Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии 


За в дания на формуваиня та пер е в і рку в ихі дного р ів ня зна н ь та ум і нь.
Питання 1. Для якого виду цирозів характерний розвиток ранньої портальної гіпертензії? (первинного білiарного цирозу).

Питання 2. Який метод наибільш інформативний в діагностиці цирозів печінки ?

а) біохімічиий аналіз крові,

б) УЗД,

в)   Об’єктивне обстеження,

г)   Сканування печінки.                                                                                                 г)

Питания 3. Яка основна ознака декомпенсованої фази ЦП?

а)   жовтяниця,

б)  асцит,

в)   набряки,

г) гепатаргія,

д) геморагічний діатез.                                                                                                        г)

Питання 4. Який біохімічний показник частіше вказує на біліарний цироз   печінки?

а) зниження альбумінів,

6) підвищення активності трансаміназ,

в) підвищения лужної фосфатази,

г) підвищення альфа-глобулiнiв.                                                                   в)

Питання 5. Які синдроми характерні в клініці цирозу печінки? (астенічний, гепатолієнальний синдром, больовий, диспепсичний синдром, жовтяниці, набряково-асцетичний, геморагічннй, вapiкозне розширення вен, порушення ЦНС та ендокринної системи, шкірний синдром).

Питания 6. Чим проявляється мезенхімально-запальний синд­ром? (гіпергамаглобулінемією i гіперімуноглобулінемією, знижен­ням альбуміно-глобулінового коефіцієнта, зниженням показників сулемовoї та пiдвищення показників тимолової проб).

Задача 1. Хворий М., 40 років скаржиться на болі в правому підpeбip’i після жирної їжі, iнодi блювоту, слабкість, млявість. В дитинствi переніс хворобу Боткіна, два роки тому ставили діагноз хронічного некалькульозного холециститу.

Об-но: хворий зниженої ваги, шкіра темно-жовтуватого відтінку, печінка виступає на 3 см з-під реберної дуги, щільна, край заокруглений, безболісний. Селезенка не збільшена.

Який попередній діагноз? Які допоміжні методи вам потрібні для встановлення діагнозу?

(Макронодулярний цироз печінки. Необхідний заг. ан. кровi, кров на бiлірубін та фракції, загальний білок, трансмінази, тимолова, сулемова проби, лужна фосфотаза, сканограма, УЗД печінки та жовчного мiхура, пункційна бioпciя печінки).

Задача 2. Хворий Т, 50 poків. Скарги на болі в правому підpeбip’i на зв’язані з прийомом їжі, шкірний свербіж, відчуття повноті в шлунку після їжі, носовi кровотечі. 20 poків тому пepeнic вірусний гепатит. Почував поступове погіршення стану 5 років тому. Не лікувався. Пару тижнів тому з’явилась постійна нудота, блювота після їжі, слабкість, шкірний свербіж.

Об-но: жовтяниця з темним віддінком, cyдині зipoчки на шкipi спини, плечей, "печінкові" долоні, малиновий язик, живiт м’який, безболісний. Печінка +6 см з-під реберної дуги, без­болісна, тверда, край гострий. Селезінка не пальпується.

Який попередній діагноз? (Макронодулярний цироз печінки, вipycнa етіологія, активна фаза) .

Які  ймовipнi змiни можуть бути знайдені при скануванні печінки? (печінка збільшена в pозмipax, нepiвномірності розподілу iзотопa).

Задача 3. Хвора М., 32 роки з діагнозом хронічний гепатит поступила у відділення зі скаргами на виражену слабкість, схуднення та періодичні неприємні відчуття в ділянці печінкн. При обстеженні хвора значно пониженої ваги, бліда з жовтуватим відтінком, тургор шкіри знижений, дещо заторможена. Печінка + 2 см з-під края реберної дуги, щільна, безболісна. Лабораторні дослідження кровi – ЛФ, трансамінази, тимолова, сулемова проби, білірубін – верхня межа норми. Сканування печінкн – нервномірність накопичення радіонуклідів.

Який тип nepeбiгy хвороби у xвopoї?

(Макронодулярний цироз печінки, латентний пepeбiг).

4. Oc новн i питання , що п і длягають вивченню :

4.1. Чинники, що провокують печінкову енцефалопатію.

4.2. Kлiнiчнi стадії печінкової енцефалопатії.

4.3. Клінічні прояви портальної гіпертензії.

4.4. Механізм розвитку гепаторенального синдрому.

4.5. Диф. діагностика цирозів i гепатоцелюлярного раку.

Л ітература.

а)  основна:

1. Дегтярева И.И. Заболевания органов пищеварения. Киев – 2000 г., 321 с.

2. Подымова С.Д. Болезни печени. – М.: Медицина,1998. – 704 с.

б)  додаткова:

1.  Логинов А.С., Блок Ю.Е. Хронические гепатиты и циррозы печени. – М.: Медицина, 1987.–269с

2.  Казанов А.И. Функциональная диагностика болезней печени. М, 1988.

5.   Граф теми:

Етіологія, патогенез, класифікація цирозів, клініка, діаг­ностика, лікування, профілактика.

6.   Порядок проведен н я работ и :

6.1. Організаційна частина – 5 хв.

6.2. Здача чергування, проведенного напередодні – 25 хв.

6.3. Перевірка первинного рівня знань (усний, письмовий) – 20 хв.

6.4. Курація 3-4 хворих у виділенній палаті разом з лiка­рем (оформлення історій хвороби, щоденників, виписка рецептів) – 30 хвилин.

6.5. Робота в кaбiнеті УЗД – 40 хв.

6.6. 3бip анамнезу та фізикальне обстеження 2-х хворих для розбору на занятті – 35 хвилин на кожного хворого разом з викладачем.

6.7. Постановка попередього діагнозу з обговоренням особливостей nepeбiry цирозу у конкретного хворого i складання плану додаткового обстеження – 20 хв.

6.8. Ознайомлення з результатами лабораторних та iнстpy-ментальних досліджень та ix оцінка, проведения дифе ренційного діагнозу - 15 хв.

6.9.    Формулювання заключного діагнозу – 5 хв.

6.10. Обговорення плану лікування конкретного хворого – 15 хв.

6.11. Виписування рецептів – 10 хв.

7. Перел і к конкретних знань та ум і нь, яких набуват и ме ст у дент пі д час внвчення теми:

Студент повинен вміти серед скарг та даних розвитку хво­роби відмітити симптоми i скарги характерні для цирозу печінки.

Вміти знайти переконливi докази цього захворювання при об’єктивному обстеженні.

Знати етіологію, патогенез та клінічний nepeбіг цирозів печінки, їхню сучасну класифікацію.

Студенти пoвиннi вміти вipнo сформулювати діагноз та виписати рецепти, трактувати результати лабораторних та інструментальних дослiджень.

Рекомендуемые страницы:


Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 46; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2020 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.009 с.) Главная | Обратная связь