Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии 


Тести самоконтролю знань-умінь
· Диференційно-діагностичними критеріями ТП являються:

А) наявність хвиль f-f різних за формою переважно у відведенні V1;

В) наявність хвиль F-F однакових за формою переважно у відведенні ІІІ і aVF у вигляді “пилки”

С) ритмічність інтервалів R-R

Е) аритмічність інтервалів R-R

Д) виражена альтернація комплексів QRS

Вірно: В, С.

· Диференційно-діагностичними критеріями ФП являються:

А) наявність хвиль f-f різних за формою переважно у відведенні V1;

В) наявність хвиль F-F однакових за формою переважно у відведенні ІІІ і aVF у вигляді “пилки”

С) ритмічність інтервалів R-R

Е) аритмічність інтервалів R-R

Д) альтернація комплексів QRS                                                                 Вірно: А, Е, Д.

· Частота скорочення шлуночків при ФП залежить:

А) від основного захворювання, на тлі якого виникає ФП;

В) від функціонального стану АВ-вузла

С) від функціонального стану синусового вузла

Е) від функціонального стану міокарда шлуночків

Д) від функціонального стану провідної системи Гіса-пуркіньє     Вірно: В.

· Хворий на ІХС, ускладнену ФП, відмічає, що напади аритмії виникають 1 раз на 2 місяці, тривають до 2-3 годин і проходять самостійно або після приняття корвалолу, валідолу. Встановіть форму ФП:

А) постійна

В) персистуюча

С) пароксизмальна

Д) для встановлення форми аритмії мало клінічних данних

Е) часто рецидивуюча                                                                          Вірно: С.

· Хворий на ІХС, ускладнену ФП, відмічає, що напади аритмії виникають 1 раз на 2 місяці та частіше; проходять тільки після прийому 2 табл. етацизіну або заходів швидкої допомоги (новокаінамід). Встановіть форму ФП:

А) постійна

В) персистуюча

С) пароксизмальна

Д) для встановлення форми аритмії мало клінічних данних

Е) часто рецидивуюча                                                                          Вірно: В.

· У хворого 48 років, вперше в житті виник пароксизм миготливої аритмії. Тривалість пароксизму 12 годин, гемодинамічні показники стабільні. Який із препаратів доцільно застосувати для відновлення синусового ритму:

А) пропафенон (ритмонорм)

В) строфантин

С) лідокаін

Д) мекситил

Е) верапаміл                                                                                           Вірно: А.

· У хворого 58 років, вперше в житті виник пароксизм миготливої аритмії. Тривалість пароксизму 48 годин, пульс – 110, ЧСС – 160 за 1 хв, АТ – 120/90 мм рт.ст. На тлі виникнення аритмії відмічається значне збільшення задишки, виникнення набряків гомілок. Який із препаратів доцільно застосувати впершу чергу:

А) хінідін

В) дізопірамід (ритмілен)

С) лідокаін

Д) мекситил

Е) дігоксин                                                                                             Вірно: Е.

· У хворого 64 роки, який страждає на ІХС, на тлі виникнення миготливої аритмії виник набряк легень, гіпотонія. Виберіть тактику лікування хворого?

А) в/в струминно новокаінамід

В) в/в струминно ритмонорм

С) в/в струминно лідокаін

Д) в/в струминно верапаміл

Е) електрична кардіоверсія                                                             Вірно: Е.

· Виберіть препарати, які слід застосовувати у хворих з миготливою аритмією для відновлення синусового ритма:

А) строфантин

В) ритмонорм (пропафенон)

С) новокаінамід

Д) аймалін

Е) лідокаін                                                                                              Вірно: В, С, Д.

· Які антиаримічні препарати не доцільно застосовувати у хворих з пароксизмом миготливої аритмії?

А) мекситил

В) ритмонорм (пропафенон)

С) новокаінамід

Д) аймалін

Е) лідокаін                                                                                              Вірно: А, Е.

· Які препарати протипоказані у хворих на миготливу аримію та синдромом WPW:

А) кордарон

В) пропафенон

С) новокаінамід

Д) дігоксин

Е) верапаміл                                                                                           Вірно: Д, Е.

· Найбільш ефективним заходом лікування постійної форми тріпотіння передсердь є:

       А) застосування препаратів 1А класу;

       В) застосування препаратів 1С класу;

       С) застосування препаратів 1В класу;

       Д) застосування електроімпульсної терапії;

       Е) застосування препаратів ІІІ класу.                                                 Вірно: Д.

· Основою фармакологічної дії пропафенону (ритмонорму) є (перерахуйте):

       А) блокада швидких натрієвих каналів

       В) блокада бета-адренорецепторів

       С) блокада повільних кальцієвих каналів

       Д) блокада калієвих каналів

       Е) блокада дофамінергічних рецепторів                                             Вірно: А, В.

· Основою фармакологічної дії аміодарону є:

       А) блокада швидких натрієвих каналів

       В) блокада бета-адренорецепторів

       С) блокада повільних кальцієвих каналів

       Д) блокада калієвих каналів

       Е) блокада дофамінергічних рецепторів                                             Вірно: Д.

· Найбільш ефективним заходом лікування постійної форми миготливої аритмії є:

       А) застосування препаратів 1А класу;

       В) застосування препаратів 1С класу;

       С) застосування препаратів 1В класу;

       Д) застосування електроімпульсної терапії;

       Е) застосування препаратів ІІІ класу.                                                 Вірно: Д.

Завдання для закріплення засвоєнного матеріалу

А. Хворий на ІХС, ускладнену ФП, відмічає, що напади аритмії виникають 1 раз на 2 місяці, тривають до 2-3 годин і проходять самостійно або після приняття корвалолу, валідолу.

Питання:

· Встановіть форму ФП

· Визначте тактику лікування хворого та надайте конкретні рекомендації.

В. Хворий на ІХС, ускладнену ФП, відмічає, що напади аритмії виникають 1 раз на 2 місяці та частіше; проходять тільки після прийому 2 табл. етацизіну або заходів швидкої допомоги (новокаінамід).

Питання:

· Встановіть форму ФП

· Які додаткові обстеження слід провести хворому

· Визначте тактику лікування хворого та надайте конкретні рекомендації

С. У хворого на ГХ, 48 років, вперше в житті виник пароксизм миготливої аритмії. Тривалість пароксизму 12 годин, гемодинамічні показники стабільні.

Питання:

· Який із препаратів доцільно застосувати для відновлення синусового ритму в данному випадку

· Визначте тактику лікування хворого та надайте конкретні рекомендації

Д. У хворого на ІХС, 58 років, вперше в житті виник пароксизм миготливої аритмії. Тривалість пароксизму 48 годин, пульс – 110, ЧСС – 160 за 1 хв, АТ – 120/90 мм рт.ст. На тлі виникнення аритмії відмічається значне збільшення задишки, виникнення набряків гомілок.

Питання:

· Визначте тактику лікування хворого та надайте конкретні рекомендації

Е. У хворого 64 роки, який страждає на ІХС, на тлі виникнення миготливої аритмії виник набряк легень, гіпотонія.

Питання:

· Виберіть тактику лікування хворого

· Надайте конкретні рекомендації

· Які додаткові обстеження слід провести хворому

Ж. Хворий Н., 62 років, страждає на ІХС. Стенокардію напруги 2 ФК. Гіпертонічну хворобу 3 ст. 2 роки тому переніс інфаркт міокарда. Госпіталізований в клініку з приводу виникнення вираженої задишки, інтенсивного болю загрудиною, які виникли раптово по дорозі на роботу. Раніше подібних скарг не спостерігалось. При огляді: шкіра бліда, волога, акроцианоз. ЧД – 28 за 1 хв. Пульс аритмічний, частий, ниткоподібний, не піддається підрахунку. АТ – 80/60 мм рт.ст. Аускультативно на верхівці серця І тон різко послаблений, виражена тахікардія близько 200 за 1 хв. Акцент 2 тону над легеневою артерією. Над легенями в нижніх відділах з обох сторін вологі незвучні хрипи. ЕКГ: аритмічність інтервалів R-R, середній R-R - 0,30 с. В V2-V6 горизонтальна депресія ST до 3-4 мм з інверсією зубця Т.

Питання:

· Яка причина, на ваш погляд, сприяла погіршенню стану хворого?

· Надайте невідкладну допомогу

· Ваша інтерпретація змін ЕКГ

· Яка повинна бути тактика введення данного пацієнта.

· Призначте планове лікування хворому, дайте рекомендації.

 

 

Методичну розробку склав доцент кафедри внутрішньої медицини №3, д.м.н. Іванов В.П.

 

Затверджено на засіданні кафедри "____" ___________200 р Протокол засідання N ____ .

Затверджую

Рекомендуемые страницы:


Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 18; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2020 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.009 с.) Главная | Обратная связь