Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии 


Тести самоконтролю знань – умінь
· Парадоксальний пульс це:

А) зниження систолічного артеріального тиску під час вдиху

В) зниження діастолічного артеріального тиску під час вдиху

С) різні за величиною пульсові хвилі на обох руках

Д) зниження систолічного артеріального тиску під час видиху

Е) зниження діастолічного артеріального тиску під час видиху     Вірно: А.

· Характерною аускультативною ознакою при гострому фіброзному перикардиті є:

       А) трьох членний ритм галопу

       В) трифазний шум тертя перикарду

        С) ритм перепела

        Д) систолічний шум                                                                              Вірно: В.

· Для першої стадії ЕКГ змін при перикардиті характерно:

         А) генералізована інверсія зубців Т

                  В) девіація сегменту PR , протилежно до полярності зубця Р

        С) випукла елевація сегменту ST у передніх та нижніх відведеннях

        Д) низьковольтажна ЕКГ                                                                       Вірно: В, С.

· Призначення глюкокортикостероідів хворим протипоказано при:

А) синдромі Дреслера

В) ) фібропластичному ендокардиті Лефлера

С) міокардиті вірусної етіології

Д аутоімуних міокардитах                                                                               Вірно: С.

· Диастолічна дисфункція лівого шлуночка спостерігається при:

   А) гіпертрофічній кардіоміпатії

В) дилатаційній кардіоміпатії
С) рестриктивній кадіоміпатії

Д) алкогольній кардіопатії

Е) констриктивному перикардитіі                                                                             Вірно: А, С, Е.

· Гіпереозинофілія характерна для:

   А) ГКМП

   В) ДКМП
   С) фібропластичному ендокардиті Лефлера

Д) міокардиті

Е) септичному ендокардиті                                                                            Вірно: С.

· Показами до перикардектомії можуть стати при:

А) сухий перикардит

В) ексудативний перикардит

С) констриктивний перикардит

Д) У всіх випадках

Е) сухий перикардит ,ексудативний перикардит.                                                     Вірно: С.

· Для пункції перикарду при тампонаді голка вводиться у:

     А) 4 – му міжреберї на 2см зліва від грудини

       В) 4 – му міжреберї на 2см справа від грудини

      С) 5 – му мжреберї по середньо ключичній лінії

      Д) в ділянці верхівкового поштовху

      Е) кут між мечевидним відростком реберною дугою зліва                         Вірно: Е.

· Для ексудативного перикардиту найбільш характерно:

     А) поява болю

      В) наявність тупого кардіодіафрагмального кута

      С) розширення границь серця

      Д) верхівковий поштовх в ділянці серцевої тупості

      Е) парадоксальний пульс                                                                      Вірно: В, С, Д, Е.

· Найбільш інформативними лабораторними показниками для діагностики неревматичного міокардиту є:

     А) прискорене осідання еритроцитів;

      В) нейтрофільний лейкоцитоз;

      С) диспротеінемія;

      Д) антитіла до сарколеми кардіоміоцитів ;

      Е) лімфоцитоз;                                                                                        Вірно: Д.

· Збільшення хворих на септичний ендокардит пов’язано з:

А) збільшенням захворюваності ревматизмом;

В) наркоманією;

С) збільшенням оперативних втручань на клапанах серця;

Д) збільшенням тривалості життя з вродженнми чи набутими вадами серця; Вірно:В, С, Д.

· Найбільш частими причинами септичного ендокардиту є:

А) гриби;

В) група НАСЕК;

С) стафілококи, стрептококи;

Д) хламідії, мікоплазми;

Е) ентерококи;                                                                                                   Вірно:С.

· До великих діагностичних критеріїв інфекційного ендокардиту відносяться:

А) пятна Рота;

В)вузлики Ослера;

С) позитивна гемокультура;;

Д) ехокардіографічні ознаки;

Е) гектична температура;                                                                                 Вірно : С, Д.

· Яка вада серця частіше розвивається у хворих на інфекційний ендокардит

А) мі тральна недостатність;

В) мі тральний стеноз;

С) аортальний стеноз;

Д) аортальна недостатність;
Е) недостатність трикуспідального;                                                                Вірно: Д.

 
Завдання для самопідготовки

Хворий Н., 50 років два дні назад поступив у терапевтичне відділення з діагнозом гострий дифузний міокардит вірусної етіології, СН 2А. Стан хворого погіршився, збільшилась задишка, набряки на ногах, пульс 106 за 1хв., АТ 125/85мм рт. ст. Хворий отримує наступні препарати преднізолон, діклофенак, панангін, триметазидин.

Питання:

1. Які препарати можуть погіршити перебіг захворювання і їх слід відмінити?

2. Якщо необхідна корекція лікування , то які групи препаратів необхідно призначити.

3. Які обстеження необхідно провести даному хворому і з якою цілю

Хворий К 35 років звернувся до дільничного терапевта зі скаргами на задишку біль в ділянці серця, серцебиття, важкість в правому підребер’ї, набряки на ногах, підвищення температури тіла до 39 С. Об’єктивно блідість шкіри, на лодонях крововиливи, позитивний симптом Лукіна Лімбана Сакса.

Границі серця зміщені вправо.

1 –й тон ослаблений, систолічний шум в 4 -й точці.

Печінка + 4 см болюча при пальпації. Із анамнезу життя хворий на протязі 7 років споживає наркотики ін’єкційні.

 1. Ваш діагноз.

2. Які до обстеження необхідно провести для підтвердження діагнозу.

3. Який частіше збудник є причиною захворювання.

4. Призначте лікування.

5. Які покази до оперативного лікування.

Хвора 48 років скаржиться на тупий біль у ділянці серця, ядуху, підвищення температури до 38 С. З’явився кашель з виділенням мокроти з прожилками крові. З анамнезу життя перехворів туберкульозом 2 роки тому. Зловживає алкоголем. Об’єктивно пульс 100/ хв.., АТ – 100/70 мм. рт. ст. тони серця значно ослаблені, На ЕКГ знижений вольтаж, сегмент ST піднятий у всіх відведеннях , на рентгенограмі тінь серця розширена у всі сторони. Пульсація серця малої амплітуди, у верхній долі правого легеня виявлена каверна.

1. Назвіть ймовірний діагноз.

2. Які необхідно провести обстеження 

3. Назвіть зміни при Ехокардіографії

4. Призначте лікування.

5. Лікування ексудативного перикардиту.

У хворого 24 років стали відзначатись підйоми температури тіла до 38 -39 С з оздобами. З анамнезу життя виявлено, що на протязі 7 років приймає ін’єкційні наркотики. Об’єктивно: пульс -102/хв., А/Т 120/ 75 мм. рт. ст., вислуховується систолічний шум біля основи мечоподібного відростка.

Пальпується збільшена печінка і селезінка. аналіз крові ер -2,6 х10 /л HB – 72 г/л, Л – 14,2х109 , ШОЕ 56мм/год.

1. Ваш діагноз.

2. Які до обстеження необхідно провести для підтвердження діагнозу.

3. Який частіше збудник є причиною захворювання . 4. Який клапан вражений.

4. Призначте лікування даному хворому. Які особливості лікування у даної категорії хворих.

5. Які покази до оперативного лікування.

 

 

Методичну розробку склав асистент кафедри

внутрішньої медицини №3 к. мед. н. Шмалій В. І.

Затверджено на засіданні кафедри «_____» _________ 200 р

 

                                     Протокол засідання N____ .       

Затверджую

Рекомендуемые страницы:


Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 20; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2020 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.008 с.) Главная | Обратная связь