Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии 


Завдання на формування та перевірку початкового рівня знань та умінь
3.1. Причини виникнення набутих вад серця

3.2. Гемодинаміка при мітральному стенозі

3.3. Клініка мітрального стенозу

3.4. Стадії мітрального стенозу

3.5. Покази до хірургічного лікування мітрального стенозу

3.6. Ускладнення мітрального стенозу

3.7. Гемодинаміка при мітральній недостатності

3.8. Клініка при мітральній недостатності

3.9. Стадії мітральної недостатності

3.10. Покази до хірургічного лікування при мітральній недостатності

3.11. Зміни гемодинаміки при стенозі гирла аорти

3.12. Клініка стенозу гирла аорти

3.13. Стадії стенозу гирла аорти

3.14. Покази до оперативного лікування при стенозі гирла аорти

3.15. Гемодинаміка при недостатності клапанів аорти

3.16. Клініка при недостатності клапанів аорти

3.17. Стадії аортальної недостатності

3.18. Покази до хірургічного лікування при аортальній недостатності

3.19. Клініка поєднаних та комбінованих вад серця

4. Питання, що підлягають вивченню:

4.1. Причини виникнення набутих вад серця

4.2. Недостатність мітрального клапану: етіологія, гемодинаміка, клініка, діагностика, диференційний діагноз, ускладнення, стадії, покази до оперативного лікування

4.3. Мітральний стеноз: етіологія, гемодинаміка, клініка, діагностика, диференційний діагноз, стадії, ускладнення, покази до хірургічного лікування

4.4. Клініка при комбінованих мітральних вадах, покази до оперативного лікування

4.5. Стеноз гирла аорти: етіологія, гемодинаміка, клініка, діагностика, диференційний діагноз, ускладнення, стадії стенозу, лікування, покази до оперативного лікування

4.6. Недостатність клапанів аорти: етіологія, гемодинаміка, клініка, діагностика, диферен-

ційний діагноз, ускладнення, стадії недостатності, покази до оперативного лікування

4.7. Клініка при комбінованих аортальних вадах, покази до оперативного лікування

4.8. Недостатність трикуспідального клапану: етіологія, гемодинаміка, клініка, діагностика, диференційний діагноз, ускладнення, лікування.

4.9. Клініка поєднаних вад серця (мітрально-аортальні, мітрально-трикуспідальні, аортально-трикуспідальні).

4.10. Вагітність та пологи при набутих вадах серця.

4.11. Експертиза працездатності при набутих вадах серця

Література для вивченя теми

1. Денисюк В.І., Денисюк О.В. Доказова внутрішня медицина. Таємниці, стандарти діагностики діагностики та лікування. – Вінниця: ДП ДФК, 2006. – 704 с.

2. Н.А. Белоконь, В.П. Подзолков. Врожденные пороки сердца. Москва. Медицина. 1990. 362 с.

3. Коваленко В.Н., Е.Г. Несукай. Некоронарогенные болезни сердца. Практическое руководство / Под ред В.Н. Коваленко. – К.: Морион, 2001. – 480 с.

4. Амосов Н.М., Бендет Я.А. Терапевтические аспекты кардиохирургии. – К.: Здоровья. 1990. – 288 с.

5. Денисюк В.И., Иванов В.П. Клиническая фоно- и эхокардиография / Практическое руководство/. Винница. : Логос, 20021. – 200

 

Граф теми

Актуальність теми:

Етіологія.

Причини, що призводять до розвитку набутих вад серця.

 Класифікація набутих вад серця.

Гемодинаміка.

Клініка.

Загальні ознаки.

Ознаки різних набутих вад серця.

Стадії набутих вад серця.

Діагностика.

Диф.діагностика.

Фізикальне обстеження.

Лабораторні обстеження.

Інструментальне обстеження (ЕКГ, ФКГ, ЕхоКГ, катетеризація серця, ангіокардіографія).

Ведучі симптоми.

Клінічний перебіг та ускладнення.

Заключний діагноз.

Покази до оперативного лікування.

Питання ЛСЕК.

Диспансеризація та реабілітація

 

6. Порядок проведення практичного заняття:

Організаційна частина – 5 хв

Перевірка первинного рівня знань (тестовий контроль )- 45 хв

Інструктаж викладача – 10 хв

Курація хворих 2 год

Клінічний розбір хворих 1,5 год

а) опитування і фізикальне обстеження хворого за системами;

б) інтерпретація та узагальнення отриманих даних;

в) інтерпретація студентами клініко-лабораторних і інструментальних досліджень;

г) проведення диференційної діагностики, формування діагнозу

д) призначення хворому режиму, дієти, немедикаментозного та медикаментозного лікування, санаторно-курортне лікування.

е) профілактика захворювання

ж) експертиза працездатності

Обідня перерва 12:45 – 13.00

Клінічний розбір хворого 1,5 год

Підведення підсумків заняття 5-10 хв

Рекомендуемые страницы:


Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 34; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2020 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.007 с.) Главная | Обратная связь