Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии 


Лекция — категория Правоотношение: 22 Страница

Материала по категории - Правоотношение на сайте Лекция всего: 7975 страниц.


Громадянство дітей по законодавству України. Права, свободи і обов’язки іноземців. Режими проживання іноземних громадян Поняття і особливості правового статусу біженця. Конституційні основи організації і діяльності професійних союзів в Україні. Принципи діяльності міністерств КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ . Територія держави як об’єкт конституційно-правових відносин. Державна територія України: поняття, склад. Поняття та принципи (засади) територіального устрою України. Система адміністративно-територіального устрою України. Історичні та політичні передумови створення Автономної Республіки Крим. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим. Органи державної влади та місцевого самоврядування в Автономної Республіки Крим. Конституція та акти Автономної Республіки Крим. Голова Рахункової палати України Перший заступник, заступник Голови та Секретар Рахункової палати Уповноважені Верховної Ради України з прав людини Конституційне право – провідна галузь права України. Поняття і види конституційно-правових відносин. Конституція України – основне джерело конституційного права України. Принципи участі громадян у референдумах. Демократичні засади підготовки і проведення референдумів. Ініціювання та призначення референдуму. Порядок формування ініціативних груп. Демократизм виборчої системи в Україні. Співвідношення конституційних прав та конституційних свобод. Принцип рівності прав і свобод, його сутність. В’їзд іноземців в Україну. Виїзд іноземців з України. Статус закордонного українця. Компетенція Верховної Ради України. Правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Взаємовідносини Президента України з Кабінетом Міністрів України. Повноваження Конституційного Суду України. Повноваження прокуратури України. Повноваження органів місцевого самоврядування. Конституційні правовідносини: ознаки і склад? Конституційно-правова відповідальність: поняття, форми, суб’єкти, підстави? За характеристикою форми державного устрою – федеративні конституції, конституції суб’єктів федерації, конституції унітарних держав. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ Стаття 1.Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Отже, державна влада в Україні здійснюється на демократичних засадах, що є конституційною гарантією демократичного режиму. Поняття інформації, основні принципи інформаційних відносин в Україні Тема 2. Принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина Конституційні права і свободи громадян України і їх класифікація. Право на соціальне забезпечення: Гарантії прав і свобод людини та громадянина Форми безпосередньої демократії Структура Верховної Ради України Конституційно-правовий статус Верховної Ради України Місце та роль Президента України в конституційній системі органів державної влади Поняття органів виконавчої влади та їх система Стаття 115.Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраним Президентом України. Місцеві органи виконавчої влади За своєю структурою повноваження місцевого самоврядування включають: Місце прокуратури в механізмі державної влади, принципи побудови й функціонування системи органів прокуратури; система органів прокуратури; завдання й функції органів прокуратури. Конституційний суд України — єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками) КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА. ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЖЕНЦІВ. КОНСТИТУЦIЙНI ЗАСАДИ МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Тема 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО – ПРОВІДНА ГАЛУЗЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Тема 12. КОНСТИТУЦIЙНI ЗАСАДИ МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТЕМА 3. КОНСТИТУЦIЙНИЙ ЛАД I ЙОГО ЗАКРIПЛЕННЯ В КОНСТИТУЦIЇ УКРАЇНИ ТЕМА 5. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ ТЕМА 7. КОНСТИТУЦIЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ТЕМА 9. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ТЕМА 1З. КОНСТИТУЦIЙНI ЗАСАДИ МIСЦЕВОГО                         САМОВРЯДУВАННЯ Тема 1. Конституцiйне право України – провiдна галузь нацiонального права України. Тема5. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА Тема 8. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ Тема 11. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ Конституційне право України можна розглядати як: За юридичною силою вирізняють норми, що містяться в: Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні. Законодавчий процес в Україні: загальна характеристика. Конституційно-правового статусу людини Загальна характеристика конституційно-правового статусу людини.. Громадянство України і статус іноземців Громадянство України і статус іноземців Громадянство України і статус іноземців Громадянство України і статус іноземців Громадянство України і статус іноземців Громадянство України і статус іноземців Громадянство України і статус іноземців Набуття громадянства України за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України. Громадянство України і статус іноземців Громадянство України і статус іноземців Теоретичні основи безпосереднього народовладдя Теоретичні основи безпосереднього народовладдя Теоретичні основи організації і здійснення державної влади Теоретичні основи організації і здійснення державної влади Теоретичні основи організації і здійснення державної влади Теоретичні основи організації і здійснення державної влади Теоретичні основи організації і здійснення державної влади Теоретичні основи організації і здійснення державної влади Конституційно-правовий статус Верховної Ради України Конституційно-правовий статус Верховної Ради України Конституційно-правовий статус Верховної Ради України Конституційно-правовий статус Верховної Ради України Конституційно-правовий статус Верховної Ради України Конституційно-правовий статус Верховної Ради України Конституційно-правовий статус Верховної Ради України Конституційно-правовий статус Верховної Ради України Конституційно-правовий статус Верховної Ради України Конституційно-правовий статус Верховної Ради України Конституційно-правовий статус Верховної Ради України Конституційно-правовий статус Верховної Ради України І. Внесення законопроекту до Верховної Ради України. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України Конституційно-правовий статус Верховної Ради України Конституційно-правовий статус Верховної Ради України Конституційно-правовий статус Верховної Ради України Конституційно-правовий статус Верховної Ради України Конституційно-правовий статус Верховної Ради України Конституційний статус Президента України Конституційний статус Президента України Конституційний статус Президента України Конституційний статус Президента України Конституційний статус Президента України Конституційний статус Президента України Конституційний статус Президента України Конституційний статус Президента України Конституційний статус Президента України Конституційний статус Президента України Конституційний статус Президента України Конституційний статус Президента України Конституційний статус Президента України Виконавча влада в Україні Виконавча влада в Україні Конституційний Суд України Конституційний Суд України Конституційний Суд України Конституційний Суд України Органи правосуддя в Україні Органи правосуддя в Україні Органи правосуддя в Україні Органи правосуддя в Україні Органи правосуддя в Україні Органи правосуддя в Україні Органи правосуддя в Україні Територіальний устрій України Територіальний устрій України Територіальний устрій України Територіальний устрій України Територіальний устрій України Територіальний устрій України Територіальний устрій України Територіальний устрій України Територіальний устрій України Територіальний устрій України Територіальний устрій України Територіальний устрій України Територіальний устрій України Територіальний устрій України Територіальний устрій України Територіальний устрій України Територіальний устрій України Автономна Республіка Крим Автономна Республіка Крим Автономна Республіка Крим Автономна Республіка Крим Автономна Республіка Крим Автономна Республіка Крим Автономна Республіка Крим Автономна Республіка Крим Автономна Республіка Крим Автономна Республіка Крим Автономна Республіка Крим Автономна Республіка Крим Місцеве самоврядування в Україні Місцеве самоврядування в Україні Місцеве самоврядування в Україні Місцеве самоврядування в Україні Місцеве самоврядування в Україні Місцеве самоврядування в Україні Місцеве самоврядування в Україні Місцеве самоврядування в Україні Місцеве самоврядування в Україні Місцеве самоврядування в Україні Місцеве самоврядування в Україні Місцеве самоврядування в Україні Місцеве самоврядування в Україні Місцеве самоврядування в Україні Місцеве самоврядування в Україні Місцеве самоврядування в Україні Місцеве самоврядування в Україні Місцеве самоврядування в Україні Місцеве самоврядування в Україні Місцеве самоврядування в Україні Місцеве самоврядування в Україні Місцеве самоврядування в Україні Місцеве самоврядування в Україні Місцеве самоврядування в Україні Місцеве самоврядування в Україні Конституційно-правові основи національної безпеки і оборони України Конституційно-правові основи національної безпеки і оборони України Конституційно-правові основи національної безпеки і оборони України Особливості конституційного статусу Президента Предмет конституційного права України Методи конституційного права України Система конституційного права України Суб'єкти конституційного права України Конституційно - правова відповідальність Предмет науки конституційного права Категорії, методи і функції науки конституційного права Конституційне право як навчальна дисципліна Класифікація джерел конституційного права Система джерел конституційного права України Сутність, поняття і функції конституції Основні риси та особливості конституцій Порядок прийняття конституцій Козацько-гетьманська держава Українська Народна Республіка Незалежна Українська держава Основні риси Конституції України Особливості Конституції України Загальн і ознаки і принципи Української держави Конституційне регулювання економічних і соціальних відносин в Україні Поняття конституційно – правового статусу особи Принципи конституційно-правового статусу особи Способи визначення конституційно – правового статусу особи Набуття громадянства України Припинення громадянства України Правовий статус іноземців в Україні Поняття конституційних прав і свобод Політичні права і свободи Економічні, соціально – економічні, соціальні та культурні права і свободи Поняття і види гарантій конституційних прав і свобод Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Міжнародно – правові гарантії конституційних прав і свобод Сутність і поняття демократії Різновиди конституційно – правових інститутів безпосередньої демократії Виборче право і виборчі системи Конституційно - правовий інститут референдуму в Україні Класифікація референдумів Вимоги до проведення референдуму Поняття та ознаки Органу державної влади Система та види органів державної влади України Поняття та різновиди форми державного правління Президенціалізм і парламентаризм: переваги і недоліки Зміни форми державного правління в Україні Політичний і державний режими в Україні Сутність і суб’єкти законодавчої влади Порядок формування і структура Верховної Ради України Структура Верховної Ради України Функції і повноваження Верховної Ради України Статус народного депутата України Сесії Верховної Ради України Поняття інституту глави держави Принципи Конституційного статусу Президента України Порядок заміщення поста глави держави Вибори Президента України Функції Президента України Повноваження Президента України Секретаріат Президента України Рада національної безпеки і оборони України Сутність, особливості і суб'єкти виконавчої влади
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

lektsia.com 2007 - 2020 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.022 с.) Главная | Обратная связь