Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии 


Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань та умінь.
3.1. Знати ембріогенез, морфологію, метаболізм та функції сполучної тканини

3.2. Знати етіопатогенез деформуючого остеоартрозу (ДОА) і подагри

3.3. Знати клінічну фармакологію репарантів хряща урикозуричних та урикодепресивних препаратів (матеріали та підручники з клінічної фармакології.

3.4. Вміти зібрати анамнез, обстежити хворого з захворюваннями суглобів (підручники з пропедевтичної терапії та хірургії, травматології).

Задача 1.

Хвора 33 р., працівник м’ясокомбінату, скаржиться на біль в лівому плюсне-фаранговому суглобі І пальця та правому гомілково-ступеневому.

Біль заважає найменшому рухові, підсилюється при стресі. Хворіє 3 дні після вживання пива, солоної риби. Об-но: суглоби синюшно-багрові набряки, різко болючі на дотик.

Задача 2.

Хвора 33 років, доярка зі стажем 14 років скаржиться на болі в м’яких суглобах рук, що турбують увечері після денного навантаження, виражений хруст в суглобах. Хворіє біля року. Об-но: вузлики біля проксимальних та дистальних міжфалангових суглобів, суглоби візуально не змінені, рухи в них в повному об’ємі

а) поставте попередній діагноз

б) складіть схему обстеження

в) проведіть диференційну діагностику

г) складіть схему лікування відповідно ступеню загострення

д) дайте клініко-фармакологічну характеристику і обгрунтування необхідності призначених препаратів

Питання, що підлягають вивченню

4.1. Етіопатогенез, перебіг, діагностика та лікування ДОА та подагри

Література

1) „Доказова внутрішня медицина”. В.І. Денисюк, О.В. Денисюк Вінниця, 2006 ст. 582-622.

2) „Дифференциальная диагностика и дифференцированное лечение основных диффузных заболеваний соединительной ткани. Дифференциальная диагностика суставного синдрома» М.Г. Шевера, Е.В. Олейник, Винница, 2000 стр. 22-57

3) Наукові статті з артрології

4) Тести Крок-2, Київ, 2005 стор. 108-144

 

4.2. Клінічна фармакологія основних груп репарантів хряща, урикозуричних та уринодепресивних.

Література: підручники та матеріали з циклу „Клінічна фармакологія”

Граф теми

6. Порядок роботи студентів на занятті:

6.1. Оцінка рівня теоретичних знань (усне або письмове опитування)

6.2. Інтерпретація лабораторних та інструментальних досліджень

6.3. Самостійна робота з хворими в ревматологічному відділенні (2-3 хворих)

6.4. Колективний розбір хворих по темі з деталізацією діагностики, диференційної діагностики, лікування, питань профілактики загострень та ускладнень

6.5. Вирішення ситуаційних задач, Крока-2

6.6. Чергування у відділенні (згідно графіка)

6.7. Участь у кафедральних конференціях

7. Перелік конкретних знань та умінь, які повинен набути студент в ході вивчення теми.

Повинен знати:

а) етіопатогенез, морфологічні зміни при ДОА та подагрі

б) класифікація, клініка, варіанти перебігу, характеристика ступеню активності ДОА та подагрі

в) диференційний діагноз захворювань суглобів, діагностичні критерії ДОА та подагрі

г) принципи лікування ДОА та подагрі

д) профілактика та медико-соціальну експертиза, реабілітаційні заходи

Повинен уміти:

а) зібрати і деталізувати скарги, анамнез,

б) провести фізикальне обстеження з оцінкою станів суглобів

в) скласти план клініко-лабораторних та інструментального обстеження і оцінити результати при ДОА та подагрі

г) провести диференційну діагностику та поставити діагноз у конкретного хворого згідно класифікації

д) призначити комплексне лікування, виписати рецепти

       8. Тести самоконтролю знань та умінь

21. крок -2 № 590 стор. 144

22. –„-„      № 588 стор 143

23. –„-„      № 583 стор 142

24. –„-„      № 578 стор 141

25. –„-„      № 564 стор 139

26. –„-„      № 562 стор 138

27. „-„        № 560 стор 138

28. „-„        № 559 стор 138

29. „-„        № 578 стор 137

30. „-„        № 551 стор 136

31. „-„        № 542 стор 134

32. „-„        № 540 стор 133

33. „-„        № 536 стор 133

34. „-„        № 532 стор 132

35. „-„        № 531 стор 131

36. „-„        № 528 стор 131

37. „-„        № 526 стор 130

38. „-„        № 525 стор 130

39. „-„        № 505 стор 125

40. „-„        № 501 стор 124

Завдання для самопідготовки

а) диференційна діагностика ДОА та подагрі з реактивним артритом, псоарітичною артропатією

б) диференційоване лікування хвороб суглобів

в) принципи визначення працездатності, групи інвалідності

 

Методичну розробку склала асистент кафедри внутрішньої медицини №3,

к.мед.н. доц.. Олійник О.В.

Затверджено на засіданні кафедри "____" ___________200 р

Протокол засідання N____.

Затверджую

Рекомендуемые страницы:


Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 60; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2020 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.005 с.) Главная | Обратная связь