Практическое руководство /- Киев : Морион, 2001. -С. 107 – 151.

3.4. Назвіть основні фактори ризику та збудники при ендокардитах.

· Коваленко В,Н. , Насукай Е. Г. Некоронарогенные болезни сердца. Практическое руководство /- Киев: Морион, 2001. -С. 107 – 151.

· Демин А. А., Дробышева В. П. Ведение больных инфекционным миокардитом. – Клиническая медицина. № 2, 2003. С. 8 – 19.

3.5. Перерахуйте покази до хірургічного лікування хворих з інфекційним ендокардитом.

· Диагностика, лечение и профилактика инфекционного эндокардита.

(Основные положения рекомендаций Европейского кардиологического общества, 2004) Амосова Е. Н.- Серце і судини. – 2005. -№ 1. – С. 19.

3.6. Опишіть чотири стадії ЕКГ змін при перикардитах.

· Денисюк В. І. , Денисюк О. В. Доказова внутрішня медицина, Таємниці, стандарти діагностики та лікування, - Вінниця: ДП ДКФ, 2006.-С

3.7. Які відмінності будуть виявленні при ехокардіогафічному обстеженні у хворих з ексудативним та конструктивним перикардитами.

· Коваленко В,Н. , Насукай Е. Г. Некоронарогенные болезни сердца. Практическое руководство /- Киев : Морион, 2001. -С. 87 – 106.

· Современные рекомендации по диагностике и лечению болезней перикарда И. С. Явелов – Consilium medicum. – Том 7 № 5 С. 380 – 391.

3.8. Назвіть клінічні та інструментальні ознаки тампонади серця.

· Современные рекомендации по диагностике и лечению болезней перикарда И. С. Явелов – Consilium medicum. – Том 7 № 5 С. 380 – 391.

Питання що підлягають вивченню :

4.1. Міокардити класифікація, етіопатогенез, діагностика, дифдіагностика (ДКМП, ревматичним міокардитом), сучасна стратегія лікування.

 

4.2. Ендокардити класифікація, етіопатогенез, діагностика, дифдіагностика (ревматизмом), сучасна стратегія лікування.

4.3. Перикардити класифікація, етіопатогенез, діагностика, сучасна стратегія лікування.

4.4. Дифдіагностика між ексудативним перикардитом та конструктивним перикардитом, ДКМП, РКМП, міокардитом.

4.5. Діагностика тампонади серця та невідкладна допомога.

Література щодо вивчення теми:

1. Амосова Е.Н. Клиническая кардиология. – Т – 1 , Київ «Здоров’я» , 2002.- 989 с.

2. Амосова Е.Н. Клиническая кардиология. – Т – 2 , Київ «Здоров’я» , 2002.- 989 с.

3.Демин А. А., Дробышева В. П. Ведение больных инфекционным миокардитом. – Клиническая медицина. № 2, 2003. С. 8 – 19.

3. Денисюк В. І. , Денисюк О. В. Доказова внутрішня медицина, Таємниці , стандарти діагностики та лікування, - Вінниця: ДП ДКФ, 2006.- 704с.

4. Диагностика, лечение и профилактика инфекционного эндокардита.

(Основные положения рекомендаций Европейского кардиологическогом общества, 2004) Амосова Е. Н.- Серце і судини. – 2005. -№ 1. – С. 14 – 19.

5. Коваленко В,Н. , Насукай Е. Г. Некоронарогенные болезни сердца. Практическое руководство /- Киев : Морион, 2001. -480с.

6. Востокова А. А., Королева Е. Б., Петелица И. С. , Мазалов. К. В., Миокардиты и кардиомиопатии: Учебное пособие. – Нижний Новгород: Издательство Нижегородской государственной академии, 2004. – 78 с.

7. Современные рекомендации по диагностике и лечению болезней перикарда И. С. Явелов – Consilium medicum. – Том 7 № 5 С. 380 – 391.

8. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів. / За редакцією д-ра мед. наук, проф.. Ю. М. Мостового. –– Вінниця, - 2007, - 465с.

 

5. Графологічна структура теми

 

 

6. Порядок проведення практичного заняття:

На практичному занятті буде проведена:

· Оцінка рівня теоретичних знань: усна або письмова відповідь на 1 – 2 питання по засвоєній темі;

· оцінку даних ехокардіографії (самостійно) та ЕКГ згідно загальноприйнятої методики

· самостійна робота (ку рація хворих): огляд, фізикальне обстеження , оцінка клінічного стану та динаміки стану хворих, участь в інструментальних методах обстеження хворих, ведення медичної документації;

· колективний розбір хворих: формування клінічного діагнозу, вибір тактики ведення та лікування хворого

· вирішення ситуаційних задач за темою заняття.

Рекомендуемые страницы:


Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 20; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2020 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.006 с.) Главная | Обратная связь