Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии 


Пароксизмальні тахікардії
Етіологічні форми :

· Функціональні ПТ

- симпатадреналові

- вагусні

- змішані

· ПТ, пов¢язані з органічним ураженням міокарда

· Ідіопатичні форми ПТ

 

Патогенетичні форми ПТ:

· Реципрокні ПТ, які виникають за механізмом re-entry

- microre-entry на рівні термінальних ділянок системи Гіса-Пуркіньє

- re-entry при продольній дисоціації АВ-вузла

- mаcrore-entry при нявності додаткових шляхів проведення (синдроми предекзитації)

· Ектопічні ПТ, які виникають за механізмом спонтанної діастолічної деполяризації

- монофокусні

- поліфокусні

- парасистолічні

· ПТ, які виникають за тригерним механізмом

 

За особливостями клінічного перебігу:

· Стійкі форми ПТ

· Нестійкі форми ПТ

 

За частотою виникнення нападів аритмії:

· ПТ з рідкими нападами (не частіше 1 нападу в 2 місяці)

· ПТ з частими нападами (1 напад в 2 місяці і частіше)

· Часто рецидивуюча (непреривно рецидивуюча) форма (раз в неділю та частіше)

 

За прогнозом:

· безпечні

· відносно небезпечні

· небезпечні

 

За станом гемодинаміки під час пароксизму ПТ:

· Гемодинамічно стабільна ПТ

· Гемодинамічно нестабільна ПТ

- колапс

- аритмогенний шок

- синкопальні явища

- задишка, набряк легень

- ГПМК

- Стенокардія, інфаркт міокарда

 

Клініко-патогенетичні варіанти:

· Суправентрикулярна ПТ

- реципрокна АВ-тахікардія, яка виникає за механізмом продовжньої дисоціації АВ-вузла

- реципрокна тахікардія при синдромі предекзитації

ортодромна

антідромна

- реципрокна передсердна ПТ

- синоатріальна реципрокна ПТ

- ектопічна суправентрикулярна ПТ

· Шлуночкова ПТ

- монотопна (однонаправлена)

- двунаправлена

- двунаправлена-веретеноподібна типа «піруєт»

 

Остання публікація ПТ є найбільш важливою, оскільки відграє основну роль в виборі стратегії купуючої та превентивної терапії

6. Методичні вказівки, щодо роботи студентів на практичних заняттях.

На практичному занятті буде проведена:

* оцінка рівня теоретичних знань: усна або письмова відповідь на 1-2 питання по засвоєній темі;

* розшифрування (самостійне) ЕКГ згідно загальноприйнятої схеми;

* самостійна робота (курація хворих): огляд, фізикальне обстеження хворих, оцінка клінічного стану та динаміки стану хворих, участь в інструментальних методах обстеження хворих, ведення методичної документації;

* колективний розбір хворих: формування клінічного діагнозу, вибір тактики ведення та лікування хворого;

* вирішення ситуаційних задач за темою занняття.

7. Вивчення матеріалу необхідно проводити згідно графологічної структури теми

7.1. Студент повинен знати:

а) сучасну класифікацію ПТ;

б) основні патогенетичні механізми виникнення ПТ;

в) ЕКГ-діагностику та диференційна діагностика між різними варіантами ПТ;

г) методи купування та сучасну стратегію превентивного лікування ПТ;

д) клінічну фармакологію антиаримічних засобів;

е) покази до проведення неінвазивного та інвазивного електрофізиологічного дослідження;

ж) покази до проведення електроімпульсної терапії, хірургічного лікування ПТ.

7.2. Студент повинен уміти:

а) провести ЕКГ-діагностику ПТ; провести диф. діагностику між її різними варіантами;

б) визначити прогностичне значення ПТ;

в) визначити стратегію лікування кожного конкретного випадка та надати конкретні рекомендації хворому;

г) підібрати ефективний антиаримічний препарат в умовах стаціонару та поліклініки;

д) записати ЕКГ та провести хворому вагусні проби.

8. Тести самоконтролю знань-умінь

       · Перерахуйте ЕКГ-критерії суправентрикулярної пароксизмальної тахікардії:

       А) комплекс QRS < 0.12 c

       В) комплекс QRS > 0.12 c

       C) феномен АВ-дисоціації

       Д) строга ритмічність інтервалів R-R

       Е) легка аритмічність інтервалів R-R                                      Вірно: А, Д

· Перерахуйте ЕКГ-критерії шлуночкової пароксизмальної тахікардії:

       А) комплекс QRS < 0.12 c

       В) комплекс QRS > 0.12 c

       C) феномен АВ-дисоціації

       Д) строга ритмічність інтервалів R-R

       Е) легка аритмічність інтервалів R-R                                      Вірно: В, С, Е.

· Диференційно-діагностичними критеріями реципрокних пароксизмальних тахікардій являються:

А) раптовість початку та кінця нападу аритмії

В) початок аритмії поступовий – є період «розігріву» та період «охолодження»

С) строга ритмічність інтервалів R-R

Е) легка аритмічність інтервалів R-R

Д) висока ефективність рефлекторних проб                          Вірно: А, С, Д

· Диференційно-діагностичними критеріями ектопічних пароксизмальних тахікардій являються:

А) раптовість початку та кінця нападу аритмії

В) початок аритмії поступовий – є період «розігріву» та період «охолодження»

С) строга ритмічність інтервалів R-R

Е) легка аритмічність інтервалів R-R

Д) висока ефективність рефлекторних проб                          Вірно: В, Е

· ЕКГ-критеріями «піруэт»- тахікардії являються:

А) комплекс QRS < 0.12 c

В) комплекси QRS нагадують веретено

С) зміна полярності зубців QRS

Е) виражена аритмічність R-R

Д) висока ефективність рефлекторних проб                          Вірно: В, С, Д

· При реципрокній вузловій тахікардії, яка виникає за механізмом продовжньої дисоціації АВ-вузла, найбільш ефективним препаратом є:

А) новокаінамід

В) етацизін

С) лідокаін

Д) ізоптин

Е) магнезія                                                                                  Вірно: Д

· При ектопічній передсердній тахікардії ефективними препаратами є:

А) мексилетин

В) пропафенон

С) лідокаін

Д) ізоптин

Е) магнезія                                                                                  Вірно: В, Д

· При реципрокній тахікардії, яка виникає при додаткових шляхах проведення, найбільш ефективним препаратом є:

А) мексилетин

В) пропафенон

С) лідокаін

Д) дігоксин

Е) магнезія                                                                                  Вірно: В

· При реципрокній тахікардії, яка виникає при додаткових шляхах проведення, найбільш ефективним препаратом є:

А) мексилетин

В) кордарон

С) лідокаін

Д) дігоксин

Е) препарати К+ і Мg2+                                                                                    Вірно: В

· Який препарат протипоказаний у хворих на реципрокну тахікардію при синдромі WPW:

А) кордарон

В) пропафенон

С) новокаінамід

Д) дігоксин

Е) АТФ                                                                                       Вірно: Д

· Препаратом вибору при купуванні політопної шлуночкової тахікардії є:

А) новокаінамід

В) ізоптин

С) лідокаін

Д) дігоксин

Е) АТФ                                                                                       Вірно: С.

· Препаратом вибору при лікуванні шлуночкової тахікардії типа «піруєт» є:

А) новокаінамід

В) препарати магнію

С) хінідін

Д) дігоксин

Е) АТФ                                                                                       Вірно: С.

· Який препарат протипоказаний у хворих на шлуночкову тахікардію:

А) кордарон

В) пропафенон

С) новокаінамід

Д) дігоксин

Е) етацизін                                                                                 Вірно: Д.

· Основою фармакологічної дії новокаінаміду є:

       А) блокада швидких натрієвих каналів

       В) блокада бета-адренорецепторів

       С) блокада повільних кальцієвих каналів

       Д) блокада калієвих каналів

       Е) блокада дофамінергічних рецепторів                                 Вірно: А.

· Основою фармакологічної дії лідокаіну є:

       А) блокада швидких натрієвих каналів

       В) блокада бета-адренорецепторів

       С) блокада повільних кальцієвих каналів

       Д) блокада калієвих каналів

       Е) блокада дофамінергічних рецепторів                                 Вірно: А.

· Основою фармакологічної дії пропафенону (ритмонорму) є (перерахуйте):

       А) блокада швидких натрієвих каналів

       В) блокада бета-адренорецепторів

       С) блокада повільних кальцієвих каналів

       Д) блокада калієвих каналів

       Е) блокада дофамінергічних рецепторів                                 Вірно: А, В.

· Основою фармакологічної дії верапамілу є:

       А) блокада швидких натрієвих каналів

       В) блокада бета-адренорецепторів

       С) блокада повільних кальцієвих каналів

       Д) блокада калієвих каналів

       Е) блокада дофамінергічних рецепторів                                 Вірно: С.

· Основою фармакологічної дії аміодарону є:

       А) блокада швидких натрієвих каналів

       В) блокада бета-адренорецепторів

       С) блокада повільних кальцієвих каналів

       Д) блокада калієвих каналів

       Е) блокада дофамінергічних рецепторів                                 Вірно: Д.

Завдання для закріплення засвоєнного матеріалу

А. У хворої М., 28 років, після фізичного навантаження виникло серцебиття, запаморочення, виражена загальна слабкість. Лікарем швидкої допомоги констатовано: хвора бліда. Пульс близько 180 за 1 хв, слабкого наповнення. АТ – 90/40 мм рт.ст. Інші фізикальні дані без особливостей. ЕКГ: інтервали R-R однакові та складають 0,36 с, QRS=0,08 с. Інших змін не виявлено.

Питання:

· Встановіть клінічний діагноз.

· Надайте невідкладну допомогу.

· Які обстеження для уточнення діагнозу слід провести додатково?

· Яке прогностичне значення має порушення ритма в данному випадку і які рекомендації слід надати хворій?

В. Хворий Н., 62 років, страждає на ІХС. Стенокардію напруги 2 ФК. Гіпертонічну хворобу 3 ст. 2 роки тому переніс інфаркт міокарда. Госпіталізований в клініку з приводу виникнення вираженої задишки, інтенсивного болю загрудиною, які виникли раптово по дорозі на роботу. Раніше подібних скарг не спостерігалось. При огляді: шкіра бліда, волога, акроцианоз. ЧД – 28 за 1 хв. Пульс частий, ниткоподібний, не піддається підрахунку. АТ – 80/60 мм рт.ст. Аускультативно на верхівці серця І тон різко послаблений, виражена тахікардія близько 200 за 1 хв. Акцент 2 тону над легеневою артерією. Над легенями в нижніх відділах з обох сторін вологі незвучні хрипи. ЕКГ: інтервали R-R однакові та складають 0,29 с, QRS=0,21 с. В V2-V6 горизонтальна депресія ST до 3-4 мм з інверсією зубця Т.

Питання:

· Яка причина, на ваш погляд, погіршення стану хворого?

· Надайте невідкладну допомогу.

· Ваша інтерпретація змін ЕКГ.

· Яка повинна бути тактика введення данного пацієнта.

· Призначте планове лікування хворому, дайте рекомендації.

· Ваші міркування стосовно прогнозу данного захворювання.

 

 

Методичну розробку склав доцент кафедри внутрішньої медицини №3, д.м.н. Іванов В.П.

 

Затверджено на засіданні кафедри "____" ___________200 р. Протокол засідання N ____ .

 

 

Затверджую

Рекомендуемые страницы:


Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 46; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2020 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.013 с.) Главная | Обратная связь