Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии 


Тести самоконтролю знань та умінь
8.1. Мелодія серця при мітральній недостатності:

а) систолічний шум в 2 міжребер’ї зліва, акцент ІІ тону над легеневою артерією

б) протодіастолічний шум над верхівкою

в) систолічний шум над верхівкою, акцент ІІ тону над легеневою артерією

г) систоло-діастолічний шум, акцент ІІ тону в ІІ м/р зліва (в)

8.2. Мелодія серця при мітральному стенозі:

а) протодіастолічний шум в ІІ м/р справа, акцент ІІ тону над легеневою артерією

б) посилений І тон, протодіастолічний шум над верхівкою, акцент ІІ тону над легеневою артерією

в) систолічний шум над верхівкою, акцент ІІ тону над легеневою артерією

г) систоло-діастолічний шум, акцент ІІ тону в ІІ м/р зліва. (б)

8.3. Мелодія серця при недостатності аортальних клапанів:

а) посилений І тон, протодіастолічний шум над верхівкою, акцент ІІ тону над легеневою артерією

б) протодіастолічний шум в ІІ м/р зправа, послаблення ІІ тону над аортою

в) систолічний шум над верхівкою, акцент ІІ тону над легеневою артерією       (б)

8.4. Які з перерахованих ускладнень найбільш характерні для аортальних вад серця?

а) інсульт

б) повна АВ-блокада

в) синдром Дреслера

г) гостра лівошлуночкова недостатність        (г)

8.5. Які з перерахованих властивостей пульсу можуть бути при мітральному стенозі ?

а) миготлива аритмія

б) частий, високий, скорий

в) рідкий, малий, повільний

г) неоднаковий на обох руках.           (а, г)

ЗАДАЧА 1

Хворий Б., 30 років, скаржиться на задишку при фіз. навантаженні, серцебиття. В 15-річному віці після перенесеної ангіни були набряки суглобів, їх гіперемія, що супроводжувалась субфебрильною температурою тіла. Не лікувався. На протязі 12-13 років почував себе добре, до лікарів не звертався. Біля 2-х років тому почали турбувати задишка, серцебиття при фіз. Навантаженні. В останні 2-3 міс з’явились напади серцебиття, що виникали без видимої причини.

Загальний стан задовільний. Пульс 88 за хв, ритмічний, АТ – 110/70 мм рт.ст Права межа відносної серцевої тупості зміщена. Над верхівкою І тон посилений, трьохчленний ритм, пресистолічний шум, акцент ІІ тону над легеневою артерією. Над легенями везикулярне дихання. Печінка та селезінка не збільшені. На ЕКГ – правограма.

Ваш діагноз?

Які додаткові методи дослідження потрібні для підтвердження діагнозу ?

Яке ускладнення спостерігається у даного хворого ?

Тактика лікування.

ЗАДАЧА 2

Хворий А., 33 років скаржиться на серцебиття, задишку при фізичному навантаженні, біль в ділянці серця давлячого характеру, відчуття пульсації в голові. 8 місяців тому лікувався в хірургічному відділенні з приводу абсцесу плеча.

Об’єктивно: стан хворого задовільний. Р- 98 за 1 хв, ритмічний, швидкий. АТ – 150/50 мм рт.ст.

Ліва межа відносної серцевої тупості зміщена на 2 см зовні від лівої середньо-ключичної лінії, права та верхня не зміщені. Над верхівкою І тон послаблений, над аортою ІІ тон послаблений, діастолічний шум. Над легенями везикулярне дихання. Печінка та селезінка не зібльшені. На ЕКГ ознаки гіпертрофії лівого шлуночка.

Ваш діагноз?

Які додаткові дослідження потрібно провести ?

Яка лікувальна тактика ?

9. Завдання по самопідготовці: міксоми серця, клініка, діагностика, диференційний діагноз, лікування.

 

Методичну розробку склала

Доцент кафедри внутрішньої медицини №3

Коцута Г.І.

 Затверджено на засіданні кафедри

“_____”___________200 р.

протокол №

 

Затверджую

Зав.кафедрою внутрішньої медицини № 3

Професор                     В.І.Денисюк

«_____» ____________200 р.

Кафедр а внутрішньої медицини №3

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів 6 курсу медичного факультету №1 з підготовки на практичному занятті

 

1. Тема: „Диференційна діагностика при вроджених вадах серця”

2. Мета практичного заняття: засвоїти клініку, методи діагностики найбільш поширених вроджених вад серця, вміти провести диференційний діагноз, призначити обстеження та лікування, знати покази до оперативного лікування

Студентам слід знати слідуючі вроджені вади серця:

- дефект міжпередсердної перетинки

- дефект міжшлуночкової перетинки

- відкрита артеріальна протока

- коарктація аорти

- пороки Фалло (тріада, тетрада, пентада)

Рекомендуемые страницы:


Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 21; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2020 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.006 с.) Главная | Обратная связь