Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии 


Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань та умінь.
3.1. Знати ембріогенез, морфологію, метаболізм та функції сполучної тканини

3.2. Знати етіопатогенез ревматоїдного артриту (РА)

3.3. Знати клінічну фармакологію нестероїдних протизапальних засобів і цитостатиків

3.4. Вміти зібрати анамнез, обстежити хворого з захворюваннями суглобів (підручники з пропедевтичної терапії та хірургії, травматології)

Задача 1.

Хвора 33 років, працювала більше 10 років в умовах понижених зовнішніх температур. Скаржиться на болі в мілких суглобах рук, ніг, набряк їх, скутість при рухах, що триває протягом дня і не зникає на ранок.

Об-но: температура тіла 38,1о С., суглоби кистей та ступенів набряклі, гарячі на дотик, пасивні рухи в них різко болючі, динамометрію провести неможливо. В крові: ШОЕ – 34 мм/год, лейко-еритропенія, „лівий зсув” формула крові.

При деталізації анамнезу захворювання з’ясувалось, що незначні болі в суглобах однієї кисті тривають більше 3-х місяців, погіршення – після чергового переохолодження.

а) поставте попередній діагноз

б) складіть схему обстеження

в) проведіть диференційну діагностику

г) складіть схему лікування відповідно ступеню загострення

д) дайте клініко-фармакологічну характеристику і обгрунтування необхідності призначених препаратів

 

Питання, що підлягають вивченню

4.1. Етіопатогенез, перебіг, діагностика та лікування РА

Література

1) „Доказова внутрішня медицина”. В.І. Денисюк, О.В. Денисюк Вінниця, 2006 ст. 582-622.

2) „Дифференциальная диагностика и дифференцированное лечение основных диффузных заболеваний соединительной ткани. Дифференциальная диагностика суставного синдрома» М.Г. Шевера, Е.В. Олейник, Винница, 2000 стр. 22-57

3) Наукові статті з артрології

4) Тести Крок-2, Київ, 2005 стор. 108-144

 

4.2. Клінічна фармакологія основних груп протизапальних засобів цитостатиків Література: підручники та матеріали з циклу „Клінічна фармакологія”

 

Граф теми

Порядок проведення практичного заняття

6.1. Оцінка рівня теоретичних знань (усне або письмове опитування)

6.2. Інтерпретація лабораторних та інструментальних досліджень

6.3. Самостійна робота з хворими в ревматологічному відділенні (2-3 хворих)

6.4. Колективний розбір хворих по темі з деталізацією діагностики, диференційної діагностики, лікування, питань профілактики загострень та ускладнень

6.5. Вирішення ситуаційних задач, Крока-2

6.6. Чергування у відділенні (згідно графіка)

6.7. Участь у кафедральних конференціях

 

7. Перелік конкретних знань та умінь, які повинен набути студент в ході вивчення теми.

Повинен знати:

а) етіопатогенез, морфологічні зміни при РА.

б) класифікація, клініка, варіанти перебігу, характеристика ступеню активності РА.

в) диференційний діагноз захворювань суглобів, діагностичні критерії РА.

г) принципи лікування РА

д) профілактика та медико-соціальну експертиза, реабілітаційні заходи

Повинен уміти:

а) зібрати і деталізувати скарги, анамнез,

б) провести фізикальне обстеження з оцінкою станів суглобів

в) скласти план клініко-лабораторних та інструментального обстеження і оцінити результати при РА

г) провести диференційну діагностику та поставити діагноз у конкретного хворого згідно класифікації

д) призначити комплексне лікування, виписати рецепти

       8. Тести самоконтролю знань та умінь

1. крок -2 № 590 стор. 144

2. –„-„      № 588 стор 143

3. –„-„      № 583 стор 142

4. –„-„      № 578 стор 141

5. –„-„      № 564 стор 139

6. –„-„      № 562 стор 138

7. „-„        № 560 стор 138

8. „-„        № 559 стор 138

9. „-„        № 578 стор 137

10. „-„        № 551 стор 136

11. „-„        № 542 стор 134

12. „-„        № 540 стор 133

13. „-„        № 536 стор 133

14. „-„        № 532 стор 132

15. „-„        № 531 стор 131

16. „-„        № 528 стор 131

17. „-„        № 526 стор 130

18. „-„        № 525 стор 130

19. „-„        № 505 стор 125

20. „-„        № 501 стор 124

Завдання для самопідготовки

а) диференційна діагностика РА з реактивним артритом, хвороби Рейтера.

б) диференційоване лікування хвороб суглобів

в) принципи визначення працездатності, групи інвалідності

 

Методичну розробку склала доцент кафедри внутрішньої медицини №3,

к.мед.н. – доц.. Олійник О.В.

Затверджено на засіданні кафедри "____" ___________200 р

Протокол засідання N____.

Затверджую

Зав.кафедрою внутрішньої медицини № 3

Професор                     В.І.Денисюк

«_____» ____________200 р.

Кафедр а внутрішньої медицини №3

 

Методичні вказівки

для студентів VI курсу лікувального факультету на практичному занятті

1. Тема: „Диференційний діагноз та лікування при суглобовому синдромі. Диференційна діагностика та диференційне лікування остеоартрозу та подагри”.

2. Мета заняття: засвоєння студентами теоретичного матеріалу, який відображує особливості етіопатогенезу, перебігу, діагностики та лікування при дифузних захворюваннях сполучної тканини

Студенти мають засвоїти і вміти застосувати на практиці принципи діагностики та лікування остеоартрозу та подагри

Рекомендуемые страницы:


Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 48; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2020 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.009 с.) Главная | Обратная связь