Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии 


Тести самоконтролю знань та умінь
8.1. Для якої з перерахованих вад серця характерна легенева гіпертензія?

А) стеноз аорти;

Б) дефект міжшлуночкової перетинки;

В) стеноз легеневої артерії;

Г) коарктація аорти;

Д) Тетрада Фалло;                                                                                                                (б)

8.2. Яка аускультативна картина характерна для дефекту міжпередсердної перетинки?:

а) систолічний шум та акцент ІІ тону в ІІ м/р зліва;

б) систолічний шум та акцент ІІ тону в ІІ м/р зправа;

в) грубий систолічний шум в т. Боткіна, акцент ІІ тону над легеневою артерією;

г) систоло-діастолічний шум і акцент ІІ тону в ІІ м\р зліва                       (а)

8.3. Яка аускультативна картина характерна для дефекту міжшлуночоквої перетинки?:

а) систолічний шум і акцент ІІ тону в ІІ м/р зліва;

б) грубий систолічний шум в т. Боткіна, акцент ІІ тону над легеневою артерією

в) грубий систолічний шум над верхівкою;

г) систоло-діастолічний шум і акцент ІІ тону в ІІ м/р зліва;

д) протодіастолічний шум над верхівкою, акцент ІІ тону над легеневою артерією (б)

8.4. При якій умові у хворих з дефектом міжшлуночкової перетинки змінюється скид крові і стає веноартеріальним?

а) при розвитку лівошлуночкової недостатності;

б) при розвитку гіпертрофії лівого шлуночка;

в) при виникненні легеневої гіпертензії;

г) коли тиск в легеневій артерії стає вищим ніж в аорті.                                        (г)

8.5. Як змінюється мелодія серця у хворих з дефектом міжшлуночкової перетинки при розвитку високої легеневої гіпертензії?

а) посилюється систолічний шум і акцент ІІ тону над легеневою артерією

б) до систолічного шуму приєднується діастолічний;

в) слабшає стистолічний шум і проходить акцент ІІ тону над легеневою артерією;

г) слабшає систолічний шум, посилюється акцент ІІ тону в ІІ м\р зліва                  (г)

8.6. Мелодія серця при відкритій артеріальній протоці:

а) грубий систолічний шум та акцент ІІ тону в ІІ м\р зліва;

б) систоло-діастолічний шум та акцент ІІ тону в ІІ м\р зліва;

в) систоло-діастолічний шум в ІІ м\р справа, акцент ІІ тону над легеневою артерією;

г) систоло-діастолічний шум в т. Боткіна, акцент ІІ тону в ІІ м\р справа;   (б)

8.7. Особливості артеріальної гіпертензії при коарктації аорти:

а) стійке підвищення систолічного АТ, зниження діастолічного;

б) високий АТ з частими кризами;

в) стійке підвищення АТ на верхніх кінцівках та зниження АТ на нижніх кінцівках;

г) підвищення систолічного АТ на верхніх кінцівках та зниження діастолічного АТ на нижніх кінцівках.       (в)

ЗАДАЧА 1.

Хворий П., 23 років, скаржиться на задишку при фіз. навантаженні, серцебиття. У фіз. розвитку не відставав. Часто хворів гострими респіраторними захворюваннями, бронхітами.

Об’єктивно: ціаноз губ. Пульс 80 за хв., ритмічний. АТ – 120/50 мм рт.ст. Тони серця збережені, в ІІ м/р зліва вислуховується грубий систоло-діастолічний шум. Дихання везикулярне. Печінка, селезінка не збільшені.

- Ваш діагноз?

- Які додаткові дослідження необхідні для уточнення діагнозу?

- Чи показане хворому хірургічне лікування?

ЗАДАЧА 2

Хворий В. 27 років скаржиться на головний біль, запаморочення, задишку при фізичному навантаженні.

З дитячого віку відмічає підвищення АТ.

Об’єктивно: Стан задовільний. Р – 76 за хв, ритмічний. АТ – 190/100 мм рт.ст. Ліва межа відносної серцевої тупості зміщена на 2 см зовні від середньо-ключичної лінії, права та верхня в межах норми. І тон над верхівкою послаблений, акцент ІІ тону над аортою, грубий систолічний шум в другому міжребер’ї зліва. Дихання везикулярне. Печінка та селезінка не пальпуються.

Ваш діагноз?

Які додаткові дослідження необхідні для уточнення діагнозу?

Яка лікувальна тактика показана хворому?

9. Завдання для самопідготовки. Синдром Лютамбаше

 

Методичну розробку склала доцент Коцута Г.І.

Затверджено на засіданні кафедри

“____” ___________ 200 р.                 протокол №

Затверджую

Зав.кафедрою внутрішньої медицини № 3

Професор                     В.І.Денисюк

«_____» ____________200 р.

Кафедр а внутрішньої медицини №3

 

Методичні вказівки

для студентів VI курсу лікувального факультету з підготовки на практичному занятті

 

1. Тема: „Диференційний діагноз та лікування при суглобовому синдромі. Диференційна діагностика та диференційне лікування ревматоїдного артриту. Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних засобів та цитостатиків”.

2. Мета заняття: засвоєння студентами теоретичного матеріалу, який відображує особливості етіопатогенезу, перебігу, діагностики та лікування при дифузних захворюваннях сполучної тканини

Студенти мають засвоїти і вміти застосувати на практиці принципи діагностики та лікування ревматоїдного артриту.

Рекомендуемые страницы:


Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 55; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2020 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.008 с.) Главная | Обратная связь