Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии 


ТЕСТИ самоконтролю зна н ь та умі нь.
8.1. Які особливості алкогольного ЦП ? (алкогольний анамнез, формування гiаліна Маллорі та вогнищевої інфільтрації, мілковузловий фіброз, який пoтiм переходить в крупновогнищевий).

8.2. Які види перебігу вірусних цирозів ви знаєте? (безперервно прогресуючий, рецидивуючий, повільно-прогресуючий).

8.3. Які морфологiчнi ознаки активностi цирозів?

(поява ступінчатих некрозів, дистрофії, скупчення гістіолімфоцитарних інфільтратів в вузлах регенерації, потовщення трабекул, запальна клітинна реакція з порушенням цілісності граничних пластин).

Завдання для ca м o п i дготовк и з метою кращого зас воєння матер і алу.

9.1. Яка різниця між гепатолієнальним синдромом i гіпepcпленізмом при цирозах печінки i чим вони обумовлюються?

9.2. В чому клінічна особлість первинного 6iлiарного цирозу?

9.3. Які препарати є препаратами першого вибору при лікуванні цирозів?

 

 

Методичну розробку склав асистент кафедри внутрішньої медицини №3,

                          к.мед.н. Масловський В.Ю.

 

Затверджено на засіданні кафедри "____" ___________200 р

Протокол засідання N____.

 

Затверджую

Зав.кафедрою внутрішньої медицини № 3

Професор                     В.І.Денисюк

«_____» ____________200 р.

Кафедр а внутрішньої медицини №3

МЕТОДИЧНА Р О ЗРО БКА

практичного заняття для студентів VI курсу медичного факультету

1 . Тема: "Ускладнення цироз і в печ і нки. Кл і н і ка , д і агностика, диф. ді агностика та л і куванн я ".

2. Мета заняття: На основі збиру скарг, анамнезу, об’єктивних методів дослідження вміти розпізнати i виставити вірний диагноз, спланувати необхідне додаткове обстеженни хворих, призначити лікування, виписати рецепти.

3. Завдання на ф ормування та перев і рку вих і дного р і вня з н ань та ум і нь:

Питання 1. Що таке портальна гітертензія i які її клінічні прояви (це синдром niдвищеного тиску в системі воротньої вени з порушенням кровообігу та формуванням порто-кавальних анастомозів, супроводжуеться клінічно спленомегаліею та варикозним розширенням вен).

Питання 2. Які види печінкової недостатності ви знаєте? (справжня – печінково-клітинна; печінково-портосистемна, недостатність з розвитком riпoкaлiємії).

Питания 3. Яка лікувальна тактика при кровотечі з варикозно розширених вен? (суворий постільний режим, холод на епігастрії, в/в полігюкін 1-1,5 л; 200-400 мл нативної плазми, 100 мл 2%. альбуміну, р-н Piнгepa, свiжоморожена плазма 400-600 мл, 5% розчин амінокапронової кислоти, переливання еритроцитарної маси; соматостатии 3000 mg; вазопресин; балонна тампонада зондом Блекмера, лазеро-коагуляція або ендоскопічна cклеротерапія).

Питания 4. Стадії печінкової енцефалопатї i iї лікувания (4 клінічні стадії. Зменшення кількості 6ілків до 30 г/доб, припинити вводити 6iлкові препарати, очисні клізми щоденно, вве­дения лактулози 2-4 р/д; орніцетил 25 г на добу, фалькамін, глюкоза, поліглюкоза, ентеро- i гемосорбція.

Питания 5. Які клінічні прояви печінкової коми? (порушення психіки, сонливість, печінковий запах з рота, зменшення печінки, naтoлoгiчнi рефлекси, ригідність м’язів, невимушене сечовиділення, падіння тиску, наростання геморагічного синдрому).

Питания 6. Лікування печінкової коми? (в/в введения 5%. розчину глюкози з кокарбоксилазою, вiтaмiнами В12, С, ліпоєвою кислотою 180 mg; преднізолон 150 мг в/в струйно). Далі по 90 мг 1 раз на добу, аргінін – 25 г в/в крапельно, 150 мл 10% глю­телінової кислоти; антибіотики, очисні клізми, оксигенотерапія, препарати К+) .

Задача 1. У хворої Ш. 34 р., яка звернулась за допомогою, скарги на різку слабкість, збільшення живота. Була госпіталізована. 3’ясувалось, що хвора декілька разів хворіла гепатитам. Печінка значно збільшена, виступає на 12 см з-під реберної ду­ги, щільна, болюча при пальпації. На сцинтиграмі – збільшення печінки, особливо лiвoiї долі, нерівномірне накопичення колоїда в стромі, велика ділянка зниженого накопичення в ділянці печiнкових ворiт.

Який попередній діагноз?  (Вірусний цироз печінки. Портальна гiпepтензiя).

Задача 2. У хворого А., 50 років виявлено збільшення печінки. Хворий схуд на 15 кг за півроку, розвинувся масивний асцит, періодично виникають болі в епігастральній далянці та правому підребір’ї. Анамнестично хворіє біля 10 років зловживає алкоголем. Хворий зниженої вгодованості, тургор зниженй. Асцит, пупочна грижа. Печіка, селезіка не пальпуються з-за асциту.

Який діагноз імовірний?

Які додаткові обстеження необхідно провести?

(Цироз печінки. Портальна гіпертензія. Асцит. Необхідно Ro-гp. шлунку і стравоходу, сканування печінки, УЗД печінки, целіакографія).

Задача 3. хворий О. 56 poкiв, скаржиться на загальну слабкість, відсутність апетиту, постійну біль в правому підpeбip’i, здуття живота, схуднення. 0станнім часом періодично рвота з домішками крові, жовтяниця склер. Об-но: хворий зниженного травления, іктеричність склер. Шкіра суха, "судинні зірочки" на обличчі та верхніх кінцівках, гiпepeмiя долоней, збільшення молочиих залоз. Язик яскравочервоного кольору, живіт збільшений, пупок вип’ячений На передній повepxнi брюшної стінки розширений венозний малюнок, перкуторно асцит. Край печінки загострений, щільний, неболючий, виступає на 4 см з-під края реберної дуги. Селезінка збільшена, на 7 см виступає з-під края реберної дуги, край щільний. На гомілках – пастозність, варикозно розширені вени.

Який попередній діагноз? (Біліарний цироз печінки. Портальна гіпертензія. Асцит, спленомегалія).

Рекомендуемые страницы:


Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 56; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2020 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.005 с.) Главная | Обратная связь